ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Oenigt lagråd säger ja till FRA-avlyssning

Stockholm TT · 19 Feb 2007
Uppdaterad 18 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Lagrådet kräver vissa kompletteringar och ändringar. De vill försvarsminister Mikael Odenberg omedelbart ha socialdemokraternas hjälp med att genomföra. Sker det kan riksdagen med stor majoritet anta lagförslaget, som då kan träda i kraft vid halvårsskiftet.

Och socialdemokraterna, vars regering först väckte förslaget om att Försvarets radioanstalt (FRA) ska få avlyssna all kabeltrafik till och från utlandet, verkar beredda att ställa upp. -Jag utesluter inte det. Men vi har inte behandlat det här i vår riksdagsgrupp ännu, säger partiets ordförande i försvarsutskottet Ulrica Messing, som tycker Lagrådets skrivelse är bra. Avvikande mening Lagrådets invändningar tar fasta på hur FRA:s verksamhet ska kontrolleras och följas upp och kräver därför att tre av de föreslagna lagparagraferna ändras. Men de tre höga juristerna är inte eniga i alla bedömningar.

I regeringens förslag till "lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet" står att FRA måste ha tillstånd från en myndighet för att avlyssna teletrafiken. Men det ska finnas ett undantag. Något tillstånd ska inte behövas om "inriktningen avser regeringens eget underrättelsebehov". Då ska FRA få avlyssna utan att någon myndighet gett klartecken.

Det ställer inte justitierådet Leif Thorsson upp på. Han anser att formuleringen kan strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som Sverige skrivit under. Därför skriver han:

"Enligt min mening finns det inte grund för att i en reglering som skall uppfylla Europakonventionens krav om skydd för privatliv och korrespondens undanta signalspaning som utförs för regeringens räkning från kravet på rättslig förhandsprövning." Hård kritik Kontrollen av hur FRA avlyssnar ska enligt regeringen skötas av ett integritetsskyddsråd, som inrättas inom FRA. Den delen fanns inte med i det ursprungliga förslaget utan tillkom efter den hårda kritiken från framför allt Rikspolisstyrelsen. När Mikael Odenberg presenterade lagrådsremissen sade han att regeringen inte fört några djupare diskussioner om hur rådet ska se ut.

Men Lagrådet anser att denna funktion är så viktig att integritetsskyddsrådet bör finnas med i lagtexten. I regeringens förslag saknas en sådan skrivning. Lagrådets synpunkt uppskattas av Ulrica Messing. -Det ger en helt annan tyngd, säger hon.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro