ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Miljöbilars utsläpp kan vara livsfarliga

TT · 8 Maj 2007
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Att börja tanka etanol må vara positivt för miljön, men kan skada hälsan. Halterna av hälsofarligt markozon stiger, vilket kan leda till fler dödsfall och ökad sjukhusvård, visar en ny amerikansk studie.Allt fler studier den senaste tiden visar att den växande produktionen av biobränslen, som etanol, inte är så entydigt positiv som tillskyndarna hävdar.När efterfrågan på etanol stiger ökar behovet av mark för grödor som sockerrör och majs för etanolproduktion. Naturvårdare befarar man ska börja odla energigrödor i hittills orörda områden som regnskogar, vilket skulle drabba växt- och djurlivet.I förra veckan hävdade amerikanska jordbruksekonomer att jakten på etanol riskerar att driva upp priset på mat i världen. En liknande studie vid Chalmers visar samma sak.Nu kommer ytterligare en studie om etanolens negativa effekter - den här gången om risken för att drabbas av cancer och luftvägssjukdomar.Att gå över till etanol, det gröna alternativet på macken, kan leda till ökade utsläpp av hälsofarligt marknära ozon och orsaka fler dödsfall i luftvägssjukdomar än om man kör på bensin. Slutsatsen dras av atmosfärforskaren Mark Jacobson vid Stanforduniversitet i Kalifornien.Han har i avancerade datormodeller beräknat hur luftkvaliteten kommer att se ut 2020, när betydligt fler etanoldrivna bilar än i dag rullar på vägarna. I en modell kördes bilarna på bensin, i en annan på E 85, som är en blandning med 85 procent etanol och 15 procent bensin.Om alla bilar i USA skulle gå över från bensin till etanol skulle ozonhalterna öka märkbart i tätbefolkade regioner med mycket trafik, och orsaka 200 fler dödsfall per år i landet, varav 120 i Los Angeles, enligt Mark Jacobson.Det motsvarar en ökning med fyra respektive nio procent av de förväntade ozonrelaterade dödstalen för bensindrivna bilar år 2020.Enligt Jacobson skulle E 85-fordonen ge minskade halter av två cancerframkallande ämnen, bensen och butadien, men öka två andra, formaldehyd och acetaldehyd.– Cancerrisken för E 85 är jämförbar med den hos bensin. Men i vissa delar av landet innebär E 85 markant ökade ozonhalter, det främsta beståndsdelen i smog. Ökade ozonhalter i trafikintensiva områden i landet uppvägs till viss del av minskningar i andra. Men på det hela taget skulle det, enligt beräkningarna, leda till 770 extra akutbesök och ytterligare 990 sjukhusinläggningar för astma eller andra luftvägsinfektioner.Mark Jacobson hävdar att etanol inte är miljövänlig, om man ser till dess utsläpp av luftföroreningar.– E 85-utsläppen orsakar minst lika stora hälsoskador som bensin, som årligen vållar runt 10 000 för tidiga dödsfall på grund av markozon och partiklar, säger han. -Så om du ska tanka etanol, gör det inte utifrån hälsomässiga grunder. Det är inte bättre än bensin, utan uppenbarligen något sämre. Kritiska rösterJacobsons studie kritiseras dock av från miljöhåll, bland annat en av hans egna medarbetare, Roland Hwang, med ett förflutet vid Kaliforniens utsläppskontrollbyrå. Enligt Hwang är etanolen viktig i ansträngningarna att minska alla typer av luftföroreningar, och han anser det fel att avfärda etanol som drivmedel.

Kritiska röster kommer också från de som marknadsför och säljer förnybara bränslen. De hävdar att andra studier visar att etanol är "grönare" än bensin.

Motivet till den snabbt växande marknaden för etanol och andra växtbaserade biodrivmedel är att de minskar utsläppen växthusgaser, jämfört med konventionella drivmedel.Etanol, framställd av grödor som socker, majs eller vete, producerar koldioxid men grödorna absorberar också koldioxid ur atmosfären. Biodrivmedlet kan enligt vissa studier minska koldioxidutsläppen med 50- 60 procent jämfört med fossila bränslen

klar

Artikellänk är kopierad

TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro