ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Imamer överklagar terrorutvisningar – så säger Säpos egen lag

Jesper Lindqvist · 28 Jun 2019
Uppdaterad 3 Jul 2019
Under 2019 har LSU använts mer frekvent än tidigare, och sammanlagt sex personer har tagits i förvar.

Foto: TT


Säpos användning av LSU, lagen om särskild utlänningskontroll, har ökat lavinartat under 2019. Nu överklagar tre av de fem personer, samtliga imamer, de utvisningsbeslut man har fått från Migrationsverket.

klar

Artikellänk är kopierad

pil
I korthet

Vem: Sex personer.

Var: Från olika delar av landet, bland annat Gävle och Göteborg.

Vad: De har tagits i förvar av Säpo.

Hur: Efter att ha tagits i förvar har de placerats på kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

När: Under vintern och våren 2019.

Varför: "Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och vår demokrati. Våra åtgärder handlar bland annat om att begränsa handlingsutrymmet för individer som förespråkar våld som medel för att nå sina mål", har säkerhetspolischef Klas Friberg tidigare sagt.

Sedan årsskiftet har den speciella lagen fått allt mer uppmärksamhet för varje gång en person tagits i förvar av Säkerhetspolisen (Säpo).

LSU, lagen om särskild utlänningskontroll, handlar i grunden om att en utländsk medborgare ska kunna utvisas ur landet om det "är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet", eller om det "befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott". Skillnaden mot vanlig rättspraxis är att den ansvariga myndigheten, Säpo, inte behöver gå via rättsväsendet för att ta, eller hålla, någon i förvar.

LÄS MER
Undersökning: Varannan svensk vill inte att Sverige tar hem IS-anhängares barn

Under 2019 har lagen använts mer frekvent än tidigare, och sammanlagt sex personer har tagits i förvar. Det rör sig om sex män med starka kopplingar till muslimska samfund, som Säpo ser på ett eller annat sätt ser som stora hot.

Fem av dessa sex personer har redan dömts till utvisning, men tre av dem har nu valt att överklaga domen till Migrationsöverdomstolen. Det rör sig om tre imamer från Gävle, Göteborg och Västerås.

– Anklagelserna är vaga och allmänt hållna. Det är väldigt svårt att försvara sig mot dem och lagstiftaren har ju gett Säpo en oerhörd makt här att diktera villkoren i en process som är allt annat än rättssäker, säger Joakim Johansson, som företräder imamen från Västerås, till Sveriges Radio.

"Kommer bli svåra att verkställa"

Antalet personer som i år har tagits i förvar kan sättas i relation till tidigare års siffror. Från 2010 fram till mitten av 2017 togs sammanlagt fem personer i förvar, och mellan 2003-2015 tillämpades lagen vid som mest två tillfällen under varje enskilt år. Under vissa år tillämpades lagen inte alls.

Trenden med ett ökat antal utvisningar i enlighet med LSU kan man även se hos Migrationsverket. Under 2016 och 2017 fattade myndigheten två beslut per år som ledde till att en utländsk medborgare utvisades. Samma siffra var under 2018 fem till antalet, och under 2019 har Migrationsverket alltså fått ytterligare sex ärenden på bordet från Säpo.

LÄS MER
Experten: Stor våldsrisk bland IS-återvändare

När Säpo har tagit någon i förvar med stöd av LSU är det upp till Migrationsverket att som första instans fatta ett beslut om utvisning. Om ett utvisningsbeslut överklagas blir det upp till Migrationsöverdomstolen att skriva ett yttrande i frågan, som sedan skickas till regeringen varpå de tar ställning till om utvisningen ska verkställas.

Men enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp kan finnas hinder i samband med att utvisningarna ska genomföras.

– Anledningen är att Utrikesdepartementet inte är med på banan, de måste bereda vägen för att allt ska fungera. Det handlar om att föra en dialog med mottagarländerna och samarbeta med alla inblandade myndigheter. Det finns internationella exempel på när ett sådant förfarande har fungerat, men såvitt jag förstår det för inte UD någon sådan dialog, säger han.

"Utvisningarna kommer bli svåra att verkställa", säger terrorforskaren Magnus Ranstorp.Foto: Susanna Persson Öste /TT

"Centrala i den våldsbejakande salafistiska miljön"

De personer som nu sitter i förvar efter beslut i enlighet med LSU har tidigare fått avslag på sina ansökningar om medborgarskap.

Enligt Magnus Ranstorp beror detta på att de, redan då, sågs som potentiella hot mot rikets säkerhet.

– Man ska vara medveten om att Säpo inte ser någon akut risk för att de här personerna ska utföra något attentat, hade man haft sådana bevis så hade de inte tagits via LSU utan genom ett vanligt rättsligt förfarande. Men samtidigt handlar det om personer som är centrala i den våldsbejakande salafistiska miljön, som i sin tur har växt sig starkare och kan utgöra ett stort hot mot Sverige, säger han.

LÄS MER
Experten mot terrormuren: "Ovanligt med dåd i mindre städer"

I maj arrangerades flera demonstrationer, bland annat i Gävle och Stockholm, mot att en av personerna tagits i förvar av Säpo. Det rörde sig om imamen från just Gävle, och ett hundratal personer dök upp för att visa sitt stöd för honom.

– Men demonstrationerna blev ett praktexempel på ren hyckleri. Företrädarna talade om mänskliga rättigheter, samtidigt som flera av de själva tidigare har motsatt sig detsamma på olika sätt. En stor del av den salafistiska miljön är centrerad kring just den här imamen och utöver detta är hans son, som också har tagits av Säpo, bland annat dömd för mordhot mot Gefle Dagblads chefredaktör, säger Magnus Ranstorp.

pil
Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU)

En utlänning får utvisas ur Sverige om det

1. är särskilt påkallat av hänsyn till rikets säkerhet, eller:

2. med hänsyn till vad som är känt om utlänningens tidigare verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att begå eller medverka till terroristbrott eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott.

Det är Migrationsverket som beslutar om utvisning enligt LSU. Säkerhetspolisen kan ta upp frågan om utvisning genom en ansökan till verket. Om Migrationsverkets beslut överklagas är det regeringen som fattar beslut om utvisning efter en förhandling i Migrationsöverdomstolen, som skriver ett utlåtande.

Utvisningen får inte genomföras om verkställighetshinder föreligger, till exempel om personen riskerar att förföljas eller utsättas för tortyr eller utomrättsliga straff i sitt hemland.

Källa: Riksdagen

Kritiken mot Säpo

Det ökade användandet av LSU har fått fler experter på området att reagera.

Framför allt riktar sig kritiken mot bristen på insyn, och att den person som har tagits i förvar sällan får veta vad han eller hon står anklagad för, eller vilka bevis som finns.

Fallet med de sex personer som i år har tagits i förvar får stark kritik av Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.

LÄS MER
Kritiken mot partiernas planer för IS-anhängare: Senfärdigt”

– Det avviker från minimikraven på en rättsstat. Att du och jag inte får reda på det här – fair enough, det kan finnas anledningar att hålla det hemligt. Men ingen får dömas ohörd och då måste man få ta del av det material som ligger till grund för ett myndighetsbeslut, säger han till TT.

Enligt Magnus Ranstorp provar Säpo den rådande lagstiftningen med användandet av LSU.Foto: Henrik Montgomery/TT

"Ett hot mot rikets säkerhet"

Magnus Ranstorp ser dock Säpos förfarande som ett test av den rådande lagstiftningen.

Om utvisningarna i fråga inte skulle kunna verkställas kommer de inblandade i så fall att försättas på fri fot, vilket riskerar att stärka deras legitimitet inom de salafistiska grupperna. Enligt Ranstorp läggs då ansvaret på en högre politisk nivå.

LÄS MER
Undersökning: Varannan svensk vill inte att Sverige tar hem IS-anhängares barn

– Säpo provar nu den rådande lagstiftning, vilket i sin tur skapar en juridisk debatt som sätter tryck på politikerna. UD kommer att behöva redovisa vilka åtgärder man har vidtagit för att få till stånd utvisningarna som Migrationsverket har beslutat om. Det är viktigt att komma ihåg att det här inte handlar om svenska medborgare, det handlar om människor som bedöms vara ett hot mot rikets säkerhet, säger han.

klar

Artikellänk är kopierad

Jesper Lindqvist
Jesper Lindqvist
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro