ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Så vill Malmöpolitikerna minska brotten

metro · 14 Sep 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

METRO FRÅGAR: Hur tänker ditt parti verka för att minska ungdomskriminaliteten i Malmö?• Skånepartiet, Carl P Herzlow, partiordförande – Man måste ta tag i förövarna omedelbart. Därför förordar vi 48 timmars förhör där hon eller han endast erbjuds vatten och bröd, ovasett om de är minderåriga. Efter det är de inte kaxiga och kommer ut och skryter för gängmedlemmar. Ordning och reda i skolan är också viktigt för att komma till rätta med ungdomskriminaliteten.• Socialdemokraterna, Marie Granlund,ordförande i Malmö – Vi vill fortsätta bekämpa brottslighet och brottslighetens orsaker genom att arbeta mot ökade klyftor. Detta i kombination med polisiära och sociala insatser som t ex det pågående samarbetet mellan polis, skola, socialtjänst och frivillig grupper. Fler synliga poliser och  kontaktpolis på varje skola så att polisen finns naturligt i vardagen. Kontaktpersoner till unga i riskzon. Tidig reaktion mot unga brottslingar och deras föräldrar.• Moderaterna, Olof Lavesson, politisk sekreterare och riksdagskandidat – Antalet poliser i Sverige ska utökas till 20 000 år 2010 och stärka den viktiga kedjan mellan socialtjänst, skola, polis och åklagarväsende. Detta är särskilt viktigt när det gäller ungdomsbrottslighet. Kriminella ungdomar ska ”punktmarkeras” och en individuell haveriutredning ska göras när en ung människa återfaller i kriminalitet. Vi vill dessutom se över straffbarhetsåldern. Det ska inte gå att peka finger åt polisen för att man är under 15 år.• SPI, Johnte Dymling, partiordförande i Malmö – Ungdomsbrottsligheten är ett stort och växande problem som SPI vill bekämpa på flera sätt, bland annat genom sänkt straffbarhetsålder och  fler patrullerande poliser som är synliga genom tidig identifiering av s.k. värstingar• Kristdemokraterna, Yvonne Jönsson, ledamot i kommunfullmäktige – Fler fotpatrullerande poliser. Förstärka domstolarnas arbete, alla brott ska beivras. Prioritera kommunala väktarresurser. Kameraövervaka otrygga platser. Punktmarkera kriminella ungdomar. Tillsätta en kommunal ungdomskommission för att bryta gängbildningarna. Införa munkorg på kamphundar. Bekämpa klotter och skadegörelse. Stärka och prioritera det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolorna. Drogtesta ungdomar under 15 år. Instifta ett årligt lokalt civilkuragepris. • Folkpartiet, Allan Widman, riksdagsledamot – Viktigast är att alla brott utreds - även om gärningsmannen är under 15 år.Tidigare och tydligare insatser behövs - det första brottet måste bli det sista!  Öka samarbetet mellan föräldrar, polis, socialtjänst och skola.  Skolan ska konsekvent anmäla alla brott utan att det leder till politiska repressalier. – Genom att tillåta drogtester i skolan ökar också chanserna att upptäcka och förebygga drogmissbruk. • Miljöpartiet, Lari Pitkä- Kangas, ledamot i kommunfullmäktige – Ett bra samarbete mellan socialtjänst, skola och polis.  När barn och ungdomar riskerar att hamna på glid är det viktigt att vuxna i omgivningen kan uppmärksamma detta och hjälpa till. Den rånkommission som nyligen startat i Malmö är ett bra exempel på hur man snabbt kan få stopp på brottsligheten. Men brottslighet bland ungdomar måste också ses i ett större sammanhang. Utanförskap och dåliga studieresultat är en grogrund för kriminalitet och det är detta vi måste komma tillrätta med. • Sverigedemokraterna, Sten Andersson, ledamot i kommunfullmäktige – Sverigedemokraterna vill verka för sänkt straffrättsålder. Vi vill införa en jourdomstol som snabbt kan avdöma straff även för lindrigare brott. Satsa mer resurser på brottsförebyggande åtgärder, verka för fler poliser med utökade befogenheter samt införa sanktionsmöjligheter gentemot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare till exempel i form av indraget barnbidrag.• Vänsterpartiet, Anneli Philipson, kommunalråd – Långsiktigt finns ingen genväg. Det handlar om att satsa på fler jobb och generell välfärd. Utanförskap och klassklyftor är en grogrund för ungdomsbrottslighet. I nuläget handlar det om att satsa på fler socialarbetare på stan och på tider och platser där ungdomar befinner sig. Synliga fortpatrullerande poliser istället för att kameraövervaka stora delar av centrala Malmö.

klar

Artikellänk är kopierad

metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro