ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Lägg pengar på att motivera lärarna”

Madeleine Korneliusson · 18 Nov 2013
Uppdaterad 18 Nov 2013
Niondeklassarna Celina Burlin och Johannes Rorsman på Fjällskolan i Göteborg. 

Niondeklassarna Celina Burlin och Johannes Rorsman på Fjällskolan i Göteborg.  Foto: Henrik Brunnsgård


Skola. En jämförelse mellan slutbetygen hos storstädernas nionde-klassare visar att Göteborgseleverna står för den mest negativa utvecklingen under de senaste tio åren. Siffrorna gäller elever i kommunala grundskolor.

klar

Artikellänk är kopierad

Medan det genomsnittliga meritvärdet har ökat rejält i både Stockholm och Malmö, har det minskat något i Göteborg. 

När det gäller andelen elever med gymnasiebehörighet har den minskat i samtliga städer, men med en nedgång från 86,9 procent år 2003 till 79,4 procent i år står Göteborg för det största tappet.

– Vi har inte analyserat varför betygsutvecklingen skiljer sig åt mellan städerna. Däremot har vi gjort analyser som visar att skillnaderna mellan olika skolor ökar. Det vill säga att skolor där eleverna tidigare haft bra betyg har höjt sina betyg ännu mer, medan skolor i mindre bemedlade områden inte har förbättrat sina resultat i samma takt, säger Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket.

Anna Johansson (S), biträdande kommunalråd i Göteborgs stad, berättar att man som en följd av de dåliga resultaten inlett fördjupade dia- loger med stadsdelarna som ansvarar för grundskolan.

– Vi blev förvånade över att resultaten försämrats ytterligare i år och vidtar nu åtgärder, säger Anna Johansson (S).

Två av omständigheterna som stadsdelarna har pekat ut som bakomliggande orsaker är en stor rörlighet på rektorssidan och brist på systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete.

– Ytterligare en orsak är elevernas svårigheter med läsförståelse och språkutveckling. I naturvetenskapliga ämnen märks det tydligt att eleverna inte har några problem med förståelsen för själva ämnet, men att det ofta är allt för faktatyngda texter i läroböckerna som gör att de får problem, säger Anna Johansson (S).

Johannes Rorsman och Celina Burlin är 15 år och går i nian på Fjällskolan i Göteborg.

De tror att en av anledningarna till att niondeklassarna i Göteborg halkar efter betygsmässigt är på grund av det nya betygssystemet med fler betygsskalor.

– Vi har också högre krav på oss i dag, säger Johannes Rorsmar.

Att det går så bra för niondeklassarna i Stockholm tror Johannes och Celina beror på utbildningsnivån i huvudstaden.

– Utbildningsnivån hos föräldrarna är hög där och det är nog en viktig faktor för att höja genomsnittsbetygen. Det är många stora företag i Stockholm och många rika och smarta flyttar dit, säger Johannes och får medhåll från Celina.

– Att ha föräldrar som är ambitiösa är jätteviktigt. Det börjar ju i tidig ålder också. Får man ingen lästräning hemma blir alla ämnen jobbigare sen i högstadiet, säger hon.

För att höja Göteborgselevernas betyg måste man skapa studiemotivation hos eleverna, säger Celina och Johannes, och en väg dit kan vara studiegrupper efter skolan och kompetenta, motiverade lärare.

– Det är nog viktigt att motivera lärarna genom bättre löner, säger Johannes.

– Ja. Här på Fjällskolan har vi jättebra unga lärare, som brinner för det de gör. Vissa äldre lärare verkar mest bara vilja gå i pension, säger Celina.

klar

Artikellänk är kopierad

Madeleine Korneliusson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro