ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Så ser a-kassan ut i andra länder

Tomas Lundin · 9 Nov 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

A-KASSAN. Den svenska a-kassan står sig väl mot andra Metroländers. I Polen, där arbetslösheten är 15 procent, får man till exempel bara runt 1 400 kronor i månaden oavsett vad man tidigare tjänat. I USA bestämmer varje stat hur a-kassan är utformad, men oftast får man bara ersättning i sex månader.1. Finns det en arbetslöshetskassa och hur är den utformad?2. Hur mycket kostar det att vara med i a-kassan per månad?3. Hur hög är ersättningsnivån i a-kassan?

Finland:1. A-kassan är obligatorisk och arbetsgivaren tar avgiften från lönen och för in i fonden. Utöver detta finns privata och fackliga kassor som är frivilliga. 2. Den obligatoriska försäkringen kostar 0,58 procent av lönen varje månad.3. Grunddagpenningen är cirka 215 kronor, utöver det får den arbetslösa cirka 50 procent av lönen i ersättning.Sydkorea1. En del av den anställdas lön går in i en offentlig försäkring som täcker a-kassa, olycksfall och kompetensutveckling. 2. Procentandelen som tas ut till försäkringen ökar i takt med lönen. För en normal lön är den runt 0,45 procent.3. Ersättningen varierar beroende på den anställdas tidigare lön, ålder och tjänsteår. En genomsnittlig löntagare får cirka 50 procent av lönen i 3–6 månader.Polen:1. Det finns både en obligatorisk offentlig kassa och frivilliga privata alternativ.2. Avgiften för a-kassan är hopbakad med avgifter för pension, sjukvård och handikappstöd. Cirka 20 procent av lönen går till socialförsäkringen.3. Ersättningen baseras inte på lönen, utan det utgår en fast ersättning på cirka 1 400 kronor i månaden.USA:1. Varje stat har sin egen arbetslöshetsförsäkring och sina egna regler för ersättning. Vanligtvis får man bara ersättning om man blir uppsagd, inte om man slutar självmant.2. Arbetsgivaren betalar en speciell skatt som finansierar den offentliga kassan och som varierar mellan staterna.3. Ersättningen baseras på de senaste tolv månad-ernas inkomst, upp till ett tak som staten själv bestämmer. Ersättningen betalas i regel ut under sex månader.

Danmark:1. Det finns både ett offentligt finansierat system och privata alternativ. Har man varit utan arbete i fyra år har man inte längre rätt till a-kassa. I stället får man ”kontanthjälp”, som staten betalar.   2. Danmark har ett system som liknar det som regeringen föreslagit i Sverige. Man väljer vilken kassa man är med i och avgiften varierar från kassa till kassa.3. Ersättningsnivån är 90 procent och ersättningstaket är 667 danska kronor per dag.Portugal:1. Det finns en arbetslöshetskassa som är obligatorisk och som finansieras med en andel av lönen.2. Ungefär en femtedel av lönen går till en socialförsäkring, som förutom arbetslöshetsersättning också innefattar sjuk- och föräldraledighet.3. Ersättningsnivån är 65 procent, men taket motsvarar tre minimilöner, som är cirka 10 000 kronor.Frankrike:1. Försäkringen är obligatorisk och bekostas gemensamt av arbetsgivare och arbetstagare.2. Det dras 2,44  procent av den anställdas lön varje månad.3. Ersättningsnivån är 75 procent, minimibeloppet är cirka 250 kronor om dagen.

klar

Artikellänk är kopierad

Tomas Lundin
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro