ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Partierna svarar: Ska IS-anhängare få hjälp att återvända till Sverige?

Annica Ögren · 21 Feb 2019
Uppdaterad 22 Feb 2019
Alla partier svarar på fyra frågor om återvändande IS-anhängare en stor enkät.

Alla partier svarar på fyra frågor om återvändande IS-anhängare en stor enkät.


I veckan uppmanade USA:s president Donald Trump europeiska länder att ta tillbaka IS-anhängare som gripits i Syrien. I en stor enkät svarar nu partierna på hur de anser att Sverige bör handskas med IS-återvändarna.

klar

Artikellänk är kopierad

1. Bör Sverige hjälpa IS-återvändare att ta sig tillbaka till Sverige för att ställas inför rätta, varför/varför inte?

Linda Snecker, rättspolitisk talesperson, Vänsterpartiet: Det är rimligt att Sverige försöker få svenska medborgare som begått brott utomlands överlämnade till den svenska rättstillämpningen. På motsvarande sätt lämnar Sverige över dömda utländska medborgare till respektive länder om förutsättningarna finns.

Adam Marttiinen, rättspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna: Sverige bör inte medverka till att återföra terrorister till Sverige. De bör ställas till svars där de befinner sig eller begått brott, vilket Sverige bör bidra till. Terrorister som ändå tagit sig till Sverige bör frihetsberövas, lagföras och fängslas.

:Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson, Miljöpartet UD har avrått från resor sedan 2011. Det finns ingen juridisk skyldighet för Sverige att bistå med konsulära resurser. IS-återvändare måste dömas om de begått brott som kan bevisas. Särskilt stöd kan behövas till deras barn.

Liberalerna:Juno Blom, ledamot i justitieutskottet,  Det absolut viktigaste är att de inte slipper undan straff. Normalt straffas brott där de begås, och det är vår utgångspunkt. Därutöver måste vi uppmärksamma de svenska barn vars vårdnadshavare stridit för IS.

Johan Forsell, rättspolitisk talesperson, Moderaterna: Jag anser att har man frivilligt rest för att strida med en terroristorganisation i utlandet så får man ta konsekvenserna av det. De här personerna bör i första hand lagföras där de befinner sig.

Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson, Kristdemokraterna: Vi anser att IS gjort sig skyldiga till ett folkmord. De svenskar som stöttat IS har därmed stöttat ett folkmord, men även andra folkrättsbrott. Vi anser i första hand att en internationell tribunal bör ta hand om dessa.

Socialdemokraterna: Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för riksdagens justitieutskott, Vi anser inte att Sverige ska hjälpa människor som begått krigsbrott i Syrien eller Irak att ta sig tillbaka till Sverige.

Jonny Cato Hansson, riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet, Centerpartiet: Nej, de har åkt dit på eget initiativ mot svenska myndigheters inrådan. De har själva ansvar för att ta sig tillbaka till Sverige.

Från vänster: Johan Forsell (M), Junon Blom (L), Linda Snecker (V). Foto: Moderaterna/Henrik Montgomery/TT
Från vänster: Johan Forsell (M), Junon Blom (L), Linda Snecker (V). Foto: Moderaterna/Henrik Montgomery/TT

2. Hur vill ert parti förändra hanteringen av IS-återvändare?

Linda Snecker (V): Svensk lag förbjuder krigsförbrytelser och terrorbrott. Om det återvänder personer som har begått sådana brott förutsätter vi att de åtalas och döms utifrån svensk lagstiftning.

Adam Marttiinen (SD): Vi vill förverka medborgarskapet för de som har samröre med IS eller andra terrororganisationer. De ska dömas till hårda straff för deras brott, oavsett om det sker i Sverige eller i andra länder. Målsättningen kan aldrig vara att rehabilitera eller integrera terrorister.

MP): Rasmus Ling (Ansvaret ligger hos Socialtjänsten med stöd från Center mot våldsbejakande extremism. IS-återvändare är ett förhållandevis nytt fenomen. Säpo behöver verktyg men det behövs också stöd till de som inte döms och vill leva hederliga liv.

: Juno Blom (L)Liberalerna har länge krävt att alla återvändare förhörs och utreds av Säpo. De ska ha långa fängelsestraff för sina brott. Den som inte har svenskt medborgarskap ska utvisas efter avtjänat straff.

Johan Forsell (M): Återvändande terrorresenärer måste lagföras och eventuell planerad brottslighet stoppas. Därför måste vi nu få på plats den lagstiftning mot terrorism som såväl Säpo som Moderaterna länge har efterlyst.

Andreas Carlson (KD): Säpo och Polisen ska hantera dessa. Det är ingen kommunal kärnfråga, utan en polisiär. Lagstiftningen behöver vara glasklar, dessa personer ska dömas för sina brott. De som har barn måste utredas grundligt och i flera år av socialtjänsten för följa vilka men barnen kan ha fått.

Fredrik Lundh Sammeli (S): Regeringen har under de senaste åren vidtagit flera åtgärder för att motverka den här sortens brott. Den S-ledda regeringen har gjort stora satsningar på polisen, skärpt straffen för terrorrelaterade brott och inrättat ett center mot våldsbejakande extremism. Vad gäller svenska IS-återvändare är det viktigaste att berörda myndigheter har de verktyg de behöver för att hindra att svenskar åker på terrorresor samt att döma de som ändå åker.

Jonny Cato Hansson (C): Hanteringen av återvändare måste skärpas så att de som återkommer utan undantag förhörs av Säpo. Vi vill också att det tas fram nationella riktlinjer för hur återvändare ska hanteras och att kommunerna får stöd i hur de ska hantera specifika fall. I de fall då straff inte kan dömas ut måste de personer som deltagit i terror i andra länder hållas under uppsikt och avradikaliseras. Ett nationellt resursteam ska arbeta operativt med återvändande terrorister och radikala miljöer.

Rasmus Ling (MP), Andreas Carlson (KD), Fredrik Lundh Sammeli (S). Foto: Henrik Montgomery/ TT
Rasmus Ling (MP), Andreas Carlson (KD), Fredrik Lundh Sammeli (S). Foto: Henrik Montgomery/ TT

3. Ska svenska medborgare som stridit/haft samröre med IS kunna fråntas sitt svenska medborgarskap, varför/varför inte?

Linda Snecker (V): Nej. I den nu gällande lagen om medborgarskap finns inga möjligheter att återkalla medborgarskapet på grund av misskötsamhet. Däremot finns ett krav på att sökanden ska ha haft och förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Adam Marttiinen (SD): Den som haft samröre för IS har i moralisk mening förlorat alla sina rättigheter som svensk medborgare. Den som kan påvisas haft samröre eller stridit för IS bör fråntas sitt medborgarskap. Det handlar både om en moralisk slutsats, men också för att värna säkerhetssituationen i Sverige.

MP):Rasmus Ling ( Människor som begått brott ska dömas i domstol, men att skilja på vissa typer av medborgare och andra gynnar ingen. Sverige önskar heller inte att människor vi vill utvisa ska fråntas deras tidigare medborgarskap.

(L):Juno Blom  Nej. De ska straffas för sina brott, men det finns goda skäl att inte ge staten rätt att dra in medborgarskap. Får staten den makten finns risk att detta missbrukas förr eller senare.

Johan Forsell (M):Ja. Moderaterna anser att svenskt medborgarskap bör kunna återkallas i fall då någon med dubbelt medborgarskap begått gärningar som är till allvarlig skada för statens vitala intressen, såsom terroristbrott.

Andreas Carlson (KD): Vi anser att passen ska beslagtas från personer som kan misstänkas resa till konflikthärdar, som IS, att de som varit där ska dömas för landsförräderi om de döms i Sverige, men också att en internationell tribunal ska upprättas för att döma de skyldiga i IS folkmord.

(S): Fredrik Lundh Sammeli De som begått terroristbrott och krigsförbrytelser ska åtalas och dömas. Grundlagen tillåter inte återkallande av medborgarskap.

Jonny Cato Hansson (C): Vi värnar de mänskliga rättigheterna även när det gäller människor som har begått vidriga brott. Det skulle strida mot internationella konventioner att frånta människor deras medborgarskap och därför vill vi inte göra det. Även om människor begår de mest vidriga brott måste vi hela tiden hålla rättssäkerheten högt och värna konventioner om mänskliga rättigheter. Däremot måste straffen skärpas.

Från vänster: Adam Marttiinen (SD), Jonny Cato Hansson (C). Foto: Sverigedemokraterna/Henrik Montgomery/TT
Från vänster: Adam Marttiinen (SD), Jonny Cato Hansson (C). Foto: Sverigedemokraterna/Henrik Montgomery/TT

4. Borde lagstiftningen ändras kring IS-återvändare och i så fall hur?

Linda Snecker (V): Vi har inga förslag på lagändringar kring just hanteringen av IS-återvändare i nuläget.

Adam Marttiinen (SD): Skärpa straffen och kriminalisera deltagande eller stöd till terrororganisationer. Omhänderta personer som rest från terrorkontrollerade områden, ge Säpo ökad tillgång till data hos Migrationsverket och införa rapporteringsplikt för personer som misstänks planera terrorresa. Vi vill också se över möjligheten att använda sent antagna lagar retroaktivt.

MP):Rasmus Ling ( MP vill förbjuda samröre och deltagande i terrororganisation. Den gör det lättare för polis och åklagare att bevisa att en person rest till IS för att begå brott. Hade lagstiftningen varit på plats tidigare hade fler återvändare kunnat dömas idag.

(L): Juno Blom Ja. Det mest akuta är att ge Säpo stärkta befogenheter att förhöra alla som återvänder. Polis och socialtjänst ska punktmarkera dem som de säkerhetsrisker de är. L driver på för att allt samröre med terroristgrupper ska bli kriminellt.

Johan Forsell (M): Lagstiftningen måste skärpas. Ytterst handlar det om att kunna lagföra terrorresenärerna för de brott som de begått och avvärja planerad brottslighet. Bland annat behövs hemlig dataavläsning, kriminalisering av deltagande i terroristorganisation och skärpta straff för terroristbrottslighet.

Andreas Carlson (KD): Vi vill att allt samröre med terrororganisationer ska vara olagligt och det har vi drivit sedan 90-talet. Vi har också sagt att de ska dömas för landsförräderi. Att det andra partierna vaknar först nu är beklagligt och riskerar att göra att vi kan döma alldeles för få för de hemska brott de begått. Dessutom bör man kunna beslagta deras pass.

(S): Fredrik Lundh Sammeli Sverige har en väl utvecklad terroristlagstiftning. Flera skärpningar har genomförts under de senaste åren. Den S-ledda regeringen arbetar med att skärpa lagstiftningen ytterligare. Bland annat kommer inom kort en ny lagstiftning om att straffbelägga deltagande i terroristorganisation samt nya regler om datalagring.

Jonny Cato Hansson (C): Vi vill kriminalisera både deltagande i och samröre med terrororganisation så att även de som inte kan bevisas ha begått våldsamma handlingar kan straffas. Vidare måste straffen skärpas.

pil
IS-debatten aktualiseras

Tidigare i veckan skrev president Donald Trump på Twitter att USA frihetsberövat 800 IS-anhängare i Syrien, och uppmanade europeiska länder att ta tillbaka sina medborgare och ställa dem inför rätta. Alternativet, skrev Trump, är att släppa dem fria, vilket han själv medgav inte är ett bra alternativ.

Han skrev även att ”Det är dags för andra att öka ansträngningarna och göra jobbet som de är så kapabla att göra. Vi drar oss tillbaka efter att kalifatet till 100 procent besegrats”.

Debatten har aktualiserat frågan om hur Sverige bör ställa sig till att dels hjälpa IS-anhängare att ta sig tillbaka till Sverige, men också om de barn vars föräldrar anslutit sig till IS.

Det var den 29 januari som USA meddelade att IS förväntades förlora sitt sista fäste inom ett par veckors tid.

Omkring 300 svenskar har rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att ansluta sig till terrororganisationer där. Av dessa har ungefär 150 återvänt till Sverige, enligt Säpo.

klar

Artikellänk är kopierad

Annica Ögren
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro