ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Ny statistik från Brå: Anmälda fall av våldtäkt ökar

Annica Ögren · 17 Jan 2019
Uppdaterad 17 Jan 2019
Över sen senaste tioårsperioden (2009-2018) har dock de anmälda våldtäkterna total sett ökat med 33 procent (1 960 brott), enligt Brå.

Över sen senaste tioårsperioden (2009-2018) har dock de anmälda våldtäkterna total sett ökat med 33 procent (1 960 brott), enligt Brå. Foto: Unsplash


Antalet anmälda våldtäkter ökade med hela 13 procent under förra året. Det framgår av ny statistik över anmälda brott 2018 som presentras av Brå, i dag.

klar

Artikellänk är kopierad

Under förra året anmäldes cirka 1,54 miljoner brott i Sverige. Det är en ökning från föregående år med 34 000 fler anmälda brott (2 procent).

Det meddelar Brå, Brottsförebyggande rådet, som i dag presenterar preliminära siffror över anmälda brott 2018.

– Förra året var i princip oförändrat i antalet anmälda brott men annars har det legat ungefär mellan 1-2 procent i skillnad under den senaste tioårsperioden, säger Stina Söderman, utredare på Brå.

Ökning av anmälda våldtäkter

Antalet anmälda fall av våldtäkt har ökat med åtta procent. Totalt anmäldes 7 840 våldtäkter.

Anmälda våldtäktsbrott mot barn (0-17 år) var 3 420 – en ökning med hela 13 procent.

– Just i år har vi kunnat identifiera två fall som vardera innehåller flera våldtäktsfall mot samma målsägare i varje fall. Därav kan statistiken påverkats av det just i år. Det beror på hur polisen rapporterar till oss. Vi kan inte identifiera alla fall, men i år har vi lycktas identifiera åtminstone två, säger Stina Söderman, utredare på Brå.

Över sen senaste tioårsperioden (2009-2018) har dock de anmälda våldtäkterna total sett ökat med 33 procent (1 960 brott), enligt Brå.

Under perioden har antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor/flickor ökat med 36 procent (+1 940 brott), medan de anmälda våldtäkterna mot män/pojkar har ökat med 4 procent (+22 brott).

Ökningen under perioden kan enligt Brå delvis bero på ändringar i sexualbrottslagstiftningen som inneburit att fler gärningar än tidigare bedömts som våldtäkt.

Bedrägerier ökade mest

Men den kategorin som ökade allra mest under året var bedrägerier – och specifikt datorbedrägerier och utpressning.

Under den senaste tioårsperioden har utvecklingen av just anmälda bedrägeribrott sammantaget varit stadigt uppåtgående.

Totalt sett har antalet anmälda bedrägeribrott ökat med 141 procent under perioden 2009–2018.

En orsak till ökningen beror enligt Brå på en ökad internetanvändning i samhället. Även den tekniska utvecklingen bidrar till att nya metoder och möjligheter till att begå bedrägeribrott utvecklas.

Minskning av inbrott

När det gäller stöld- och tillgreppsbrott anmäldes totalt 17 000 bostadsinbrott under 2018.

Det är en minskning med 24 procent jämfört med året innan. Även butiksrånen minskade med nästan en tredjedel (29 procent) till 519 anmälda brott.

Däremot ökade personrånen tio procent till 6 890 anmälda brott.

– säger Stina Söderman.Det vi vet är att stöldbrotten har minskat. Gränspolisens arbete mot internationell brottslighet kan ha påverkat, 

pil
Om undersökningen

Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

Ändamålet med statistiken är att ge en bild av nivån och utvecklingen av de händelser som anmälts och registrerats som brott hos de brottsutredande myndigheterna under den redovisade perioden. Statistiken visar således inte hur många brott som faktiskt har begåtts. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under perioden.

Du kan läsa mer om Brås preliminära statistik här.

Källa: Källa: Brå, Brottsförebyggande rådet

klar

Artikellänk är kopierad

Annica Ögren
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro