ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Partierna: Så många miljoner lägger vi på EU-valet

David Peterson · 20 Feb 2019
Uppdaterad 20 Feb 2019

Foto: TT


Vänsterpartiet vill förändra EU i grunden och Sverigedemokraterna vill återföra beslutsmakt till Sverige. Samtidigt har det förmögna Centerpartiet en valbudget som är 25 gånger större än Feministiskt initiativs. Här är partiernas egna svar om EU-valet.

klar

Artikellänk är kopierad

Kristdemokraterna

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Ett EU som håller rätt fokus. Unionen är inne i en väldigt formbar fas just nu, och kan välja lite olika vägar. Kristdemokraterna går till val på ett EU som håller sig borta från skatte- och välfärdspolitiken, men som fördjupar samarbetet inom exempelvis miljö och inre marknad.  

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Vi ser tyvärr att regeringen Löfven misskött EU-frågan. Hans ministrar har dålig närvaro i Bryssel, och på utrikessidan har ett handlingsförlamat FN fått företräde framför EU-arbete. Resultatet blir att möjligheten att påverka minskat.

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Kristdemokraterna är i grunden en folkrörelse och kommer fokusera på personliga möten och väljarkontakt. Samtidigt såg vi hur vi faktiskt lyckades nå ut via sociala medier i riksdagsvalrörelsen, vilket vi naturligtvis drar lärdom av. Total budget om cirka 4 miljoner kronor.

Feministiskt initiativ

Fi firar resultatet i EU-valet 2014 då partiet fick 5,3 procent.
Fi firar resultatet i EU-valet 2014 då partiet fick 5,3 procent.

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Att vi sätter fokus på hur de nationalistiska högerkrafterna i Sverige och runt om i Europa trycker tillbaks rättssäkerheten, de mänskliga rättigheterna, jämställdheten och det livsnödvändiga klimatarbetet.

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Sverige ska vara en stark och tydlig aktör för att försvara och stärka de mänskliga rättigheterna i Europa och det globala klimatarbetet.

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Budget 1 miljon. Vi går till val för ett Europa fritt från våld och exploatering, där vi respekterar vår enda planet och där människor välkomnas. Vår valkampanj smygstartar såklart på Internationella kvinnodagen där vi ska informera om vår nyantagna EU-politik om att vi vill att EU ska arbeta för att alla medlemsstater skyndsamt ska införa samtyckeslag enligt svensk modell. Soraya Post kommer tillsammans med Stina Svensson m fl att resa runt i Sverige och berätta om allt vi har åstadkommit under den gångna mandatperioden, om vårt mål med två mandat och vad vi vill göra med dem. Vi kommer fortsätta vara den tydligaste rösten mot fascismen i parlamentet och det starkaste hoppet för ett liv i frid. Europa behöver feminism och Europaparlamentet behöver fler antirasistiska feminister.

Vänsterpartiet

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Vi går till val på att skapa ett Europa för alla, inte bara några få. Europa har aldrig varit så rikt och samtidigt så ojämlikt. Den växande ojämlikheten har skapat en grogrund för de nationalister och rasister som nu vill inskränka demokratin Vi vill prata om de frågor som unga människor och människor till vänster är mest oroade för: klimatfrågan och demokratin. De kan bara lösas genom ökad jämlikhet och en stark vänster.

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Vänsterpartiet är en del av en bred vänster som vill förändra EU i grunden. Det skiljer oss från alla andra partier i Sverige. Vilka beslut som fattas ska avgöras av hur människor röstar, inte av EU-byråkrater och storföretagens lobbyister. När folkstyret urholkas innebär det inte bara sämre beslut – det gröper också ur tilltron till demokratin.

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Den viktigaste delen av vår valkampanj handlar om att prata med människor, på torget, på internet, på telefon och på jobbet. Vi har ett nytt politiskt landskap. I Sverige har vi nu en ”högermittenregering” som på avgörande punkter bedriver en ojämlikhetens politik. Vi i vänstern behövs därför mer än någonsin. Det gäller i Sverige såväl som i EU-parlamentet. Det kommer vi att prata om.

Vår budget är cirka 4 miljoner kronor.

LÄS MER
Experten om Liberalernas Israelutspel: "Utstuderat vagt"

Sverigedemokraterna

Oscar Sjöstedt (SD) ekonomisk-politisk talesperson, Jimmie Åkesson (SD) partiledare och Tobias Andersson (SD) handelspolitisk talesperson på väg till pressträff för att presentera partiets valplattform inför EU-valet.
Oscar Sjöstedt (SD) ekonomisk-politisk talesperson, Jimmie Åkesson (SD) partiledare och Tobias Andersson (SD) handelspolitisk talesperson på väg till pressträff för att presentera partiets valplattform inför EU-valet.

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Massinvandringen är fortfarande det dominerande samhällsproblemet. Misslyckandet på migrationsområdet är den främsta orsaken till den ökade otryggheten, försämringar i välfärden, skenande samhällskostnader och en snabbt försvinnande sammanhållning i Sverige. EU är centralt i sammanhanget, då migranter kommer till Sverige genom andra EU-länder och EU fortfarande misslyckas att upprätthålla den yttre gränsen och de gemensamma reglerna. Sverigedemokraterna vill förstärka EU:s gränsskydd, stoppa migrationsströmmarna och verka för återvändande av dem som saknar rätt att uppehålla sig i EU.

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Sverigedemokraterna vill stoppa maktförskjutningen till EU och återföra beslutsmakt till Sverige. EU bör fokusera på den inre marknaden, handel och gränsöverskridande problem som brottslighet och terrorism – men ägna sig mindre åt politik som bättre demokratiskt kan beslutas närmre medborgarna. Sverige bör ha en aktiv roll för att reformera EU i sådan riktning. 

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Vi kommer i hög grad fokusera kampanjen kring våra kandidater. Exakt budget för kampanjen är ännu inte bestämd.

Socialdemokraterna

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Sverige behöver ett Europa som står upp för demokrati, trygghet och rättvisa. EU hotas idag av högerextrema krafter som förnekar klimatförändringarna, försämrar kvinnors rättigheter och gör inskränkningar av rättsstaten och pressfriheten. Socialdemokraterna går till val på att bekämpa högerextremismen, både här hemma och i Europa.

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Sverige ska bidra till att EU gör rätt saker. Många beslut fattas bäst på nationell nivå, men vissa saker är särskilt viktiga att vi gör gemensamt i Europa. EU ska bedriva ett offensivt miljö- och klimatarbete, bekämpa gränsöverskridande brottslighet, få en hållbar migrationspolitik på plats och göra Europa rättvisare. EU måste också stå upp grundläggande demokratiska värderingar och rättigheter.

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Vi ser fram emot att samtala med väljare i hela Sverige, på arbetsplatser, vid dörrknackningar och i sociala medier. Särskilt viktigt blir det att få så många väljare som möjligt att gå och rösta.

Liberalerna

Jan Björklund presenterar Liberalernas toppkandidater till EU-valet.
Jan Björklund presenterar Liberalernas toppkandidater till EU-valet.

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Ja till Europa! Vi säger ja till mer samarbete, ja till ett starkare EU och ja till de liberala idéer som ligger till grund för EU idag: öppenhet, frihandel, kunskap och demokrati. För att motverka auktoritära partier, nationalister och populister behöver vi fler liberaler i Europaparlamentet.

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Sverige har konsekvent stått upp för mänskliga rättigheter, minskad protektionism och ökad rörlighet. Detta är nu viktigare än någonsin. Krafter utanför och inom unionen driver nu på för motsatsen. Nu måste Sverige fortsätta arbeta hårt för liberala värderingar både i och genom EU. 

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Vi säger ja till Europa. Vi är partiet som är mest positivt till EU, vilket också är grunden för vår kampanj. Svenskarna är också mer positivt inställda till EU än någonsin, och vi kommer med stolthet möta väljarna i samtal både på gatan och digitalt. Kampanjens budget är ännu inte bestämd.

Centerpartiet

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Centerpartiet går till val för ett medmänskligt och grönt Europa. Vi är en motkraft mot den nationalistiska populismen som breder ut sig. 

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Sverige är ett litet land som är beroende av att kunna sälja varor och tjänster utomlands. EU är vårt viktigaste samarbete och vi anser att det behöver utvecklas. Det är dock viktigt att EU-samarbetet inriktar sig på rätt saker. Vi vill att EU ska samarbeta mer i frågor som rör klimat och miljö, säkerhet och försvar, migration, handel och organiserad brottslighet.

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Vi har redan i slutet på förra året lanserat vår valplattform ”Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa” samt presenterat listan på våra kandidater som toppas av Fredrick Federley. Kampanjbudgeten för EU-valet ligger på en dryg tredjedel av budgeten inför förra årets valkampanj, drygt 25 miljoner kronor.

Miljöpartiet

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Vi prioriterar två områden: Klimat och miljö. Klimatet kan inte vänta. Vi har tio år på oss att ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle och rädda planeten.

Demokrati och mänskliga rättigheter. Just nu hotas de värden som vår europeiska gemenskap ska försvara. Därför behöver vi mobilisera för demokrati, fria mediers oberoende granskning och hbtq-personers och kvinnors rättigheter.

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Sveriges roll är viktig. Vi ska fortsätta vara ett föregångsland på många områden, inte minst vad gäller klimat och miljö. Sverige ska driva på för internationellt samarbete, öppenhet och medmänsklighet, i en tid då allt fler länder sluter sig mot omvärlden.

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Vi ska vara där människor är. Vi betonar möten med människor, våra toppkandidater kommer att göra besök i hela landet. Vi ska självklart också vara synliga i sociala medier. Vi har inga stora resurser, vår budget är på cirka tre miljoner kronor, och det betyder att vi kommer satsa på aktiviteter som ger resultat med små medel.

Moderaterna

Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jessica Polfjärd och Jörgen Warborn under en presskonferens där moderaternas nomineringskommitté presenterar förslag till toppkandidater inför Europaparlamentsvalet i maj nästa år.
Tomas Tobé, Arba Kokalari, Jessica Polfjärd och Jörgen Warborn under en presskonferens där moderaternas nomineringskommitté presenterar förslag till toppkandidater inför Europaparlamentsvalet i maj nästa år.

Vilken är den viktigaste frågan för er i EU-valet?

Kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Dessa frågor bör i ökad utsträckning hanteras på EU-nivå och vi vill bland annat stärka den europeiska polissamarbetet. Den fria rörligheten var aldrig tänkt att gälla kriminella eller terrorister.

Hur ser ni på Sveriges roll i EU?

Sverige ska vara en aktiv röst med en tydlig idé om vad samarbetet ska användas till. Vi vill att EU ska bli tryggare och säkrare genom mer av lag och ordning, att EU:s miljö- och klimatsamarbete förbättras med en hållbar tillväxt. Vi bör också driva på för att EU ska få bättre kontroll på invandringen.

Hur kommer ni lägga upp er valkampanj och hur ser er budget ut för den?

Kampanjen kommer utgå från de prioriterade områden där vi tycker EU både kan och ska agera mer verkningsfullt. Vårt Sverigemöte i april kommer vara ett viktigt avstamp. Det är också ett mobiliseringsval där vi måste rikta in oss på att öka valdeltagandet i Sverige. Vi har en väl avvägd valbudget.

klar

Artikellänk är kopierad

David Peterson
David Peterson
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro