ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Priset för att rädda klimatet: 54 kronor

metro.se · 4 Maj 2007
Uppdaterad 16 Feb 2011

Så lite kostar det att rädda miljön

klar

Artikellänk är kopierad

I dag kom FN med sin senaste klimatrapport. I den listas de nödvändiga åtgärder som måste till för att minska uppvärmningen av jorden och för att på sikt rädda den.

När FN:s klimatpanel har räknat på vad åtgärderna kommer kosta i minskad produktion för hela världen visar det sig att det kommer kosta 360 miljarder/per år.

Eller 54 kronor per person utslaget över hela jorden.

Det är naturligtvis rika länder som måste betala mest. För Sveriges del skulle en minskning av produktionen för att rädda miljön kosta 378 kronor per person och år.

Ett annat sätt tänka sig kostnaden som världen måste betala för att rädda klimatet är att tänka sig att hela jordens samlade industrier, bilar, tjänsteutövande, tankekraft och energiproduktion stod stilla i – 11 timmar per år.

FOTNOT: Den världssiffra för BNP som metro.se använt kommer från världsbanken.

Åtgärderna som FN vill ha

BRÄNSLE: • Minska stödet till utvinning av olja. • Höj skatterna på bensin och fossila bränslen • Ge rabatt för att använda förnyelsebara energiformer • Stater måste förbinda sig att utforska nya energiformer

TRANSPORT: • Fordonen i världen måste få fler bilar som drivs med biobränsle • Det ska skapas max-värden för utsläpp på bilar • Höjda skatter på inköp av bilar • Utökning av kollektivtrafiken

INDUSTRIN: • Miljömål att jämföra med för industrin ska sättas upp • Skattelättnader för de industrier som når målen • Bättre fungerande handel med utsläppsrätter

JORDBRUK: • Skattelättnader och bidrag för att effektivisera användandet av befintlig mark • Behålla växtlighet kvar i jorden • Förbättra konstgödslingen och bevattningen

SKOGEN: • Skattelättnader och bidrag för att se till att skövlad skog växer upp igen • Naturområdeslagstiftning, stater ska bestämma att här får det inte förverkas skog

SOPOR: • Skattelättnader och bidrag för förbättrad hantering av sopor och avfallsvattten

Källa: IPCC:s rapport (läs hela rapporten på engelska här)

klar

Artikellänk är kopierad

metro.se
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro