ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Kommun ville i första hand rekrytera utlandsfödd chef – diskriminering enligt DO

Fredrik Samuelson · 6 Dec 2018
Uppdaterad 6 Dec 2018
Göteborgs stadshus.

Göteborgs stadshus. Foto: Arild Vågen/Wikimedia Commons


Göteborgs trafikkontor skulle enligt kommunen ta hänsyn till de sökandes etniska bakgrund och helst anställa en chef född utanför Norden. Det är dock diskriminering, anser Diskrimineringsombudsmannen, DO.

klar

Artikellänk är kopierad

Göteborgs stad har från fullmäktige fått målet att få in fler utomnordiskt födda personer på chefspositioner inom den kommunal förvaltningen.

Så när Trafikkontoret sökte en ny chefstjänst skulle de ta hänsyn till de sökandes etniska tillhörighet, vilket en privatperson anmälde till DO, något som Dagens Juridik var först med att berätta.

”DO konstaterar att rekryteringsförfarandet inte är förenligt med diskrimineringslagen. DO:s bedömning är att rekryteringsförfarandet, vars syfte har varit att öka andelen chefer födda utanför Norden, har inneburit en otillåten form av positiv särbehandling”, skriver DO i ett pressmeddelande.

Göteborg: ”Fått i uppdrag”

Göteborgs stad har förklarat för DO att: ”Trafikkontoret söker personer som kan uppfylla kvalifikationskrav med utbildning, erfarenhet, kompetens och färdigheter för ett specifikt chefsuppdrag oberoende av var personerna kommer ifrån” och att om de får fram flera sökande som uppfyllde kraven ”ska utrikesfödd kandidat erbjudas anställning i första hand”.

”Samtliga förvaltningar inom kommunen har utifrån kommunfullmäktiges budget för 2018 fått i uppdrag att kraftigt öka andelen chefer födda utanför Norden. […] Handlingsplanen innebär att erbjuda handledning/utbildning till förvaltningarna om vad normkritisk kompentensbaserad rekrytering innebär, erbjuda seminarier om normkritiskt tänkande samt att skapa ett lärande genom fokusgrupper och nätverk”, skrev kommunen vidare och påtalade att ambitionen fanns i kommunens likabehandlingsplan.

DO: ”Diskriminering”

DO skriver att det finns ett visst utrymme i lagen om ”undantag från diskrimineringsförbudet i fråga om etnisk tillhörighet om det i arbetets natur utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav att ha viss etnisk tillhörighet. Kravet ska också ha ett berättigat syfte. Av utredningen framgår inte att de chefstjänster som uppdraget från kommunfullmäktige avser är sådana tjänster som omfattas av undantaget”.

”Att formulera jobbannonser på ett inkluderande sätt och välja flera rekryteringskanaler för att attrahera kompetenta arbetssökande med olika bakgrund är tillåtet. Men att baserat på etnisk tillhörighet ge företräde för eller välja bort en arbetssökande, även vid lika eller likvärdiga meriter, utgör alltså diskriminering”, står det i beslutet som inte går att överklaga.

klar

Artikellänk är kopierad

Fredrik Samuelson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro