ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Politiker: Ta chansen att skapa en riktig samtyckeskultur

metro · 3 Okt 2016
Uppdaterad 5 Okt 2016
V i har ett konkret förslag på bordet - låt det inte dröja innan det blir lag, skriver artikelförfattarna.

V i har ett konkret förslag på bordet - låt det inte dröja innan det blir lag, skriver artikelförfattarna. Foto: Rebecka Hagfeldt/Kristina Wicksell/TT/Roger Gustafsson/Privat


I dag presenteras den utredning av sexualbrottslagstiftningen som pågått sedan 2014. Utredarna föreslår en förändrad lagstiftning, men frågan om en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning är långt ifrån ny. Tiden är inne att skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld, skriver företrädare för organisationen Fatta och Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt.

klar

Artikellänk är kopierad

Idag presenteras den utredning av sexualbrottslagstiftningen som pågått sedan 2014. Utredarna föreslår en lagstiftning baserad på bristande samtycke, oaktsamhet samt en förändrad brottsrubricering. ÄNTLIGEN! Fatta kommer att ägna den närmaste tiden åt noggrann granskning av utredningens alla delar, för att återkomma med ett publikt remissyttrande senare i höst. Men redan idag vill vi uppmana samtliga partier: vi har ett konkret förslag på bordet - låt det inte dröja innan det blir lag!

►LÄS MER: Debatt: Svenska tjejtidningar, det är dags att ni visar kvinnor med slöja

Nu befinner vi oss i ett läge där en lagändring kan komma att bana väg för den fortsatta samhällsutvecklingen. Erfarenheter från andra länder visar att en lagändring ensamt inte minskar antalet sexuella övergrepp. Därför är det idag viktigare än någonsin att vi, jämte en förnyad sexualbrottslagstiftning, är framåtblickande och tar det normförändrande arbetet till nästa nivå. Nu är det dags att på allvar ta krafttag mot de destruktiva normer i vårt samhälle som möjliggör det sexuella våldet.

1. Har vi samtycke i lagen måste barn tidigt få lära sig om samtycke som begrepp och dess innebörd i skolan. Detta lägger grunden för ett brett proaktivt arbete gällande normer för kroppslig och sexuell integritet. Vi kräver att samtycke införs som begrepp i de nationella läroplanerna och läromedel inom för-, grund- och gymnasieskola.

2. Har vi samtycke i lagen behöver vi göra ett kunskapslyft bland alla yrkeskategorier som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor som utsatts för sexuella övergrepp. Det behövs ordentlig utbildning för att höja kunskapen om sexuella övergrepp för att relevanta aktörer inom rättsväsendet, till exempel domare, försvarsadvokater, målsägandebiträden, åklagare och poliser ska kunna agera utan att förstärka stigmatiserande föreställningar kring sexuellt våld. Vi kräver också utbildning för de yrken som inte arbetar direkt med sexuellt våld men ofta tvingas möta och hantera konsekvenserna, som lärare, vårdpersonal och socialarbetare.

►LÄS MER: Debatt: Vi måste våga prata om missfall

3. Har vi samtycke i lagen måste killar och män få möjlighet att lära sig vad samtycke innebär i praktiken. Sexualbrott är ett könat brott där 97% av misstänkta gärningsmän är just män. Detta kan vi inte blunda för i det förebyggande arbetet. Men ingen föds till förövare. Därför måste vi ge killar och män en chans att bryta dessa destruktiva normer så att de kan vara en del av förändringen. Kunskap och kompetens finns, inte minst inom civilsamhället. Vi kräver att politiker avsätter ordentliga medel för att arbeta förebyggande med dessa frågor.

Frågan om en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning är långt ifrån ny. Idag har sexualbrottskommittén, med alla riksdagspartier representerade, sagt sitt. Ansvaret att realisera förslaget och därmed skriva historia ligger nu hos våra politiska beslutsfattare. För första gången någonsin har vi nu möjlighet att skapa en samtyckeskultur i både praktik och lagstiftning. Tiden är inne att skapa ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Anna Thomasson, ordförande FATTA

Ida Östensson,  initiativtagare FATTA, ordförande Make Equal

Emma Moderato, styrelseledamot FATTA och grundare av FEMJUR

Paul Bengtsson, FATTAs tankesmedja

Camilla Löfroth, FATTAs tankesmedja

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt

klar

Artikellänk är kopierad

metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro