ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Så såg framtiden ut år 1900 – och det hände

Tomas Lundin · 17 Dec 2008
Uppdaterad 15 Feb 2011

Foto: SCANPIX / Montage


klar

Artikellänk är kopierad

Peter Siljerud.
Peter Siljerud.Foto: Urban Brådhe

I slutet av år 1900 samlade den amerikanska tidskriften Ladies Home Journal ihop en expertpanel för att spå i framtiden. Frågeställningen var hur världen skulle ha förändrats till år 2001.

Vissa av spådomarna är nåstan kusligt verkliga. Bland annat att "Krig i orienten" kommer att kunna följas i realtid på skärmar på andra sidan jordklotet.

Panelen har också beskrivit något vi i dag tar för givet, men som är frukten av stora teknologiska landvinningar:

"Trådlösa telefon- och telegrafledningar kommer att vara världsomfattande. En man som befinner sig mitt på Atlanten kommer att kunna tala med sin fru som sitter i vardagsrummet i Chicago. Genom en automatisk signal kommer man kunna ansluta utan hjälp av en växeltelefonist."

Andra spådomar är sådant som fortfarande ligger i vår framtid, som att fossila bränslen kommer att ersättas med vind- och vattenkraft.

Metro.se tog hjälp av Peter Siljerud, krönikör i Metro Teknik och grundare av framtidsforumet framtidsbloggen.com för att reda ut vart vi är i dag och vart vi är på väg.

Foto: SCANPIX

1. Bilar ersätter hästar

Påstående:  "Bilar kommer att vara billigare än vad hästar är i dag och ersätta dem på alla platser."Vad hände? En ny bil kostar mer än en häst gjorde år 1900. Däremot var försutsägelsen om att bilen har ersatt hästen fullt ut rätt.

Vad händer under de närmaste 25 åren?

Peter Siljerud:

Vi ser ett  minskat intresse för bilåkande hos ungdomen idag, vilket innebär att bilen kommer att bli mindre viktig i framtiden.

Vi kanske inte går tillbaks till att rida hästar, men vissa kommer att anpassa sitt resande  till mer miljömässiga sätt, främst då kommunalt  resande.

Själva bilen kommer att gå från stora vräkiga stadsjeepar till mindre  och bränslesnålare bilar. Miljöbilar är  på stark frammarsch och kommer att bli allt mer dominerande. Vi kommer att se  experimenterande med olika former av nya  bränslen där det återstår att se vilka vinnaren blir.

I ett 25-årigt  perspektiv kommer elbilar som vi laddar via eluttag vara en realitet, men även gasformiga bränslen är  tänkbara.

Foto: SCANPIX

2. Spårvagnar försvinner

Prognos från år 1900: "Det kommer inte finnas spårvagnar i storstäderna. Trafiken kommer att vara under eller över jord. Städerna kommer att vara fria från oljud."Vad hände? Många storstäder har avvecklat sina spårvagnsnät och byggt tunnelbana eller andra spårvägar. Att städerna skulle vara fria från oljud på grund av det är långt i från sanningen.Hur ser det utvecklingen ut under de närmaste 25 åren? Peter Siljerud: Infrastrukturomvandling är något som tar  mycket lång tid. Eftersom bil, buss och tåg är så dominerande idag så kan  vi med rätt stor säkerhet säga att de kommer  att vara det även om 25 år. Att bygga ny infrastruktur för ett helt nytt  ressätt, exempelvis någon form av personliga kapslar  man transporteras i, kan naturligtvis ha påbörjats vid denna tidpunkt, men i  det stora hela så kommer vi resa snarlikt som  idag i lokaltrafiken. Däremot är det troligt att spårtrafiken i Mälardalen integreras allt mer och att Stockholm i praktiken slutar långt ute på  landet.

Foto: SCANPIX

3. Snabba tåg utan kol

Prognos från år 1900: "Cigarrformade expresstågen kommer att gå i 240 kilometer i timmen. Kol kommer varken lastas eller eldas på tågen."Vad hände? Under tester har det franska TGV-tåget kommit upp i över 500 kilometer i timmen, men brukar färdas med passagerare i upp till 300 kilometer i timmen. Kol eldas inte längre på tågen, däremot produceras mycket av den el som driver tågen av kol.

Vad händer under de närmaste 25 åren? Peter Siljerud: Utvecklingen av en snabbare tågtrafik bromsas i  Sverige av de högtrafikerade spåren. Om 25 år är det dock troligt att det  kommer finnas nya snabbtågslinjer mellan Stockholm och Göteborg. Resan tar  under två timmar, viket har gjort tåget till en svår konkurrent för flyget.   Möjligen ser vi också en storstadstriangel där Oslo och Köpenhamn knyts ihop med Stockholm.

Avregleringen på tågmarknaden kan också innebära att vi ser  utländska aktörer och lågprisaktörer dyka upp på den svenska marknaden. Tänkbart är att flygaktörer kommer att ge sig in på denna marknad på  lönsamma linjer, kanske kommer vi åka med RyanRail eller VirginTrain i  framtiden.

Foto: SCANPIX

4. Luftskepp i krig

Prognos från år 1900: "Luftskepp kommer att finnas, men de kommer inte kunna tävla med bilar och vattenfarkoster om passagerare. I stället kommer de användas som krigsmaskiner av alla länders militär." Vad hände? Luftskepp syns väl någon enstaka gång i reklamsammanhang. När artikeln skrevs skulle det första flygplanet lyfta först om tre år, men man kan säga att spådomen stämmer hyggligt om man byter ut luftskepp mot flygplan. På långa sträckor dominerar flyget, men på korta avstånd är bil och båt fortfarande vanligast.

Vad händer under de närmaste 25 åren?

Peter Siljerud: Flyg kommer fortsatt att vara det  snabbaste transportsättet för långväga resor. Medan många företag kommer  att minska på affärsresande av kostnads- och miljöskäl så  är samtidigt turismen den snabbast växande branschen ur ett globalt  perspektiv. Vi kommer därför att se ett fortsatt flygande, möjligen något dämpat av miljöskatter. Men även flyget kommer  att utvecklas för att bli mer miljövänligt. Det kommer ske på flera olika  plan, allt från transporter till och från flygplatsen, till gröna  inflygningar och miljövänligare bränslen. Flygplanen blir också större  för att ta fler passagerare för att på sätt ha mindre miljöpåverkan. Nya  lättviktsmaterial och nya designer kommer ytterligare bidra till detta.

Foto: SCANPIX

5. Myggen utrotade

Prognos från år 1900: "Du kommer inte att behöva myggnät. Myggor och flugor kommer nämligen att ha utrotats med kemikalier och genom att fylla igen våtmarker". Vad hände? Insekterna lever och frodas. En och en halv miljon människor dör i malaria varje år och mygginvasioner gör livet surt för folk även i vårt långa land.

Vad händer under de närmaste 25 åren?

Peter Siljerud: Att utrota mygg och flugor vore  synnerligen dumt då de utgör en viktig del i ekosystemet. Att däremot utrota  de sjukdomar som de ger upphov till är inte bara lovvärt utan i högsta grad tänkbart. Utvecklingen inom gentekniken går för närvarande extremt snabbt och  dödliga sjukdomar som tidigare bedömts obotbara går numera att överleva. Om  man bortser från de etiska betänkligheterna så innebär förmågan att genetiskt  förändra bakterier, plantor, djur och människor enorma möjligheter. Redan  idag har försök gjorts där människor genom att äta genmodifierade bananer och  potatisar vaccineras mot kolera och hepatit. Om 25 år kommer vi att se  jordbrukare som odlar mediciner och kanske vaccineras vi även mot malaria av dessa.

Foto: SCANPIX

6. Blåbär stora som äpplen

Prognos från år 1900:  "Jordgubbar, hallon och björnbär kommer att vara stora som äpplen. Ett bär kommer vara nog för en portion. En melon kommer att räcka till en hel familj." Vad hände? Som äpplen? Nja. Men visst har frukt och bär blivit större och större. Det vi har vunnit i storlek har vi däremot ofta förlorat i smak.

Vad händer under de närmaste 25 åren?

Peter Siljerud: Gentekniken gör sitt intåg på  olika håll och så även inom matindustrin. Oavsett vad man tycker om det så är  det troligt att en allt större del av vår mat kommer att vara genmodifierad  framöver. Det kommer att innebära högre kvalitet och hållbarhet  och ibland även storlek. Men parallellt med detta så kommer vi  se en annan strömning som går åt motsatt håll. Det kommer att innebära en  längtan tillbaks efter det naturliga, äkta och genuina. Ekologiska  produkter står idag för omkring 3 procent och växer 50 procent årligen. Även  om den ökningen inte håller i sig så är det troligt att framtiden bjuder på  två parallella utbud: stora genmanipulerade bär med lång  hållbarhet respektive ekologiskt odlade bär av  traditionell sort.

Foto: SCANPIX

7. Vind ersätter kol

Prognos från år 1900: "Kol kommer inte längre att  användas för uppvärmning och matlagning. Människan kommer att ha kommit på att  elektricitet från el- och vattenkraft är mycket billigare att  framställa." Vad hände? Även om kol sällan används för att värma hus  används det för att producera el, som i sin tur värmer upp hus. Fossila  bränslen står fortfarande för runt två tredjedelar av världens  elproduktion. Vad händer under de närmaste 25 åren?

Peter Siljerud: Kol är ett vanligt energislag i många  länder, men det är tänkbart att även kol blir renare genom ny teknik för  lagring av koldioxid långt ner i marken. Energiomställningen från fossila  bränslen som kol och olja är dessvärre något som kommer att ta tid. Speciellt kommer detta att vara märkbart inom transporter, där fossila  bränslen ofta är effektivast och enklast att transportera. Men fossila bränslen kommer  efter hand att fasas ut till förmån för andra mer miljövänliga energislag. Det  sker just nu ett experimenterande runt om i världen för att hitta nästa  generations miljövänliga energislag. På tio timmar strömmar det in lika mycket  energi från solen som den totala energin i världens oljereserv. Om 25 år är  det således troligt att solenergi, eller energikällor indirekt drivna av solen  till exempel vatten- och vindkraft eller bioenergi, är dominerande.

klar

Artikellänk är kopierad

Tomas Lundin
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro