ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Så ska regeringen satsa sig ur krisen

TT · 20 Sep 2012
Uppdaterad 20 Sep 2012

Nu måste marknadens förtroende återvinnas och politiken måste vara expansiv, enligt Borg. Framtidsfrågor som forskning, infrastruktur och sänkt bolagsskatt kommer därför överst på regeringens lista.

klar

Artikellänk är kopierad

Finansministern inledde dagens presskonferens med att beskriva det världsekonomiska läge som regingen tvingas förhålla sig till.

- Vi presenterar året budgetproposition i mycket oroliga tider. Sverige kommer med den här budgeten att ha kanske Europas starkaste finanser, säger finansminister Anders Borg när han presenterade budgeten.

- Budgeten tar ansvar för de långsiktigt nödvändiga investeringarna. Men utgångspunkten är att vi är i ett bekymmersamt läge. Vi har länder som Grekland, Spanien och Italien som utgör stora källor till bekymmer.

USA och Kina kommer inte att kunna agera draglok, enligt Borg. Men Sverige motståndskraft har varit bättre än väntat. Anders Borg konstaterar att världskonjunkturen är orolig:

- Men vi har säkerhetsmarginaler. . .vi klarar en svagare utveckling, säger Anders Borg.

Borg pekar på att regeringen lägger en framtidsorienterad investeringsbudget.

- Då är det forskning, infrastruktur och sänkt bolagsskatt som kommer överst på listan, säger Borg.  När andra länder måste skära ner på sin forskning, går Sverige över en procent av BNP i forskningssatsningar.

Nu måste marknadens förtroende återvinnas och politiken måste vara expansiv, enligt Borg.

- Europa måste få en tillväxtorienterad politik och göra insatser för att långsiktigt stärka konkurrenskraften.

Svensk ekonomi däremot är stark, enligt Borg.

- Vi har mångdubbelt högre tillväxtsiffror än övriga Europa. Och några negativa överraskningar har vi inte haft i de offentliga finanserna.

Europa står förmodligen och stampar på 1 procent tillväxt under 10 år. Konkurrensen kommer nu i stället från Kina och det är den konkurrensen som svenska företag nu måste möte, enligt Borg.

- Kina Japan och Indien är nu bland de fyra starkaste ekonomierna i världen. För exportföretagen är det kineser man kommer att möta i konkurrensen framöver.

Regeringen tror att ekonomin börjar återhämta sig nästa år och 2014 tror finansminister Anders Borg på en tillväxt på 3,7 procent, enligt finansplanen som Ekot i Sveriges Radio tagit del av. Även arbetslösheten väntas sjunka från 7,5 procent nästa år till 6,7 procent 2014.

Regeringen räknar med underskott i statsfinanserna i år och nästa år men 2014 spås ett överskott med 0,3 procent. Statsskulden byggs på till 31,3 procent av BNP i år men börjar sedan minska igen.

De offentliga finanserna väntas visa ett "begränsat" underskott både i år och nästa år. Därefter spår regeringen att sparandet förbättras till 2016.

Sysselsättningen väntas öka med 0,4 procent i år och lika mycket nästa år för att sedan ta fart 2014, då den ökar med 1,3 procent.

Inflationen tror regeringen ökar med 1,0 procent i år, 1,2 procent nästa år och med 1,7 procent år 2014.

Regeringen bedömer att statsskulden sjunker stadigt för att landa på 28,1 procent av BNP år 2014 och 20,4 procent 2016.

De sammanlagda satsningarna nästa år uppgår till 22,7 miljarder kronor.

"Då finns ändå marginaler för att kunna stimulera ekonomin ytterligare om krisen skulle fördjupas i euroområdet", skriver regeringen.

I finansplanen skriver regeringen att kraven på de som är arbetslösa och får "arbetsmarknadsrelaterade ersättningar eller försörjningsstöd från det offentliga" ska förtydligas. Och beräkningen av försörjningsstödet ska göras om så att bara en del av inkomsten från arbetet påverkar försörjningsstödet.

Regeringen skriver att den att mer ska göras för att "fortsätta stärka den finansiella stabiliteten". Bankerna ska mer öppet redovisa hur de finansierar sina bolån och regeringen lovar att återkomma med ett lagförslag på hur ersättningen som bankerna tar ut när någon löser ett bundet lån i förtid beräknas.

Det finansiella sparandet har reviderats ned med drygt 1 procent av BNP per år 2013—2016 jämfört med prognosen i vårpropositionen 2012. I år blir det ett underskott på 0,2 procent av BNP och nästa år blir underskottet 0,6 procent, enligt finansplanen.

Reformerna som nu föreslås gör att sparandet revideras ned med 0,6 procent av BNP per år.

Intäkterna från inkomstskatten har reviderats upp, men det motverkas av att företagens vinstutsikter ser sämre ut. Dessutom bedöms skattereduktionen från rut- och rotavdrag öka, vilket drar ned skatteintäkterna.

Samtidigt som intäkterna sammantaget revideras ned, bedöms utgifterna bli högre, till exempel för ohälsa, anhöriginvandring och pensioner.

Regeringen kommer i vårpropositionen för 2013 med ett förslag om hur utgiftstaket, det absoluta tak som sätts för hur höga statens utgifter får vara ett år, skulle kunna göras mer flexibelt. Samtidigt, framhåller regeringen, är det en grundförutsättning "att utgiftstakets centrala roll för budgetdisciplin bevaras."

Åtgärderna i budgeten bedöms leda till att BNP-tillväxten blir cirka 0,4 procentenheter högre 2014 och att antalet sysselsatta blir cirka 17 000 personer fler 2014 än vad som annars varit fallet, står det i finansplanen.

Regeringen bedömer också att de hittills genomförda strukturreformerna varaktigt ökar sysselsättningen med cirka 223 000 personer på lång sikt.

- Bilden är densamma som från Harpsund, att regeringen tror på högre BNP-tillväxt än vi på kort sikt, men framför allt på lite längre sikt. I den mer långsiktiga bedömningen handlar det om genomslaget av regeringens egna reformer, jobbskatteavdraget, förändringar inom a-kassan och så vidare, säger Mats Dillén, chef för prognosmyndigheten Konjunkturinstitutet (KI).

- Vi tror på relativt stora effekter men regeringen tror på ännu större effekter. Regeringen räknar till exempel med att arbetslösheten långsiktigt kan ligga runt 5 procent när ekonomin är i balans medan vi tror att arbetslösheten 2016 ligger runt 6,5 procent.

klar

Artikellänk är kopierad

TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro