ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Så ser Google på män och kvinnor i yrkeslivet

Iva Horvatovic · 15 Nov 2014
Uppdaterad 15 Nov 2014
Resultat på sökningen "nurse", det engelska ordet för sjuksköterska.

Resultat på sökningen "nurse", det engelska ordet för sjuksköterska.


klar

Artikellänk är kopierad

Bildsökning på ordet "cleaner", städare.
Bildsökning på ordet "cleaner", städare.
En bildsökning på professor gav bilder på äldre män.
En bildsökning på professor gav bilder på äldre män.
Resultat för sökning på "CEO", den engelska förkorningen för vd. Vi valde att söka på de engelska orden eftersom det gav fler relevanta träffar.
Resultat för sökning på "CEO", den engelska förkorningen för vd. Vi valde att söka på de engelska orden eftersom det gav fler relevanta träffar.

Män är chefer och kvinnor är sjuksköterskor. Stereotypa föreställningar om vilka som jobbar med vad bekräftas snabbt av en googlesökning.

Vi möter allt fler bilder i vår vardag och de formar vår bild av både omvärlden och oss själva. I en allt mer visuell kultur blir det viktigt att lära sig att läsa av bilder, inte minst på nätet. 

– De bilder som dyker upp när vi bildgooglar ett ord, som till exempelprofessor, kan fungera som ett slags illustration av vilka stereotypa bilder vi bär på. De synliggör normen. Genom att titta på och diskutera repetitionen av snarlika bilder blir det tydligt vilka bilder som repeteras om och om igen och vilka som saknas och genom att vi uppmärksammar vilka bilder som vi sällan eller aldrig ser kan vi också skapa nya bilder, säger Joanna Rubin Dranger, professor i illustration på Konstfack.

Hon tror att det oftast inte finns en illvilja bakom de stereotypa bilderna, utan att det snarare handlar om att deras upphovspersoner oreflekterat reproducerar invanda föreställningar. Kunskap och medvetenhet om klichéer och rasistiska myter hjälper oss att tolka det bilderna mer eller mindre medvetet signalerar. Just kunskap och synliggörande är anledningen till att svenskar är bättre på att känna igen stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt än de som baserar sig på kulturella skillnader. 

– I den svenska kulturen finns en bred medvetenhet kring stereotypa bilder av män och kvinnor sedan 1960-talet. Vi är betydligt bättre på att diskutera könsstereotyper än rasistiska stereotyper och den som vill diskutera en enskild bild utifrån kön behöver inte börja med att bevisa att könsstereotypa bilder existerar, vilket man måste göra med stereotypa bilder av svarta eller asiater. Det är olika nivåer på de diskussionerna. 

De vanligast förekommande stereotypa föreställningarna i Sverige i dag är de om svarta, asiater och romer, säger Joanna Rubin Dranger. 

– En grov rasistisk stereotyp av romer spreds i media förra året när grekisk polis tog ett romskt barn från sin familj och hela världen rapporterade om det så som den grekiska polisen hade framställt det. Den felaktiga berättelsen som spreds utgick från en uråldrig rasistisk myt om att romer skulle stjäla barn och byggde dessutom på den helt felaktiga föreställningen att romska barn inte kan vara blonda. Om fler hade känt till den rasistiska och stereotypa myten hade man reagerat på den grekiska polisens berättelse och inte okritiskt rapporterat den vidare i media. Det är förstås extremt hotfullt för alla romska minoriteter i Europa att den här typen av felaktiga berättelser sprids. Stereotypa bilder och föreställningar kan få allvarliga konsekvenser för enskilda människors liv och för hela grupper av människor. Om vi alla har mer kunskap och medvetenhet kring rasistiska stereotyper så skulle inte lika många medier ha vidarerapporterat de här fördomarna okritiskt.

Stereotypa föreställningar ändras under historiens gång, berättar Joanna Rubin Dranger. En del försvinner, men de flesta lever vidare i en något modifierad version.

– Vissa visuella vokabulär i en stereotyp kan försvinna eller förändras över tid, men merparten består. Men jag tror absolut att stereotyper kan försvinna helt ur mainstreamkulturen och barnkulturen om de synliggörs och om majoriteten ges kunskap, säger Joanna Rubin Dranger.

klar

Artikellänk är kopierad

Iva Horvatovic
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro