ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Lista: Så har det gått med regeringens vallöften

Linnea Bergman · 5 Feb 2018
Uppdaterad 5 Feb 2018
Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har suttit i regering tillsammans sedan 2014.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har suttit i regering tillsammans sedan 2014. Foto: Alamy.


Stärkt asylrätt, traineejobb och 250 000 nya bostäder. Metro har granskat 24 av de vallöften som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gav vid valet 2014.

klar

Artikellänk är kopierad

2014 års regering har varit en minoritetsregering i koalition, utan gemensamt valmanifest och med en relativt enad borgerlig koalition emot sig.

– De har haft sämre förutsättningar än tidigare regeringar att uppfylla sina vallöften, konstaterar Elin Naurin, statsvetare som forskat om vallöften vid Göteborgs universitet.

Ett av de tydligaste tillfällena under mandatperioden när ett av regeringspartierna gått emot ett vallöfte var under flyktingkrisen 2015 när Miljöpartiet gjorde en helomvändning i samband med migrationsöverenskommelsen.

– Där fick partiet agera helt i strid med sina egna övertygelser och med vad man skrivit i sitt valmanifest, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet med särskild inriktning mot valforskning.

Exakt hur väl regeringen lyckats uppfylla sina vallöften i jämförelse med andra regeringar återstår att se när mandatperioden är över.

– Men det räcker att titta på hur mycket blocköverskridande överenskommelser som kommit till. Det är ett bevis på hur svag minoritetsregeringen har varit, säger Henrik Ekengren Oscarsson.

Det betydligt mindre Miljöpartiets förutsättningar har varit tuffare än Socialdemokraternas, sett till tidigare forskning, enligt Elin Naurin.

– Partiet som har statsministerposten tenderar att uppfylla fler löften. Det talar till Socialdemokraternas fördel. Vi ser även att partier som har lång regeringserfarenhet lyckas uppfylla fler löften än de som inte har det. Det stämmer även där överens med Socialdemokraterna, säger hon.

Svenska partier är internationellt sett bra på att uppfylla vallöften. Men många människor har en bild av att politiker bryter fler vallöften än de faktiskt gör.

Den socialdemokratiska regeringen uppfyllde 81-86 procent av sina vallöften under 1994-2006. Alliansen uppfyllde 76-78 procent av sina vallöften 2006-2014, enligt Elin Naurins tidigare forskning, som är baserad på vallöften i partiernas valmanifest.

– Det finns en berättelse om den löftesbrytande politikern som inte är grundad i verkligheten, säger hon.

Lista: Så har det gått för regeringen vallöften

I listan nedan har Metro valt ut ett urval av alla Socialdemokraternas och Miljöpartiets vallöften. Båda partierna har gett fler vallöften än dessa. ”Rött ljus” i sammanställningen betyder att vallöftet i nuläget inte är uppfyllt. Det kan komma att uppfyllas framöver.

Socialdemokraterna

250 000 bostäder till 2020

Status: Grönt ljus

Så går det: Socialdemokraterna skrev i sitt valmanifest att de ville bygga 250 000 nya bostäder fram till 2020. Prognosen ser god ut. Bara förra året påbörjades byggandet av 76 000 nya bostäder, och nästan lika många beräknas byggas under 2018.

32 000 nya traineejobb

Status: Rött ljus

Så går det: Ett av Socialdemokraternas löften från valrörelsen 2014 var att statsminister Stefan Löfven ville skapa 32 000 traineejobb, där unga skulle kombinera studier och jobb inom framtida bristyrken som skola och sjukvård. Men satsningen gick trögt och skrotades.

90-dagarsgaranti

Status: Grönt ljus

Så går det: Socialdemokraterna gick själva ut och sa att den så kallade 90-dagarsgarantin var deras viktigaste vallöfte. Garantin innebär att unga inom 90 dagar ska få ett erbjudande om jobb, utbildning eller insats som leder till jobb. I december 2017 bedömde Arbetsförmedlingen att 90-dagarsgarantin var uppfylld. Kritiker har dock pekat på att det då fortfarande fanns 22 500 unga som varit utan jobb i mer än sex månader.

EU:s lägsta arbetslöshet till 2020

Status: Rött ljus

Så går det: Vallöfte som lanserades på Socialdemokraternas partikongress 2013 och blev regeringens mål efter valet 2014. Det är dock ett vallöfte som känns långt borta. Enligt jobbligan hos EU:s statistikbyrå Eurostat ligger Sverige fortsatt långt ifrån förstaplatsen och enligt prognosen kommer inte Sverige nå förstaplatsen till 2020.

Förstatliga underhållet av järnvägen

Status: Rött ljus

Så går det: Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville förstatliga banunderhållen, med förhoppning att det skulle bidra till färre tågförseningar. Men en utredning kom fram till att Trafikverket inte skulle klara av att ta ansvar för järnvägens underhåll. Trafikverket har dock tagit över besiktningen av järnvägen.

Avskaffa Fas 3

Status: Grönt ljus

Så går det: Fas 3 infördes 2007 av alliansregeringen. Den döptes senare om till sysselsättningsfasen, men fick fortsatt kritik för meningslösa arbetsuppgifter och för att den utnyttjades av oseriösa företag. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna lovade att ta bort fas 3, som stegvis har fasats ut och försvinner helt i början av 2018.

Öka antalet ”pappamånader”

Status: Grönt ljus

Så går det: Socialdemokraterna skrev i sitt valmanifest att de vill ha en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, ibland kallad för ”pappamånad”, något om infördes under mandatperioden. Men att utöka till fem ”pappamånader” sa oppositionen och Sverigedemokraterna nej till. Miljöpartiet har istället förespråkat en tredelad föräldraförsäkring där en del är möjlig att överlåta till en annan person än föräldrarna.

Högst 15 barn per grupp i förskolan

Status: Gult ljus

Så går det: Socialdemokraterna skriver i sitt valmanifest att de vill införa ett maxtak på 15 barn i förskolan. I den senaste statistiken från 2016 var barngrupperna i genomsnitt på 15,9 barn i en grupp, jämfört med 16,7 barn 2015. Det var de minsta barngrupper sedan 1992, enligt Skolverket statistik.

Höjt tak i a-kassan

Status: Grönt ljus

Så går det: Socialdemokraterna gick till val på höjt tak i a-kassan. Taket i a-kassan höjdes 2015 efter att inte ha höjts på 13 år. Det innebär bland annat att personer som tjänar upp till 25 025 kronor får ut 80 procent av sin lön från a-kassan de första 100 dagarna.

Bortre gräns i sjukförsäkringen

Status: Gult ljus

Så går det: Ett annat av Socialdemokraternas viktigaste vallöfte var att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen som införts av Alliansen. Något som genomfördes 1 februari 2016. I december 2017 röstade dock en majoritet i riksdagen, med Alliansen och Sverigedemokraterna, för att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen skulle återinföras.

Stopp för vinstjakt i skolan

Status: Gult ljus

Så går det till: Socialdemokraterna gick till val på att ”stoppa vinstjakten i skolan”. Den så kallade Välfärdsutredningen lade i november 2016 fram ett förslag om att att välfärdsföretag inom skola och omsorg inte skulle få ta ut mer än sju procent i vinst. Regeringen har gått vidare med förslaget i en lagrådsremiss som presenterades i januari 2018 tillsammans med Vänsterpartiet.

Höja krogmomsen till 25 procent

Status: Rött ljus

Så går det: 2012 sänktes restaurangmomsen från 25 till tolv procent. Något som socialdemokraterna kritiserade flitigt under valrörelsen 2014. Men efter förhandlingar med Miljöpartiet har den sänkta krogmomsen fått vara kvar.

Allmän värnplikt

Status: Grönt ljus

Så går det: Miljöpartiet har velat se en nedrustning av försvaret. Socialdemokraterna har istället förespråkat ett återinförande av värnplikten, något som genomfördes 2017.

Miljöpartiet

Införa ett klimatpolitiskt ramverk

Status: Grönt ljus

Så går det: Sju av åtta partier stod bakom Miljöpartiets initiativ på ett klimatpolitiskt ramverket som innehåller en klimatlag som trädde i kraft 1 januari 2018, nya långsiktiga klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Ett av målen är att Sverige ska ha nollutsläpp av växthusgaser till 2045.

Kortare arbetsvecka

Status: Rött ljus

Så går det: Miljöpartiet ville i sitt valmanifest förkorta normalarbetstiden till 35 timmar i veckan. Men det har inte funnits något parlamentariskt stöd för förslaget.

Stoppa Förbifart Stockholm 

Status: Rött ljus

Så går det: En fråga som inte visserligen inte fanns i Miljöpartiets valmanifest och inte ligger på riksnivå, men som partiet drivit, är att stoppa motorvägssatsningen Förbifart Stockholm. Bygget stoppades också tillfälligt en period till stora kostnader. Men nu byggs det för fullt och trafiksatsningen i 100-miljardersklassen beräknas vara klar till 2026.

50 procent ekologisk mat i offentliga kök

Status: Gult ljus

Så går det: I sitt valmanifest inför valet 2014 skrev Miljöpartiet att partiet strävar efter minst 50 procent ekologisk mat i de offentliga köken senast 2020. Enligt de senaste siffrorna från den ideella föreningen Ekomatscentrum från 2016 var då 33 procent av inköpen inom offentlig sektor ekologiska. Vallöftet är ännu inte uppfyllt.

Flera kärnkraftsreaktorer ska stängas

Status: Grönt ljus

Så går det: Miljöpartiet gick till val på att stänga flera kärnkraftsreaktorer. 2015 kom besked om att två kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn och två i Ringhals ska stängas. En av reaktorerna i Oskarshamn har än så länge hunnit stänga.

Lägg ner Bromma flygplats

Status: Rött ljus

Så går det: En annan fråga som Miljöpartiet drivit men som inte fanns med i valmanifestet och inte ligger på riksnivå gäller Bromma flygplats som partiet velat lägga ner. Som det ser ut kommer Bromma flygplats bli kvar åtminstone tills arrendeavtalet med Stockholms stad löper ut 2038.

Det tyska kolet

Status: Rött ljus

Så går det: Gustav Fridolin viftade med en kolbit under valrörelsen 2014 och ville stoppa Vattenfalls kolgruvor i Tyskland. Men det slutade med en försäljning av brunkolsverksamheten som skapade splittring inom Miljöpartiet.

Utsläppsrätter ska inte säljas

Status: Grönt ljus

Så går det: Utsläppsrätterna är en del av FN:s system inom Kyotoavtalet för att minska växthusgasutsläpp och Sverige har ett stort överskott av utsläppsrätter. I december 2014 meddelade regeringen EU att Sverige skrotar de utsläppsrätter som blir över fram till 2020 istället för att sälja dem vidare till andra länder.

Stärka asylrätten

Status: Rött ljus

Så går det: Miljöpartiet lovade i sitt valmanifest att ”aldrig göra det svårare för människor att komma till Sverige”. Istället föreslog regeringen i november 2015 ”en rad åtgärder för att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande.” Miljöpartiet har en rad vallöften inom asylområdet som inte har infriats, som att ta bort tvåårsregeln i utlänningslagen och ge permanent uppehållstillstånd till personer vars avvisning inte kunnat verkställas inom två år.

Införa friåret på nytt

Status: Rött ljus

Så går det: Friåret fanns mellan 2005 och 2007. Då kunde en person få en tidsbegränsad betald ledighet och en annan person få chans att vikariera för den personen. I sitt valmanifest ville Miljöpartiet införa friåret på nytt, något som inte har genomförts.

Läsa-skriva-räkna-garanti

Status: Rött ljus

Så går det: Läsa-skriva-räkna-garantin skulle se till att elever i behov av stöd upptäcktes tidigt och att insatser kunde sättas in. Men garantin ser i nuläget ut att röstas ner i riksdagen av alliansen och Sverigedemokraterna.

LÄS MER
Experterna: Det kommer valet 2018 att handla om
pil
Så säger partierna själva

Socialdemokraterna: 

”Trots ett svårt parlamentariskt läge, där Alliansen och SD ibland röstat ner våra förslag, har vi lyckats genomföra en majoritet av våra vallöften. Dessutom har vi vänt det underskott vi ärvde till överskott, vilket möjliggjort våra stora satsningar på välfärden, på att utbilda fler poliser, på höjt barnbidrag och sänkt pensionärsskatt.”

Miljöpartiet: 

”Vi är stolta över det inflytande vi haft i regeringsställning och har uppfyllt en stor del av våra vallöften. Till exempel föreslår regeringen nu bättre djurskydd. Vi har infört flygskatt och i juli kommer bonus malus, som gör de miljöbästa bilarna billigare och de sämsta dyrare. Vi har också stärkt skyddet för värdefull natur. Vi ser gärna en fortsatt granskning.”

klar

Artikellänk är kopierad

Linnea Bergman
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro