ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Lärare måste ha rätt att beslagta mobiler – även i förebyggande syfte

Metro · 20 Maj 2016
Uppdaterad 22 Maj 2016
Caroline Andersson, S, kommunalråd i Uppsala och ordförande i utbildningsnämnden.

Caroline Andersson, S, kommunalråd i Uppsala och ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Montage/Alamy/Pressbild


klar

Artikellänk är kopierad

Som kommunpolitiker med ansvar för utbildningsfrågor ser jag två huvudsakliga utmaningar för skolan. För det första måste trenden med svenska elevers sjunkande kunskapsresultat brytas. För det andra står den svenska skolan inför en stor utmaning när det gäller rekryteringen av lärare de kommande åren.

Vi vet också att skickliga lärare och rektorer är en förutsättning för att eleverna ska klara kunskapsmålen. Under våren har jag fört en intensiv dialog med lärare, rektorer och andra medarbetare i skolan för att få deras syn på hur fler ska lockas till skolans viktiga yrken. I många av samtalen har det faktum att lärarnas arbetsmiljö måste förbättras lyfts som den springande punkten.

►LÄS MER: Idrottsläraren: Inför mobilförbud i omklädningsrummen

I en färsk rapport från Skolverket framgår att runt två tredjedelar av alla lärare i grund- och gymnasieskola upplever att arbetet i klassrummet varje dag påverkas negativt av sms, chatt, spel eller sociala medier. Minst lika anmärkningsvärt är att en av tre gymnasieelever störs av sitt eget användande av mobiltelefoner i skolarbetet, exempelvis sms och sociala medier, och 16 procent störs av andras mobilanvändning.

Vi ska inte utlysa en moralpanik över ungas användning av mobiler. Mobiltelefoner kan vara ett fantastiskt verktyg för att berika och underlätta undervisningen i skolan. Det är också ett faktum att dagens skolelever går ut i en IT-tät verklighet, och de måste självklart lära sig att hantera IT i vardagen. Men om vi vill värna skolans uppdrag är det en ohållbar situation att så många lärare och elever upplever att mobilerna försämrar miljön i klassrummen.

Jag ser nu exempel i Uppsala där skolor inför fotoförbud, mobilfria zoner och förbud mot vissa appar. Mobilers vara eller icke vara i skolan är ytterst en fråga för nationell lagstiftning. I dag säger lagen att man som lärare har rätt att ta hand om elevernas mobiltelefoner om de stör i en undervisningssituation. Metta Fjelkner, den särskilda utredare som den förra regeringen tillsatte, pekade på att man som lärare bör ha rätt att beslagta mobiltelefoner även i förebyggande syfte. Hon efterlyste ett tydligare regelverk där lärarnas och rektorernas befogenheter är glasklara. Jag delar hennes uppfattning att det är otydligt i dag.

Min bild är också att rektorer och lärare ibland tvekar att ta i frågan av rädsla för elevers och inte minst föräldrars reaktioner. Jag menar inte att det är skolans primära roll att vara ordningspolis. Elever och även deras föräldrar har ett ansvar för att bidra till en trygg skolmiljö. Men skolans professioner måste kunna säga ifrån när mobilanvändningen går överstyr.

LÄS MER: Badvakter är inga barnvakter – inför mobilförbud på landets alla badhus

Utbildningsminister Gustav Fridolin har valt att tillsätta ännu en utredning utifrån Metta Fjelkners rekommendationer. Som kommunalråd anser jag att regeringen bör gå fram med en ny lagstiftning så snart som möjligt.

Rektorer och lärare behöver tydliga befogenheter att avgöra i vilka situationer mobilerna är lämpliga eller inte lämpliga att använda i skolan. Att ett problem som helt uppenbart behöver åtgärder dras i långbänk gynnar varken förtroendet för skolpolitiken eller elevers förutsättningar att klara skolan. Ingen rektor eller lärare ska tveka över vilka befogenheter de har för att skapa lugn och ro i eller utanför klassrummet.

Caroline Andersson (S) 

Kommunalråd i Uppsala och ordförande i utbildningsnämnden

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro