ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Så kommer du in på din drömutbildning – utan högsta betyg

Anna Åslund · 4 Jun 2018
Uppdaterad 4 Jun 2018
Malin Påhls Hansson är ordförande i Sacos studentråd.

Malin Påhls Hansson är ordförande i Sacos studentråd. Foto: SACO/Unsplash


Drömmer du om läkarlinjen i Stockholm eller juristprogrammet i Lund trots att du vet att du inte har tillräckligt höga betyg? Vid vissa universitet och högskolor spelar det ingen roll. Trots betyg som inte räcker hela vägen kan du genom antagningsmetoden alternativt urval bli antagen vid din drömutbildning.

klar

Artikellänk är kopierad

När du söker ett kandidatprogram vid ett universitet eller högskola kan du bli antagen antingen genom dina gymnasiebetyg eller ditt resultat på högskoleprovet. Men det finns även ytterligare en urvalskvot, kallad alternativt urval. Det är en kvot där personer som inte har tillräckligt höga betyg kan ta sig in genom kurser, antagningsprov eller intervjuer.

Enligt Malin Påhls Hansson, ordförande i Sacos studentråd, är det få som känner till det tredje alternativet.

– Här krävs inte högsta betyg, det krävs motivation och potential. Lärosäterna använder sig av den här urvalskvoten för att bredda rekryteringen till högskolor och universitet. De vill på ett strategiskt sätt nå ut till fler, olika åldrar och framförallt till blivande studenter från studieovana hem. Det kan finnas många orsaker till att man inte fick höga gymnasiebetyg, bland annat psykisk ohälsa. Det finns andra sätt att framhäva dina kvalitéer som gör en till en perfekt jurist, socionom eller läkare.

Sveriges universitet och högskolor har alla möjligheten att använda sig av alternativa urval, men enligt Malin Påhls Hansson är det få som gör det. Det tror hon till stor del beror på att det är en resursfråga – den här typen av urval kräver både mer tid och pengar. Däremot hoppas hon att allt fler skolor ska våga satsa på det allt eftersom frågan om ett öppnare antagningssystem i skolan får mer utrymme i politiken.

Vilka utbildningar kan du söka genom alternativt urval då? Enligt Malin Påhls Hansson kan du inte hitta alla samlade på en plats. Du måste helt enkelt själv kolla upp vilka specifika utbildningar som har alternativt urval och hur du i så fall kan ansöka. Utöver en ordinarie ansökan genom antagning.se måste du i de flesta fall även skicka in en separat ansökan till det alternativa urvalsprovet. Traditionellt sett är det kreativa utbildningar inom exempelvis konst och musik som använder sig av metoden, men det finns även andra.

Juristutbildningen vid Lunds universitet är ett sådant exempel. De erbjuder en introduktionskurs i juridik som vem som helst kan gå. De 20 personer som presterar bäst i kursen blir direkt antagna till juristprogrammet.

– Du kan alltså komma in på juristprogrammet oberoende av vad du har för betyg. Många av dem som kommer in har betydligt lägre betyg än de som kommer in på utbildningen på sina betyg eller högskoleprovet. Men man ser att de här studenterna presterar lika bra som de andra, ofta till och med bättre. De har behövt tänka efter, lägga ner tid och motivera sin lämplighet. Dessa studenter har gjort ett högst informerat val och är därför väldigt motiverade, säger Malin Påhls Hansson.

Ett stort problem för skolorna idag är att många studenter inte fullföljer sin utbildning. Men de studenter som kommer in genom alternativt urval fullföljer oftast hela utbildningen, enligt Malin Påhls Hansson. Sedan införandet av alternativt urval vid juristprogrammet i Lund 2010 har en student ur kvoten hoppat av. Av dem som kommer in på betyg och högskoleprov är antalet avhopp uppe i 30 procent under de första åren.

– Studenter som är motiverade och har potential höjer även den totala kvalitén och bidrar till en blandad studentgrupp. I Sverige är det väldigt snedrekryterat, det är oftast barn till akademiker som kommer in på utbildningarna. Genom att veta att det finns sådana här alternativ kan man också veta att det inte är kört även om man inte fick toppbetyg i gymnasiet.

pil
6 kandidatprogram du kan söka genom alternativt urval

Business and economics och Retail management vid Handelshögskolan

Här antas minst fem procent genom alternativt urval vid respektive kandidatprogram. Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes motivation och kompetens. Behörighetskraven är detsamma som när du söker in på betyg. Det alternativa urvalet baseras på tre steg:

Inledningsvis rangordnas de sökandes betyg och motivationsbrev.2. Därefter kallas 300 sökande till ett analytiskt test på engelska.3. Till det sista steget erbjuds ett antal sökande avslutningsvis en intervju.

Läkarprogrammet och tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet

Det alternativa urvalet sker i tre, respektive två steg. Behörighetskraven är detsamma som när du söker in på betyg. Antagningen till det alternativa urvalet för läkarprogrammet (PIL) utgör en tredjedel av det totala antalet platser. De sökande rangordnas efter poäng på högskoleprovet och de 400 sökanden med bäst resultat kallas vidare till begåvningstest och levnadsbeskrivning med en motivering till varför den sökande vill gå utbildningen. Det sista steget är en intervju.

Till det alternativa urvalet för tandläkarprogrammet (TAPIL) antas hälften av de sökande genom det alternativa urvalet. Under de två stegen skriver de sökande en levnadsbeskrivning och uppsats i annat ämne. Därefter kallas ett 120-tal personer vidare till intervju.

Juristprogrammet vid Lunds universitet

Genom det alternativa urvalet antas 20 sökande per omgång. Dessa antas genom en juridisk introduktionskurs (Ujiken) som löper över 10 veckors heltidsstudier på distans. Kursen innehåller sex obligatoriska moment i form av exempelvis prov och en tentamen. Under kurser erbjuds studenterna löpande stöd och handledning av befintliga studenter på juristprogrammet. De 20 bäst presterande studenterna får en plats på juristprogrammet.

Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Hälften av det totala antalet platser på Socionomprogrammet antas via alternativt urval. Behörighetskraven är detsamma som när du söker in på betyg. Antagningen sker i två steg. De sökande får inledningsvis genomföra två skriftliga prov. Ett som testar begåvning och ett annat som testar läsförståelse. En del av dessa erbjuds därefter en intervju som grundar sig på den sökandes motivation och därigenom potential att genomföra utbildningen.

klar

Artikellänk är kopierad

Anna Åslund
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro