ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Lagen som bakbinder tullen: "Det drabbar alla"

Annica Ögren · 30 Aug 2018
Uppdaterad 30 Aug 2018
Vid den inre gränskontrollen i Värtahamnen i Stockholm passerar tusentals fordon och människor dagligen.

Vid den inre gränskontrollen i Värtahamnen i Stockholm passerar tusentals fordon och människor dagligen. Foto: Annica Ögren


Mer vapen och droger och fler stöldligor – det är några av effekterna av att tullen inte kan eller hinner göra sitt jobb. Nu slår myndigheten larm om situationen som de menar påverkar hela samhället.

klar

Artikellänk är kopierad

Tullverket är en brottsbekämpande myndighet dels med personal som står på gränsen och dels med tullkriminalverksamhet. Tullen har förundersökningsrätt och bedriver utredningar på egen hand som inkluderar spanings- och underrättelseverksamhet, förhör, bevissäkring, husrannsakningar och så vidare.

Men till skillnad andra brottsbekämpande myndigheter i landet, som till exempel Polismyndigheten som lyder under Justitiedepartementet, lyder Tullverket under Finansdepartementet.

quotation startDe senaste tio åren är det ungefär en tredjedel av de som arbetar i gränsskyddsverksamheten försvunnitquotation end

Johan Lindgren, ordförande för tullens och kustbevakningens fackorganisation TULL-KUST, förklarar:

– Det verkar ha att göra med att Tullverket rent historiskt mer setts som en kassako för att dra in pengar till staten. Tullen har funnits i 350 år och jobbar ju med handel och varor, import och export. Men samhället ser inte längre ut som det gjorde förr.

Varuhandeln utgör än i dag en huvuduppgift för Tullverket. Men sedan Sverige gick med i EU -95 har antalet anställda sjunkit dramatiskt eftersom många tullplatser i landet då togs bort. Gränserna suddades ut och ansvaret fördelades om inom unionen.

– De senaste tio åren är det ungefär en tredjedel av de som arbetar i gränsskyddsverksamheten försvunnit, berättar Johan Lindgren.

Sanna, tullinspektör och hundförare, söker igenom ett fordon som blivit intaget för kontroll vid Värtahamnen i Stockholm. Foto: Annica Ögren
Sanna, tullinspektör och hundförare, söker igenom ett fordon som blivit intaget för kontroll vid Värtahamnen i Stockholm. Foto: Annica Ögren

Fri lejd när tullplatser står tomma

De yttre gränskontrollerna togs bort och i dag jobbar tullen till 98 procent .med införselkontroller och följaktligen väldigt lite med med utförsel

quotation startTullen har inte befogenhet att stoppa eller kontrollera sådana fordon. Misstänker Tullverket något har vi heller inte rätt att ingripaquotation end

Johan Lindgren berättar om de många stöldligor som reser till Sverige på stöldturnéer och fyller lastbilar med stöldgods. Sådant kostar för det svenska samhället inte minst i form av kostnader för försäkringsbolag och resurser för Polismyndigheten.

– Tullen har inte befogenhet att stoppa eller kontrollera sådana fordon. Misstänker Tullverket något har vi heller inte rätt att ingripa, berättar han och fortsätter:

– Vi har många tullplatser i Sverige men de är inte bemannade. och inte hela tiden, när de är så få. En dygnstäckning kostar ju resurser, vilka vi inte har.Det finns inte tillräckligt med personal idag för att samtidigt utföra införselkontroll och utförselkontroll, 

Johan Lindgren på TULL-KUST upplever att regeringen inte sett helheten när det gäller resurser till Tullverket. Foto: Annica Ögren
Johan Lindgren på TULL-KUST upplever att regeringen inte sett helheten när det gäller resurser till Tullverket. Foto: Annica Ögren

Får konsekvenser för samhället

I Tullverkets budgetunderlag framgår det klart och tydligt att gränskontrollerna och antalet personal måste öka. Annars får det konsekvenser för samhället.

Bland annat skriver Tullverket att konsekvensen av att tullen inte kan utöka antalet medarbetare blir att de inte kan trygga samhället med kontroller på fler orter och under fler av dygnets timmar. De kan heller inte säkra skatteuppbörden genom tillräckliga kontroller.

quotation startI dag tvingas vi prioritera bort och prioritera ned vissa sakerquotation end

– Vi skriver årligen ett budgetunderlag till Finansdepartementet där vi äskar behovet av budgetmedel och förklarar vad som kan hända om vi inte får de medel som vi efterfrågar. I dag tvingas vi prioritera bort och prioritera ned vissa saker, säger Lars Kristoffersson, chef för Brottsbekämpningen på Tullverket.

Lika få anställda som år 2013

Regeringen har skjutit till ett extra anslag för tullen under de kommande åren, om än inte i den omfattning som önskas av myndigheten.

Trots att Tullverket använder pengarna för att anställa fler, kommer de år 2019 ändå inte vara fler anställda än vad de var år 2013.

quotation startVi är i behov av ytterligare medel, det är väldigt viktigtquotation end

Samtidigt har det skett en stor ökning av illegala varor som försöker ta sig över gränsen i Sverige sedan samma år, som Metro skrivit om tidigare.

– I fjol fick vi ökat anslag, vilket är mycket positivt, men vi anser att vi fortfarande är i behov av ytterligare medel. Det är inte bara den brottsbekämpande verksamheten vi har att hantera utan det gäller alla övriga arbetsuppgifter inom Tullverket, säger Lars Kristoffersson.

Upplever ni att regeringen förstått allvaret i det som ni beskriver?

– Vi är glada över att regeringen gett Tullverket ett extra anslag för de kommande åren. Men vi är i behov av ytterligare medel, det är väldigt viktigt. Får vi inte tillräcklig budget måste vi tydligt prioritera vår verksamhet. Det handlar inte bara om behov av personella resurser utan också om teknikutveckling, utrustning och all övrig utvecklingsverksamhet, säger Lars Kristoffersson.

Lars Kristoffersson är chef för Brottsbekämpningen på Tullverket. Han berättar att flera tusen personer söker till Tullskolan årligen, men att Tullverket bara har råd att anställa ett fåtal, då de är behov av mer budgetmedel från regeringen. Foto: Tullverket.
Lars Kristoffersson är chef för Brottsbekämpningen på Tullverket. Han berättar att flera tusen personer söker till Tullskolan årligen, men att Tullverket bara har råd att anställa ett fåtal, då de är behov av mer budgetmedel från regeringen. Foto: Tullverket.

pil
Flera tusen sökande till Tullskolan

Grundutbildningen för att bli tullinspektör är cirka ett år lång och är en betald utbildning som tillhandahålls av Tullskolan. Varje år söker flera tusen personer till Tullverkets utbildning, men bara ett fåtal anställs.

– Vi har betydligt fler som söker till utbildningen än vad vi har råd att anställa. Varje gång vi går ut med att vi söker personal till vår grundutbildning är det flera tusen som söker. Vi tar in ett fåtal. Det är ett eftertraktat yrke och vi har lätt att anställa, säger Lars Kristoffersson.

pil
Så jobbar Tullverket

Det som kännetecknar Tullverkets verksamhet är att den hanterar varuflödet som kommer in och ut ur Sverige. Tullverket är en brottsbekämpande myndighet vars huvuduppgift är att skydda liv, hälsa och miljö genom att freda landet från illegala varor.

Det är också en fiskal myndighet som ska säkerställa att handeln i Sverige är konkurrensneutral. Tullverket är därför indelad i två huvudområden: Brottsbekämpning och Effektiv handel.

Källa: Källa: Tullverket

klar

Artikellänk är kopierad

Annica Ögren
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro