ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Nya kurser och utbildningar

metro · 10 Mar 2008
Uppdaterad 15 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

MALMÖ HÖGSKOLANya program, grundnivåPolitisk makt och styrning, program 180 hpStadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hpProcessdesigner Media, 180 hpPsykiatriskt omvårdnadsprogram, 120 hpThe Øresund Master Programme of European Studies, 120 hpNya program avancerad nivåPåbyggnadsprogram för tandhygienister i Oral hälsa, 60 högskolepoängSocialt arbete i mångkulturella miljöer, masterprogram, 120 hpMaterials Science, master´s programme, 120 hpSpecialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 hpKultur- och medieproduktion, 120hpNya kurser, grundnivåFashion, body and technology, 30 hp, Den fotografiska bilden, 30 hp Dokumentärt berättande, 15 hp Experimentell medieproduktion, 30 hpGrundläggande radioproduktion, 30 hpSkrivande som metod och gestaltning, 30 hp Praktisk filmkurs II, Academic Writing and Rhetoric 1-15 hp, Academic Writing and Rhetoric I, 1-7.5 hp, Academic Writing and Rhetoric II, 7.5-15 hpArbetsorganisation och ledarskap, 1-15 hpCreative Writing I, 1-15 hp, (tidigare 7,5hp nu 15hp)Creative Writing II, 16-30 hp, (tidigare 7,5hp nu 15hp)Exploring Creative Writing 1-7.5 hpIntroduktion till omvärldsanalys 1-15 hpIslamologi 30 hpModern svenska I, 1-30 hpReligion i samtidens Europa I, 1-30 hpGenusteoretiska perspektiv på diskriminering i arbetslivet, 15 hpSexualitet, religion och politik, 15 hpVardagsnära juridik, 1-15 hpStaden, samhället och fysisk planering, 30 hpKlimat i förändring, 15 hpKreativitet i grupper och organisation, 7,5 hpDjurs medverkan i vård och socialt arbete, 15 hpLärande, kommunikation och socialt förändringsarbete, 1-15 hp och 16-30 hpSocialpedagogiskt arbete i ett mångkulturellt samhälle, 1-15 hpThe Swedish Model, the Welfare State and the Professionalization in Social Work, 8 hpÄldrepedagogisk fördjupning, 60 hpUtvärdering och verksamhetsutveckling, 15 hpHandikapprätt, 15 hpFolkhälsovetenskap, 7.5 hp* Munhälsa - bedömning och patientinformation, 15 hp *Patienter från utsatta grupper- Odontologiska aspekter i ett folkhälsoperspektiv. 15 hpNya kurser på avancerad nivåFenomenologisk forskningsmetod, 8 hpPsykiatrisk vård med socialpsykiatrisk inriktning mot individ och familj i ett mångkulturellt samhälle, 15 hpSocialt arbete och sociala interventioner i mångkulturella miljöer, 15 hpUtredning, utvärdering och systematisk dokumentation, 15 hp LUNDS UNIVERSITETNya program, grundnivåDatateknik med logistik, 180 hp (Campus Helsingborg)Journalistik för naturvetare 60 hpNya kurser grundnivå:Ekonomisk historia: Evolutionary Echonomics 7,5 hpPedagogik: utbildning, makt och etik, 15 hp. Campus Hbg.Pedagogik: Interkulturell pedagogik, 15 hp Juridik: Arbetsrätt, 15 hpNya kurser avancerad nivå:Innovation, Energy and Sustainability 7,5 hpMedie- och kommunikationsvetenskap: Medierna och det kosmopolitiska samhället 7,5 hpProgram avancerad nivå:Språkvetenskap, 60 hpÖversättarutbildning, 60 hpFilmproduktion, 60 hpArkiv, bibliotek, museer, 60hpMaster in cultural analysis, 60 hpGÖTEBORGS UNIVERSITETNya program på avancerad nivå:Arkeologisk teori och praktik, 120 hpMaster in Communication, 120 hpMaster of Science in Environmental Management and Economics, 120 hp Master of Science in Industrial Management, 120 hp Master of Science in Management, 120 hp Master of Business & Design 120 hpInternationales Masterprogramm. Deutsche Gegenwartsliteratur, 120 hpÖversättarprogram, 120 hp Nya kurser på grundnivåAntikens kultur och samhällsliv:Etruskerna. Gåtfulla eller ej? 7,5 hpGladiator. Antiken i populärkulturen, 7, 5 hpAvancerad nivå:Antiken som ideal och verklighet. Aspekter på den europeiskaantikforskningens historia, 15 hpMemento mori. Föreställningar om döden och livet efter detta i de antikakulturerna, 15 hpArkeologi:Fornnordisk myt och ritual i arkeologiskt perspektiv, 7,5 hpBarn- och ungdomskultur:Kulturproduktion för barn, 7,5 hpDramatik:Dramatik för lärare, 15 hpEkonomisk historia:Göteborgs ekonomiska och sociala historia, 15 hpEngelska:Litterär specialkurs. Nutida amerikanska litteratur: En kulturellansats, 7,5 hpFöretagsekonomi:Corporate Law and Finance, 30 hpGenusvetenskap:Avancerad nivå: Introduktion till offentlig förvaltning ochjämlikhetsfrågor, 30 hpHistoria:Västerländskkolonialism och imperialism, 15 hpTingen som historia. Föremål och livsvillkor från 1800-tal till nutid, 15 hpAvancerad nivå: Svensk stormaktstid - politik, ekonomi, kultur, 15 hpKulturgeografi:Geografiska informationssystem 1 (GIS) – Grundläggande geografisk analys och visualisering, 15 hpGeografiska informationssystem 2 (GIS) – Geografisk analys och projektarbete, 15 hpMusikvetenskap:Pop, rock och det moderna samhället 15 hpMusiken i världen, 15 hpSomaliska, grundkurs 30 hp GUSvenska: språket:Retorik och skriva, grundkurs 30 hpTyska:Tysk nutidlitteratur. Gerhard Köpf, 7,5 hpTysk nutidlitteratur. Framställningar av Norden i tysk nutidslitteratur,7,5 hpTysk nutidlitteratur. Migrationslitteratur 7,5 hpVetenskapsteori:Avancerad nivå: De vetenskapliga metodernas förutsättningar -filosofiska, sociala och historiska, 15 hpNya kurser på avancerad nivå:Ekonomisk historia: Teori, metod och ekonomisk historia, 30 hpFöretagsekonomi: Marknadsföring, avancerad nivå, 15 hpFöretagsekonomi: Organisation, avancerad nivå, 15 hpFöretagsekonomi: Redovisning, avancerad nivå, 15 hpFöretagsekonomi: Industrial and Financial Management, avancerad nivå, 15 hpFöretagsekonomi: Extern redovisning, avancerad nivå, 15 hpFöretagsekonomi: Kommunikation genom redovisning.

klar

Artikellänk är kopierad

metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro