ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Miljarder kronor ska få Europa att slå USA

Mary Örnborg · 27 Jan 2010
Uppdaterad 11 Feb 2011
Stockholm har utsetts till ett av fem kunskaps- och innovationscentrum i EU:s stora satsning.

Stockholm har utsetts till ett av fem kunskaps- och innovationscentrum i EU:s stora satsning. Foto: Scanpix


klar

Artikellänk är kopierad

EU konkurrerar mot USA om innovationerna. En satsning på 300 miljoner euro ska ena forskning och näringsliv i Europa.

Europeiska innovationer ska i större utsträckning stanna och kommersialiseras inom Europa.

EU-kommissionen har därför anslagit 300 miljoner euro till den nyinstiftade organisationen European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Organisationen ska verka för att säkra tillväxten av nya jobb och teknisk utveckling inom områdena förnybar energi, åtgärder för klimatlindring och information and communication technology, ICT.–Europa har generellt varit dåligt på att få ut företagsvärde av forskning som bedrivs här. Det mesta har tyvärr hamnat i USA som varit duktiga på att kommersialisera vår forskning. I värsta fall når forskningen inte ut alls, säger Gunnar Landgren, professor vid Kungliga Tekniska högskolan och projektledare för EIT ICT Labs i Sverige.

I december utsågs Stockholm till ett av de fem kunskaps- och innovationscentrum som bland annat ska jobba för utvecklandet av ett internationellt nätverk inom området för ICT.

Förebilden för EU:s satsning på innovationsinstitut är bland annat det amerikanska prestigeuniversitetet Massachusetts Institute of Technologys modell för att knyta ihop den akademiska världen, företag, organisationer och myndigheter.

Detta för att i ett större europeiskt perspektiv skapa nya affärsmöjligheter.–Vårt koncept kommer att bygga på att göra det som vi redan är bra på – som vi hittills bara gjort på det lokala planet. Genom att stärka  Europas hotspots inom ICT ska vi nu jobba på att skapa nya industrier och en miljö med små- och medelstora företag utifrån forskningen på universitet. Och det viktiga i detta arbete är att knyta ihop kontakterna på Europanivå, säger han.

Med en harmoniserad europeisk kontaktyta breddas också hemmamarknaden ut över­­­ hela Europa för forskare och företagare.–Konsortiernas uppgift blir att skapa en virtuell värld. I den ska den akademiska världen och näringslivet enklare kunna ta kontakt med varandra och bygga affärsrelationer över gränserna, säger Gunnar Landgren.

Under våren kommer EIT ICT Labs i Sverige framför allt att arbeta med att fastställa den administrativa strukturen i organisationen samt en detaljplan för hur man ska arbeta. –Från och med den 1 juli ska organisationen vara klar och de första riktiga pengarna kommer att börja rulla in i systemet. Ramavtalet med EIT löper sedan på sju år, säger Gunnar Landgren.

”Glädjande för Stockholm”

Affärsinkubatorn Stockholm Innovation and Growth (Sting) är positivt inställda till att ett EIT ICT-centrum upprättas i Stockholm. – Det är otroligt glädjande att Stockholm har utsetts till ett av fem EIT ICT-centrum i Europa. Det får ses som ett erkännande attt vi fortfarande anses ha en hög kompetens och trovärdighet inom detta område, säger Pär Hedberg, vd på Sting.

Tillsammans med andra företag, organisationer och myndigheter inom Stockholm kommer Sting att delta som partner till Stockholms EIT ICT-centrum.

–Något radikalt nytt för Sting kommer det här samarbetet inte att innebära generellt för oss när det gäller hur vi arbetar. Men att kunna addera ett större internationellt nätverk kommer däremot att ge bättre möjligheter för våra inkubatorföretag att få sina innovationer fortare kommersialiserade.

Pär Hedberg tror också att Sverige samt andra mindre europeiska länder kommer att gynnas mer av det internationella nätverk som EIT bland annat har i uppgift att upprätta. 

–Länder som Sverige har en liten hemmamarknad jämfört med exempelvis Tyskland och England, vilket inte är någon konkurrensfördel. Genom ett internationellt nätverk skulle man kunna kompensera länder med små hemmamarknader genom att de får möjlighet till en snabbare internationalisering. Detta är också kanske den största utmaningen för EIT, säger Pär Hedberg.

klar

Artikellänk är kopierad

Mary Örnborg
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro