ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Så få väljare sympatiserar med SD

TT · 4 Dec 2014
Uppdaterad 4 Dec 2014

klar

Artikellänk är kopierad

SCB har nu publicerat sin partisympatiundersökning där över 5 000 personer har intervjuats mellan perioden 29 oktober till 25 november.

Socialdemokraterna får 33,1 procent. Moderaterna får 24,8 procent. 8,0 procent sympatiserar med Miljöpartiet och 7,7 med Sverigedemokraterna.

Partisympatier avser inte någon särskild nivå i politiken och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Det är alltså inte samma sak som att ställa frågan: Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag?

Centerpartiet får 6,5 procent enligt undersökningen, Folkpartiet 6,6, Kristdemokraterna 3,7 och Vänsterpartiet 6,6 procent.

I SCB:s senaste mätning var det 12,4 procent som uppgav att de skulle rösta på SD om det vore val i dag. Men det är bara 7,7 procent som uppger att de sympatiserar med partiet, enligt samma mätning. Inget annat parti visar upp en så stor skillnad mellan sympati för ett parti och om man är beredd att rösta på det.

Alla andra partier har en högre siffra för sympati för än för röstbenägenhet, med undantag för KD där det inte finns någon skillnad.

SCB:s partisympatimätning visar att SD har ett klart starkare stöd bland män än kvinnor. Däremot går det inte att konstatera någon skillnad mellan olika åldersgrupper. Skillnader märks i stället på utbildningsnivå, sympatierna är större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning jämfört med dem med eftergymnasial utbildning.

För Socialdemokraterna finns ingen större skillnad i stöd vad gäller kön, däremot mellan olika åldersgrupper. Andelen sympatisörer är högre i åldrarna 50 år eller äldre jämfört med 18-49 år. S har också ett klart starkare stöd bland utrikes än bland inrikes födda. Även för S är stödet större bland dem med förgymnasial och gymnasial utbildning.

Moderaterna har liksom SD ett starkare stöd bland män än kvinnor. Däremot finns inga tydliga skillnader mellan åldersgrupper. Stödet är större bland inrikes än bland utrikes födda liksom bland dem med eftergymnasial utbildning.Jämfört med SCB:s mätning i maj ökar SD något, från 8,5 till 9,9 procent, bland LO-medlemmar, en ökning som inte är statistiskt säkerställd. Det är däremot ökningen av sympatier för Moderaterna, från 9,4 i maj till 14,1 i november. Säkerställd är också minskningen av sympatier för Socialdemokraterna, från 56,6 i maj till 48,9 i november. Även för Folkpartiet finns en säkerställd ökning från 1,7 till 3,7 procent, vilket gör att Kristdemokraterna nu är ensamt minsta parti bland LO-medlemmar med 1,7 procent.

klar

Artikellänk är kopierad

TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro