ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Så vill politikerna ge unga jobb

metro · 25 Apr 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Metro har frågat de olika riksdagspartierna hur de ser på ungdomsarbetslösheten och vad som bör göras för att minska den.

Carl B Hamilton (fp), riksdagsman, arbetsmarknadsutskottet:

Vilken är grundorsaken till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet?– En viktig orsak är att vi har regler som prioriterar dem som har ett jobb. Och eftersom ungdomar per definition inte har någon arbetslivserfarenhet så tenderar de reglerna att utestänga ungdomar.

Skulle ett svagare anställningsskydd ge fler jobb till unga?– Det tror jag. LAS är tänkt att skydda arbetstagaren mot obefogade uppsägningar, men det har kommit att fungera som ett skydd för dem som etablerat sig på arbbetsmarknaden mot dem som inte har gjort det. Jag tycker att man ska se över LAS med inriktning på att ge större vikt åt invandrare och ungdomars behov av att komma in på arbetsmarknaden

Vilka åtgärder föreslår ni mot ungdomsarbetslösheten?– Vi kommer med ett förslag imorgon (läs idag). Det syftar till att hjälpa både dem som har invandrarbakgrund och ungdomar. Vi vill subventionera ungdomars och invandrares möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden genom att de ska kosta arbetsgivaren mindre.

Mats Odell (kd), riksdagsman, ekonomisk talesman

Vilken är grundorsaken till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet?– För hög tröskel in på arbetsmarknaden och för dåligt företagarklimat.

Skulle ett svagare anställningsskydd ge fler jobb till unga?– Ja, men det räcker inte.Vilka åtgärder föreslår ni mot ungdomsarbetslösheten?– Nystartsjobb, och det har vi gemensamt inom allians för Sverige. Det innebär nedsatt arbetsgivaravgift under ett års tid, när du anställer en ungdom som är arbetslös. Ta bort medfinansieringen i sjukförsäkringen för arbetsgivare. Förbättra villkoren för längre visstidsanställningar. Nedsatt arbetsgivaravgift i fyra år för en arbetsgivare som nyanställer netto.

Roger Tiefensee (c), riksdagsman, ekonomisk talesman

Vilken är grundorsaken till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet?– Trösklarna för unga in på arbetsmarknaden är för höga. Med så pass liten tillgång på jobb så finns det alltid någon annan än en ung människa som har erfarenheter och referenser och som därmed kommer före.

Skulle ett svagare anställningsskydd ge fler jobb till unga?– Ja, vi gör den bedömningen. Möjligheten att ingå ett avtal om svagare anställningsskydd skulle göra unga mer attraktiva att anställa.Vilka åtgärder föreslår ni mot ungdomsarbetslösheten?– Det frivilliga ungdomsavtalet - möjlighet för unga under 26 att ingå ett avtal med svagare anställningsskydd. Speciellt inriktade ungdomsarbetsförmedlingar. Vi vill också ge extar bonus till den som förmedlar ett fast jobb till en ung människa - ett sätt att konkurrensutsätta arbetsförmedlingarna. Och så nystartsjobb, som ska göra det billigare att anställa en ung arbetslös.

Anders Karlsson (s), riksdagsman, ordförande arbetsmarknadsutskottet

Vilken är grundorsaken till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet?– Förhållandet mellan ungdomars arbetslöshet och andras är ungefär detsamma som när vi hade låg arbetslöshet. Vi har skapat många nya jobb, men lika många har inträtt på arbetsmarknaden, både ungdomar och folk som har slutat studera. Därför sjunker inte arbetslösheten.

Skulle ett svagare anställningsskydd ge fler jobb till unga?– Nej, jag förstår inte varför det skulle göra det. Finns inte jobben så spelar väl inte anställningsskyddet någon roll.Vilka åtgärder föreslår ni mot ungdomsarbetslösheten?– Vi har presenteratt en rad åtgärder i vårbudgeten. Det är bland annat plusjobben, som är speciellt inriktade på ungdomar. Vi har ökat antalet praktikplatser för ungdomar. Vi har stärkt budgeten med tio miljarder på arbetsmarknadssidan.

Anders Wiklund, (v), riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet:

Vilken är grundorsaken till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet?– Vi har fått en mer selektiv arbetsmarknad, vilket gör att de som inte redan har en fot inne har svårare att komma in. Det andra är att skolan har misslyckats. Allt fler faller ut från gymnasieskolan. De har väldigt små chanser på arbetsmarknaden i dag.

Skulle ett svagare anställningsskydd ge fler jobb till unga?– Jag tror inte det, nej.Vilka åtgärder föreslår ni mot ungdomsarbetslösheten?– Vi förordar subventionerade lönekostnader för ungdomar. Det handlar om både plusjobb och olika former av anställningsstöd. Det andra är att vi måste stoppa utslagningen från gymnasieskolan. Vi vill till exempel kraftfullt rusta upp de yrkesförberedande studierna.

Gustaf Fridolin (mp), riksdagsman:

Vilken är grundorsaken till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet?– Dels de stora nedskärningarna som gjordes på 1990-talet, vilka gör att det är betydligt färre anställda i offentlig sektor i dag. Dels att vi har alldeles för lite småföretagande.

Skulle ett svagare anställningsskydd ge fler jobb till unga?– Nej, det skulle ge färre jobb til lunga. Otryggheten skulle öka, ännu färre unga skulle våga planera för framtiden, starta eget, börja bygga ett liv och få en framtid. Vilka åtgärder föreslår ni mot ungdomsarbetslösheten?– Anställ 40 000 personer i offentlig sektor, se till att friåret inriktas så att unga kommer in på arbetsmarknaden och gör det billigare och enklare att starta eget företag.

Patrik Norinder (m) riksdagsman, arbetsmarknadsutskottet:

Vilken är grundorsaken till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet?– Svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden. Företagen vågar inte anställa.

Skulle ett svagare anställningsskydd ge fler jobb till unga?–  Moderaterna föreslår inte några förändringar i turordningsreglerna i LAS.Vilka åtgärder föreslår ni mot ungdomsarbetslösheten?– Nystartsjobb, mer pengar till kvalificerad yrkesubildning och lärlingsplatser. Vi vill tillåta säsongsanställningar och satsa på arbetsförmedlingar med personlig coachning ungdomar.

klar

Artikellänk är kopierad

metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro