ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Partierna utlovar fler poliser och höjda straff – så svarar experterna

Sofia Clason · 26 Aug 2018
Uppdaterad 26 Aug 2018
Flera partier utlovar skärpta straff och fler poliser.

Flera partier utlovar skärpta straff och fler poliser. Foto: Pixabay, Wikimedia commons.


Fler poliser och skärpta straff utlovas av riksdagspartier som nu tar upp kampen mot brottsligheten. Men hur effektiv är partiernas rättspolitik? Metro har frågat två experter om deras åsikter i den omtvistade debatten.

klar

Artikellänk är kopierad

Skärpta straff

Flera partier går till val på att höja straffen för en rad brott, däribland sexualbrott, brott kopplade till gängkriminalitet och vissa våldsbrott. Men enligt experterna som Metro frågat, finns det olika sätt att se på strafflängdens påverkan i samhället.

Moa Bladini, lektor i straffrätt vid Göteborgs universitet: Det finns ingen forskning som visar att skärpta straff leder till minskad brottslighet. Tvärtom visar forskning att länder med skilda straffsatser har en liknande brottsutveckling. Kriminalpolitiken är ett sätt för samhället att hantera sociala problem, men kriminalisering ska vara den sista utvägen. Straffrätten är ett sätt att fördela skuld och ansvar. I det får den enskilde individen bära hela ansvaret och effekten blir därmed att staten fråntas ansvar.

Mårten Schultz, grundare av juridikpodden och professor i civilrätt: Jag tror att partierna positionernar sig så här för att det finns ett folkligt stöd för att skärpa straffen. Det handlar om att se på straff utifrån moraliska skäl. Jag tycker att straff ska vara proportionerligt i förhållande till vad någon har gjort och i dagens läge tycker jag att många straff inte är det.

Moa Bladini. Foto: Atle Morseth Edvinsson
Moa Bladini. Foto: Atle Morseth Edvinsson

Mer stöd till polisen

Samtliga partier vill också ge mer stöd till polisen, vilket experterna håller med om är ett bra initiativ. Däremot lyfter de båda även vikten av andra insatser för att färre ska begå brott och att färre ska återfalla i brottslighet efter att ha suttit av sitt straff.

Moa Bladini: Att ha fler poliser på lokalnivå kan vara positivt för att det skapar förutsättningar att bygga förtroende för polisen. Men det behövs i samband med andra preventiva lösningar, som verkar brottsförebyggande och så behövs även åtgärdsprogram.

Mårten Schultz: Det här handlar om ett helhetspaket med både brottsofferreformer, polisutveckling och skärpta straff. Vill man lägga mer pengar på förebyggande arbete, med förhoppningen att färre ska begå brott och att det blir billigare för kriminalvården, kan det vara en väg att gå.

Mårten Schultz. Foto: Rikard Westman.
Mårten Schultz. Foto: Rikard Westman.

Ett tryggare Sverige

Syftet med partiernas löften om lag och ordning är samstämmigt – att skapa ett tryggare Sverige. Men enligt experterna handlar bilden av hur tryggt Sverige är också mycket på sociala strömningar i samhället.Moa Bladini: Det här är ett samspel mellan hur politiker och media talar om brott och straff som skapar en viss oro. Samtidigt lever vi i en tid där det är mycket vi och dom och fokus på jaget. Solidaritet och gemenskap är inte något som lyfts direkt. Och detta är en del av problemet. Istället för att fokusera på att straffa individen, behöver fokus ligga på frågor om hur samhället ska bli mindre segregerat.

Mårten Schultz: Det finns en oro för att utsättas för brott som verkar öka mer än vad som är motiverat av faktiskt antal brott. Det verkar vara lite av en global trend, en del av ett politiskt skifte över hela västvärlden. Mediernas rapportering om en viss typ av brott bidrar också till det här. Sedan kan man fråga sig om politikerna spär på den oron och till viss del händer väl det, men inte så mycket enligt min mening.

Det borde tas upp i debatten

Mårten Schultz: Jag kan tycka att moralfilosofiska argument borde tas upp mer och att instrumentella argument om vad straff och sådant leder till kan tas upp mindre. Men jag tycker att vi har en ganska bra debatt med många infallsvinklar om man jämför med tidigare valperioder.

Moa Bladini: Det behövs strukturella perspektiv. Vi behöver titta på vem som bestraffas, varför vissa är överrepresenterade, men också hur lagstiftningen ser ut. I dag har till exempel män ett bättre straffrättsligt skydd än kvinnor när det gäller brott som begås på nätet. Den typen av frågor skulle jag vilja se i debatten.

pil
Det här tycker partierna

Skärpa straffen för våldtäkt, grov våldtäkt.Samtliga partier vill skärpa straffen.

Fler poliser.Samtliga partier anser att det behövs fler poliser, men har olika åsikter gällande hur många.

Slopa straffrabatten för 18 – 21åringar.S, SD, MP håller med. Alliansen håller med men har inget gemensamt förslag. V är emot.

Lagändring så att fler utländska medborgare som döms för brott ska utvisas.Alliansen, S, SD håller med. V och MP emot.

Skärpta krav om att dömda kan bli frigivna efter två tredjedelar av strafftiden.Alliansen, S, SD håller med. MP vill se över reglerna och satsa mer på insatser för villkorligt frigivna. V är emot.

Anonyma vittnen ska tillåtas.SD håller med. Alliansen har inget sådant förslag. S, MP och V är emot.

Brottslingar som samarbetar med polisen ska kunna få strafflindring.S och SD håller med. Alliansen har inget sådant förslag. MP och V är emot.

Polisen ska få sätta upp övervakningskameror utan krav på tillstånd.Alliansen, S, SD MP håller med. V är emot.

Partiernas andra prioriterade förslag:Alliansen: Brott i samband med gänguppgörelser ska ha högre straff. Ny påföljd, vistelseförbud i visst område, för frigiven brottsling.

S: Nya påföljder för unga, som ungdomsövervakning på kvällar och helger. Ge polisen tillgång till krypterad kommunikation vid utredning av grova brott.

SD: Sänkt straffmyndighetsålder, frånta IS-terroristers medborgarskap och utvisa på livstid.

MP: Satsa mer på socialtjänst, skola och fritidsgårdar för att förebygga brott. Fler områdespoliser med relation till sitt område.

V: Betonar vikten av sociala insatser och jämlikhet för att förebygga brottslighet. Satsa på avhopparverksamhet

Källa: Partiernas hemsidor, TT.

klar

Artikellänk är kopierad

Sofia Clason
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro