ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Ny rapport: Heteromän med god ekonomi har bäst psykisk hälsa

Alexandra Andersson · 24 Jan 2019
Uppdaterad 24 Jan 2019
Heteromän med pengar har bäst förutsättningar för en god psykisk hälsa.

Heteromän med pengar har bäst förutsättningar för en god psykisk hälsa. Foto: Unsplash


Kön, ekonomi och sexualitet är faktorer som påverkar den psykiska hälsan, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten.

klar

Artikellänk är kopierad

Under torsdagen släppte Folkhälsomyndigheten en ny rapport gällande psykisk hälsa hos befolkningen.

Enligt Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten går det att se skillnader baserat på kön, funktionsnedsättning, födelseland och sexuell läggning.

– Det är inte så lätt att vara udda i dagens samhälle. Det ger sämre förutsättningar att vara icke-hetero, ha en funktionsnedsättning eller vara född i ett annat land, och ibland adderas faktorerna till varandra, säger hon till TT.

– Kvinnor har rent generellt lägre inkomster och upplever mer otrygghet. Kvinnor tar också större ansvar för hem och barn och jobbar oftare i kontaktyrken, som kan vara faktorer för psykisk ohälsa.

Ekonomi spelar in

Faktorer som arbetslöshet eller problem med ekonomin är även förknippade med högre risk för psykiska besvär.

Även barn till föräldrar med ekonomiska svårigheter drabbas oftare av psykisk ohälsa – jämfört med barn till föräldrar med god ekonomi.

– Det är angeläget att se till att alla barn får en uppväxt som ger förutsättningar för en god hälsa framåt i livet. Psykisk ohälsa har stora konsekvenser, både i termer av kostnader för samhället och lidande för många människor, säger Sara Fritzell.

Pojkar fler problem

I åldersgruppen 0-17 år har däremot pojkar fler psykiatriska diagnoser än flickor.

Enligt rapporten har pojkar till exempel fler neuropsykiatriska problem, medan flickor har högre förekomst av ätstörningar, nedstämdhet och ångest.

pil
Om rapporten

• Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag. Den är den första i sitt slag som kartlägger ojämlikheter i psykisk hälsa. Analyserna omfattar alla åldersgrupper – barn, unga, vuxna och äldre – och olika hälsoutfall som god psykisk hälsa, psykiska besvär, psykiatriska diagnoser och suicid.

• Det finns sociala skillnader i förekomsten av psykisk hälsa i alla åldersgrupper utifrån både socioekonomisk ställning och diskrimineringsgrunder, som till exempel kön, funktionsnedsättning, födelseland och sexuell läggning.

• De viktigaste bestämningsfaktorerna till ojämlikheter i psykisk hälsa bland vuxna är kopplade till sysselsättning och ekonomi.

• Psykisk ohälsa har samband med ogynnsamma livsvillkor och exempelvis arbetslöshet eller låg inkomst, samt – vid allvarligare psykiatriska diagnoser – kortare livslängd.

• Sociala faktorer som kränkning, otrygghet och bristande stöd bidrar också till ojämlik fördelning av psykiska besvär.

Källa: Källa: Folkhälsomyndigheten

klar

Artikellänk är kopierad

Alexandra Andersson
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro