ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Metro Teknik testar personlighetstester

Mary Örnborg · 2 Apr 2008
Uppdaterad 15 Feb 2011

Foto: Helena Schutrick


klar

Artikellänk är kopierad

Det blir allt vanligare att sökande till kvalificerade jobb gallras ut med hjälp av personlighetstester. Men vad visar egentligen testerna och vilka krav kan den som utsätts för dem ställa?

Ett personlighetstest som görs i samband med att man söker ett jobb kan vara extremt självutlämnande. Därför bör man se upp med vem det är som utsätter en för testet och på vilka grunder. – Personlighetstester eller IQ-tester ska ha väldokumenterad vetenskaplig forskning bakom sig för att räknas som seriösa. Tester som innehåller frågor som exempelvis ”Vilket djur eller färg skulle du helst vilja vara?”, bör man däremot vara uppmärksam på. Det är direkt oprofessionella frågor som egentligen inte säger någonting om ens person, säger Caren Sjöström, legitimerad psykolog på HR-företaget Kandidata.Personlighetstester, IQ-tester eller EQ-tester, som mäter den emotionella intelligensen, bör enligt Caren Sjöström följas upp av ett samtal med en psykolog eller någon som är utbildad på att tolka testresultaten.– Det går inte att utgå enbart från rådata i testresultaten för att göra en helhetsbedömning om personen är rätt kvinna eller man för ett jobb. Det krävs också en intervju med personen för att kunna bedöma om resultatet gör personen rättvisa eller inte.

Uppföljningen av testerna avslöjar också om en person manipulerat resultatet.– Alla tester för­utom IQ-testet går att manipulera om man är konsekvent i sina svar. Men man vinner inget på att manipulera resultatet i förlängningen. Dels för att det inte finns något resultat som är mer rätt eller fel, dels för att det snabbt avslöjas i samtalet med en psykolog.•• Vad säger egentligen de olika testerna om en person?– Ett IQ-test visar hur pass kapabel en person är till ett specifikt jobb, det är en garanti för att man klarar av dessa arbetsuppgifter. Eftersom det finns uträknade poängspann för alla yrken så kan detta test förutsäga att man klarar av jobbet. Medan EQ-test visar mer på hur framgångsrik man kan bli i sitt jobb. Enbart hög IQ är inte en garanti för att man lyckas i sitt jobb. Det är just kombinationen av IQ och EQ som är framgångsfaktorerna. Personlighetstester visar vilken personlighetstyp man är, till exempel utåtriktad eller ej, känslomässigt stabil eller ej, öppen för nya erfarenheter eller ej. Vilket av dessa tester är vanligast förekommande?– Vanligast är en kombination av ett IQ-test och ett personlighetstest. Eftersom det har visat sig att människor med hög social kompetens också har större möjligheter att lyckas i högre befattningar är det vanligt med EQ-tester vid besättning av exempelvis chefer, säger Caren Sjöström.

Metro Tekniks reporter tyckte att testresultatet i stort överen­sstämmer med hur hon själv upplever sina förmågor.
Metro Tekniks reporter tyckte att testresultatet i stort överen­sstämmer med hur hon själv upplever sina förmågor.Foto: Henry Lundholm

Här är reporterns EQ

Hur träffsäkert är ett EQ- eller personlighetstest? Det kan bara den som har gjort ett svara på. Sagt och gjort. På HR-företaget Kandidata testades min emotionella intelligens.– En persons förmågor går alltid att ”coacha upp”.  Ett EQ-test visar vilka förmågor man be­höver jobba med, säger Louise Mebius, marknadschef på Kandidata.

Efter 20 minuter är formuläret ifyllt och skickat på analys hos Kandidata. En vecka senare träffar jag psykologen Caren Sjöström som går igenom resultatet.

Dessa visas i ett stapel­diagram. Några av staplarna sticker ut rejält i förhållande till det genomsnittliga resultatet som, i mitt fall, har  relaterats till svenska kvinnor i min åldersgrupp.

De staplar som utmärker sig är mest intressanta. Jag noterar snabbt att jag inte känner igen mig i resultatet i två av staplarna, men jag nämner inte det högt. Efter en stunds intervju pekar Caren Sjöström ut just de två staplarna som jag själv är skeptisk till:– De här  vill jag titta närmare på. Resultatet i dessa verkar inte stämma på dig.

Det visar sig att jag på två frågor kryssat fel så resultatet visade en felaktig analys. Efter det att vi har gått igenom alla resultat är jag till freds.Resultatet visar förvisso inga nyansskillnader i mina förmågor men de plockade Caren Sjöström skickligt fram.

klar

Artikellänk är kopierad

Mary Örnborg
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro