ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Nyanlända lärare kan göra stor nytta i Malmös skolor

Metro · 18 Nov 2015
Uppdaterad 18 Nov 2015

Foto: Pressbild


De senaste månaderna har tiotusentals människor kommit till Sverige. En del av dem har lärarutbildning – något som kan vara till stor nytta. Därför borde Malmö högskola erbjuda ett snabbspår för att få in nyanlända lärare i den svenska skolan, skriver Laid Bouakaz, forskare i interkulturell pedagogik.

klar

Artikellänk är kopierad

Minst 80 000 personer har under de senaste månaderna kommit till Sverige från framför allt Syrien, Irak och Afghanistan. Bland dem finns många välutbildade. Samtidigt råder lärarbrist i Sverige. Många nyanlända kommer till Malmö, där det finns omkring 170 nationaliteter och det talas 150 olika språk. Det är hög tid att Malmö högskola och andra lärosäten i Sverige snarast erbjuder nyanlända med lärarutbildning nödvändig kompetensutveckling så att de kan arbeta i svenska skolan.

De skulle med all säkerhet göra en fantastisk nytta i skolan. Inte minst skulle ämneskunskaperna kunna fördjupas och utvecklas även på andra språk i klassrummet. I torsdags infördes gränskontroller i Sverige och självfallet ska det finnas en solidaritet mellan mottagande länder i Europa. Men en sak är att lösa de akuta flyktingfrågorna: registrera nyanlända, bedöma flyktingstatus och ordna tak över huvudet. En annan sak är att långsiktigt ta vara på kunskaper och kapaciteter så att asylsökande och nya svenskar kommer in i vårt samhälle. Nyanlända lärare vill hitta tillbaka till sina yrken och in på arbetsmarknaden. Lärarna skulle även kunna komma till nytta i den omfattande nationella kartläggning av nyanlända elevers kunskaper som startar 2016. Varför görs ingen kartläggning av hur många nyanlända som är lärare, när det enligt Lärarförbundets prognoser saknas 65 000 lärare om tio år och det redan idag råder lärarbrist?

Självfallet måste svenska skolan regleras av lagar och förordningar. På regeringens uppdrag pågår, sedan 2007, något kallat Utländska lärares vidareutbildning, ULV, på sex lärosäten, där Malmö högskola är ett. Genom ULV har flera hundra utbildats som nu arbetar i förskola och skola. Men för att gå ULV utbildningen måste svenskan vara i hamn. Även via arbetsförmedlingen görs ansträngningar för att värdera nyanländas kunskaper redan på anläggningsboendet. Men i dag befinner vi oss i en extraordinär situation – det kräver en flexibilitet och snabbhet. Cirka 37 000 arabisktalande personer bor i Malmö och många av de nyanlända har rötter i Mellanöstern. Låt Malmö högskola kavla upp ärmarna och erbjuda de nyanlända snabbspår för att komma in i den svenska skolan. I första hand kan det handla om matematik-, NO- och idrottslärare som genom intensiv undervisning i svenska och demokrati- och värdegrundsfrågor skulle kunna gagna skolan. Det blir inte enkelt då många av de utländska lärarna kommer från auktoritära skolsystem som inte alltid rimmar med svenska demokratiska traditioner och svensk läroplan. Men låt oss försöka. Låt Malmö högskola bjuda in till en stor mässa för nyanlända lärare. Engagera lärarstudenter. Erbjud kompetensutveckling i värdegrund, läroplansteori, samtidigt med intensivkurser i svenska och även fördjupade ämneskurser.

Har Malmö högskola och Malmö stad råd att låta denna chans gå oss förbi? Låt Malmö högskola bli föregångare för ett hållbart integrerat samhälle. 

Laid Bouakaz

Forskare i interkulturell pedagogik

Fakulteten för lärande och samhälle 

Malmö högskola

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro