ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Mobiler ger inte cancer visar långtidsstudie

Stockholm TT · 5 Dec 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Forskarna, som presenterar studien i den medicinska tidskriften Journal of the National Cancer Institute, redovisade preliminära resultat redan för fem år sedan.

Men då hade de flesta abonnenter inte använt mobil särskilt länge, i genomsnitt bara 3,1 år. Det gick med andra ord inte att säga särskilt mycket om eventuella långtidseffekter.

Detta kan sägas ha rättats till i och med den nya granskningen. Av de totalt 420 095 personerna i studien - 357 553 män och 62 542 kvinnor - hade 363 447 haft mobil kortare tid än tio år, 45 680 hade använt mobil i 10- 14 år, och 10 968 i 15- 21 års tid.

Genomsnittstiden var så hög som 8,5 år. Långtidseffekter från strålningen bör ha hunnit ge sig till känna efter så lång användning. Inga samband Några sådana kunde dock inte upptäckas när forskarna granskat materialet. Totalt noterades 14 249 fall av cancer bland personerna i studien, men någon koppling till mobiltelefonerna fanns inte.

Detta gällde oavsett hur kort eller lång tid personerna använt mobil. Strålningen ledde inte till ökad risk för vare sig hjärntumörer, cancer i hörselnerverna, spottkörtelcancer eller ögontumörer.

Forskarna påpekar att de flesta studier på området kommit fram till liknande resultat. Undantag finns men de är få och metodiken i dessa har ofta kritiserats. De påpekar också att det inte existerar några biologiska bevis för ett samband mellan mobilstrålning och uppkomsten av hjärntumörer. Flera studier på gång-Detta är tveklöst en tung studie, säger professor Anders Ahlbom vid Karolinska institutet. Han tror dock inte att sista ordet är sagt i ämnet. Ytterligare ett antal stora studier är på gång och kommer att publiceras i en snar framtid. -Om ett par år kommer vi att kunna uttala oss mer bestämt om riskerna. Men även då kommer det att finns osäkerhetsfaktorer kvar som bör studeras. Det finns exempelvis ännu inga studier gjorda på barn som använder mobil. Vi vet att barn ofta är känsligare än vuxna, säger han.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro