ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Milt väder pressar elpriset

Stockholm TT · 3 Jan 2007
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Elpriset började gå ner redan i augusti men nedgången tog fart i slutet av november och december. Och tendensen håller i sig. -Förklaringen är ganska enkel eftersom det har mycket att göra med vädret. Det är fortsatt varmt, med andra ord är förbrukningen låg, och det kommer ganska mycket nederbörd fortfarande, säger Mats Persson, ansvarig för portföljförvaltningen på Fortum Markets. På onsdagen var dagspriset på el på den nordiska elbörsen Nord Pool drygt 32 öre per kilowattimme (kWh). Så sent som i oktober låg priset på runt 60 öre. Högre priser väntas För att få en bild av vad marknaden tror om priset framöver bör man titta på handeln med terminer. Terminspriset för andra och tredje kvartalet 2007 ligger på 29 öre respektive 31 öre per kWh.

Däremot tror marknaden på högre priser nästa år. Terminspriset för helåret 2008 ligger på knappt 40 öre.

Ett viktigt begrepp när man ska förklara utvecklingen för elpriserna är den så kallade hydrologiska balansen. Med det menas summan av vattnet i magasinen i det nordiska kraftsystemet och vattnet i form av den snö som ska smälta i vår och rinna ner i magasinen. Enligt Mats Persson finns det för närvarande ett överskott på 5- 10 terawattimmar. Det kan jämföras med ett underskott på som mest runt 35 tWh för ett halvår sedan.

Magnus Torstensson, marknadsanalytiker på branschorganisationen Svensk Energi, påpekar att läget i det nordiska vattenmagasinen återgått till det normala. Alltså är det efterfrågan som främst styr priset just nu. Utsläppsrätter avgör Det som alltmer kommer att påverka elpriset framöver är priset på utsläppsrätter, som även det har gått ned den senaste tiden. -Om vi antar att vi får ett normalt väder under 2007, med en normal hydrologisk balans, blir det återigen intressant att titta på hur priset på utsläppsrätter utvecklar sig. Det kommer att vara en avgörande faktor, speciellt om man ser längre fram, säger Mats Persson Så länge priset på utsläppsrätter faller kommer sannolikt även elpriset att falla. Men om det skulle hända något med tilldelningen av utsläppsrätter från 2008 som får marknaden att stiga så kan man räkna med att även elpriset stiger, säger Mats Persson.

Prisfallet på Nord Pool den senaste månaden har förstås glatt de elkunder som har valt rörligt pris. För ett år sedan låg dagspriset på cirka 21 öre per kWh. Men priset steg sedan och nådde som högst 75 öre mot slutet av augusti. Med ett rörligt pris får kunden räkna med svängningar eftersom det följer utvecklingen på Nord Pool.

Elkunderna bör följaktligen önska sig en fortsatt blöt och mild vinter. Även om det låter trist.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro