ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Rondellhund inte hets mot folkgrupp

TT · 20 Sep 2007
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som svensk rondellhund är inte hets mot folkgrupp.Det slår justitiekanslern (JK) fast. Han, som är den ende som kan väcka åtal i ett tryckfrihetsmål, har fått flera anmälningar efter att bland andra Nerikes Allehanda (NA) publicerat Vilksteckningen. Sveriges Muslimska Förbund och Förenade Islamiska Föreningar i Sverige hörde till anmälarna.De ville att JK skulle åtala NA för hets mot folkgrupp och att ansvarige utgivaren Ulf Johansson skulle ställas inför rätta. Så blir det inte.

Inte missaktning av folkgruppAnmälarna anser att Vilks teckning, helt enligt lagens formulering, "uttrycker missaktning för en folkgrupp", i detta fall folkgruppen muslimer.I sitt beslut konstaterar JK Göran Lambertz att man enligt förarbetena till Tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar, måste tolka begreppet missaktning med viss försiktighet och att inte alla förnedrande eller nedsättande uttalanden skall innefattas."Även för sådana yttranden som av en bred allmänhet uppfattas som stötande måste det finnas ett vidsträckt utrymme. I detta ligger också att sådana påståenden och andra uttryck, som bäst bemöts eller tillrättaläggs i en fri och öppen debatt, inte omfattas av kriminaliseringen", skriver JK.Av det drar han slutsatsen att NA:s ledarkrönika och teckningen, som har en satirisk framtoning, inte uttrycker missaktning mot någon folkgrupp."Trots att många troende muslimer uppfattar framför allt teckningen som stötande kan således innehållet i artikeln eller bilden inte anses gå utöver vad som i tryckfrihetsrättslig mening är tillåtet", fastslår Göran Lambertz.Ny lag hade krävts– Termen missaktning i lagen tolkas mycket strängt. Det krävs hot, avsky, eller mycket starkt kränkande uttryck för att det ska vara brottsligt. Att man ritar av profeten på det här sättet når inte upp till de kraven, säger JK Göran Lambertz i en kommentar till TT. -Att det sedan kan uppfattas som kränkande är en helt annan sak. Det är ordet hets i lagen om hets mot folkgrupp man ska fokusera på, säger Lambertz. JK gör också klart att beslutet att inte åtala tidningen och dess chefredaktör inte är någon bedömningsfråga i betydelsen att en annan bedömning lika gärna kunde vara möjlig.– I dag är detta helt klart inte förbjudet. Ska det bli det krävs en ny lagstiftning. Då krävs en utredning och ett förarbete för att införa ett förbud för kränkning av religioner, säger Lambertz.

klar

Artikellänk är kopierad

TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro