ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Norges statsminister vill avkriminalisera narkotika – här är allt du behöver veta

Martin Nygren · 14 Mar 2017
Uppdaterad 15 Mar 2017
Høyres partiledare och Norges statsminister Erna Solberg hade landsdagar i helgen.

Høyres partiledare och Norges statsminister Erna Solberg hade landsdagar i helgen. Foto: TT


Norska statsministern Erna Solbergs parti Høyre vill avkriminalisera narkotika. Metro reder ut vad det innebär – för vårt grannland och för Sverige.

klar

Artikellänk är kopierad

Vad har hänt?Konservativa Høyre, som leder Norges regering tillsammans med Fremskrittspartiet, uppdaterade sitt partiprogram under helgens landsmöte. Förändringen beskrivs som ett linjeskifte i partiets narkotikapolitik, vilket får en av Høyres 48 ledamöter Nikolai Astrup att tala om en ”politisk seger efter 15 år”.  Erna Solbergs parti har beslutat att deras hållning är att de som använder illegala droger ska erbjudas vård i stället för fängelsestraff, att den omstridda substansen Subutex ska bli aktuell för behandling vid fler typer av fall än förr och att de vill se försök med heroinbehandling för de tyngsta missbrukarna.

– Det är ett faktum att partiet har prioriterat upp hälsoinsatser, man vill flytta över fokuset från rättsväsendet till sjukvård och sociala myndigheter. Høyre vill inte längre se narkotikamissbruk som en kriminalpolitisk fråga utan som en hälsopolitisk fråga, säger Björn Johnson vid institutionen för socialt arbete på Malmö Högskola.

Vad innebär det?Att Høyre för in visionen om avkriminalisering i sitt partiprogram inför nästa fyraårsperiod. Företrädesvis blir frågan en del i eventuella förhandlingar med potentiella samarbetspartier. Høyre har makten tillsammans med Fremskrittspartiet i en minoritetsregering som har stöd av Kristelig Folkeparti och Venstre fram till nästa val 2017.

– Det är viktigt att påpeka att det inte är någon legalisering det handlar om, säger Björn Johnson. Avkriminalisering innebär att bruk- och innehav av mindre mängder för eget bruk inte längre straffas, och att samhället i stället ska bemöta de med problem genom vårdinsatser.

Varför är det intressant?För att den skademinimerande hållningen i narkotikapolitiken vinner ytterligare mark i närområdet till Sverige, som återfinns på andra sidan mittlinjen och företräder en restriktiv förbudspolitik, vilket har kritiserats av FN-kontoret för mänskliga rättigheter. I Norge finns det sedan tidigare injektionsrum i bland annat huvudstaden Oslo, där droganvändare kan administrera sina preparat på ett säkert sätt. I Høyres nya partiprogram föreslår de att brukare även ska kunna röka heroin där, då det bedöms mindre skadligt än att injicera.

LÄR MER: Det här händer om du tar cannabis i de här olika länderna

Var det oväntat?Lite grann, enligt Björn Johnson vid institutionen för socialt arbete på Malmö Högskola. Frågan om avkriminalisering och skadebegränsning kontra förbudspolitik är traditionellt en fråga som skiljer höger och vänster åt. I Sverige är det till exempel Vänsterpartiet som har avkriminalisering i partiprogrammet, men i Norge är det nu högerpartier som går i bräschen för den skademinimerande politiken. I Norge har socialdemokratiska Arbeiderpartiet tidigare tagit initiativ till en avkriminalisering – det står inte på agendan för partiet i dag, men det finns sådana strömningar inom de norska socialdemokraterna. Om sidorna kan mötas i frågan vore det förvånande ur ett längre tidsperspektiv, eftersom Norge har fört en narkotikapolitik som varit i paritet eller till och med hårdare än den svenska.

LÄR MER: Filippinernas president till EU: ”Fuck you”

Vad skulle effekterna kunna bli?– Om man helt avkriminaliserar användandet av droger så är det positiva som detta medför att en individ som utvecklat ett riskfyllt beroende inte blir straffad för att individen har hamnat i ett sjukdomstillstånd. Men risken för en heroinist försvinner inte för att innehav och användande legaliseras. Fortsatt kontinuerligt intag innebär ändå oavbrutna skadeverkningar på viktiga livsfunktioner, säger Fred Nyberg som är professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet.Fred Nyberg pekar också på faktorer som inte berörs av lagstiftning men som är nyckelfaktorer i att vårda missbrukare, som kontrollerad läkemedelsassisterad behandling eller närhet till antidoten naloxon vid överdosering, som ännu är långt ifrån lätt-tillgängligt för alla.

LÄR MER: Narkotika tar allt fler liv

Hur ser det ut i resten av Europa?I Europa varierar det hur långtgående kriminaliseringen är, och även kan det skilja sig i hur aktivt den implementeras. Portugal var tidigt ute med avkriminalisering och där har man kunnat se att dödligheten har minskat, detta under en motsvarande period då vi i Sverige har sett kraftigt ökad dödlighet orsakad av narkotika. I Sverige är det mycket vanligt att brukare döms för eget bruk eller innehav av små mängder.

LÄR MER: Drogerna flödar på ett hemligt internet – nästan omöjligt att stoppa

Hur skulle det kunna påverka Sverige?Ju fler länder som går i den liberala riktningen desto mer tryck blir det på ett land som Sverige, säger Björn Johnson vid institutionen för socialt arbete på Malmö Högskola. Det har redan börjat märkas mer uppluckring i den svenska debatten, framförallt på vårdområdet där skademinimerande insatser för personer som använder narkotika har blivit mer accepterat. Vi har byggt ut metadonbehandlingsprogrammet och sprututbyten bör byggas ut enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten. Preparatet Naxolon som kan rädda liv vid överdoser snabbutreds.

– Det som inte har kommit upp i Sverige är de kriminalpolitiska frågorna. Men vissa politiska ungdomsförbund vill ändra politiken och man kan tänka sig att om Norge slår in på en ny väg så kommer det att bli en fråga som de svenska moderpartierna också börjar överväga, säger Björn Johnson.

LÄR MER: Därför kan nässprayen vara skillnaden mellan liv och död

Förutom att droganvändare far illa – vad är argumenten mot förbudspolitik i narkotikafrågan och för avkriminalisering?– Mycket handlar om vilka fruktansvärda konsekvenser förbudspolitiken har haft i producentländer där det har bildats narkotikakarteller och uppstått en enormt omfattande korruption och kriminalitet där många oskyldiga får sätta livet till. En annan kritik är att politiken slår hårdare mot minoritetsgrupper än den vita majoritetsbefolkningen, en aspekt som varit vanlig i amerikansk debatt.

klar

Artikellänk är kopierad

Martin Nygren
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro