ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Kundresor störst del av Ikeas klimatpåverkan

Niclas Köhler · 3 Jul 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Kundernas resor står för mer än hälften av Ikeas totala utsläpp av växthusgasen koldioxid. Transporterna får ofta utsläppen av klimatgaser från tjänsteföretag att bli betydande. Det framgår av en ny rapport från den amerikanska tankesmedjan World Resources Institute. Ikea tog med kundresorna vid en inventering av företagets utsläpp av växthusgaser. Anledningen var att kundernas resor är viktiga för lönsamheten samtidigt som de misstänktes stå för en stor del av utsläppen. Inventeringen visar att kundresorna står för ungefär 56 procent av de totala koldioxidutsläppen från företagets verksamhet, enligt 2004 års mätning. Detta trots att all förbrukningen av energi för varuhusen, kontor och lager samt alla godstransporter räknats med. Resultatet publiceras i rapporten från World Resources Institute, WRI.

LOKALISERING STOR BETYDELSE Ikea insåg att lokaliseringen av varuhusen har stor betydelse för utsläppen från kundresor. Bolaget införde därför målsättningen att placera nya varuhus närmare städerna. Och att minst 75 procent av varuhusen ska vara tillgängliga med kollektiva färdmedel. – Idag har kunderna möjligheten att åka kollektivt vid 89 procent av varuhusen, säger Louise König, miljö- och socialchef för globala transporter på Ikea, som har 235 varuhus in 34 länder. Men det är svårt att göra något radikalt åt utsläppen från kundresorna. Ikeas koncept är att locka kunderna till varuhusen. Och eftersom varorna till stor del är möbler behöver besökarna ta bilen till varuhuset för att klara hemtransporten. Att samordna transporterna är ett sätt att minska utsläppen. Ikeas hemleveranser med budbil ökar just nu. Men ökningen är ingen medveten miljösatsning, enligt Louise König. Det beror mest på att handeln på internet ökar och att företaget säljer allt fler tunga varor, som hela kök. Kunderna blir också allt mer bekväma, berättar Louise König.

INGA SPECIFIKA KRAV Men Ikeas inventering av utsläppen av klimatstörande gaser omfattar inte produktionen av de varor som säljs i varuhusen. – Vi ställer inga specifika krav på våra underleverantörer vad det gäller utsläppen av koldioxid. Men vi ställer generella krav om att de ska mäta, följa upp och minska sina utsläpp till luft och vatten, säger Louise König. Hon betonar också att Ikea ställer flera andra miljökrav på underleverantörerna, till exempel hanteringen av kemikalier och avfall. Barnarbete får inte heller förekomma och de anställda får inte hindras att vara med i fackföreningar.

MÖJLIGHETER ATT MINSKA Den nya rapporten från World Resources Institute konstaterar att tjänsteföretag, dit Ikea räknas, har stora möjligheter att minska sina utsläpp av klimatstörande växthusgaser. Utsläppen kan vara betydande men får inte lika mycket uppmärksamhet som utsläppen från industriföretag, enligt WRI. Rapporten är utformad som en handbok för tjänsteföretag som vill identifiera sina utsläpp och sedan hitta sätt att minska dem. I rapporten tas Ikeas arbete med växthusgaser upp som ett exempel.

klar

Artikellänk är kopierad

Niclas Köhler
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro