ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Satsa tio miljoner på internationellt kultursamarbete

Metro · 22 Jun 2015
Uppdaterad 18 Jun 2015

Foto: Sveriges ambassad Santiago de Chile/Privat


klar

Artikellänk är kopierad

Att Sverige har kulturella relationer med omvärlden är viktigt och kan hjälpa till att förhindra rasism och utanförskap. Regeringen borde satsa tio miljoner för att främja internationellt kultursamarbete, skriver företrädare för kulturinstitut i Stockholm och Santiago.

I sista stund räddades de svenska kulturinstituten i Istanbul, Rom och Aten från att gå under i regeringens höstbudget. Detta tack vare kraftiga protester från en väl informerad allmänhet och sakkunniga. Svenska institutet (SI), får 455 miljoner (inklusive kulturhus i Paris) för samarbete med svenska ambassader. Det används väl, men var är stödet till andra kulturinstitut?

Andra länder har satsat stort med statligt finansiering: Spanien med Instituto Cervantes i olika länder, Tyskland med Goethe-Institut och Frankrike med Alliance Française. Men även mindre länder som Rumänien och Finland har kulturinstitut i bland annat Sverige. De utgör alla viktiga delar i respektive lands utrikespolitik, broar som förenar människor och tankar. Svenska regeringen måste inse att ideella organisationer också kan göra nytta - med små medel.

Den 25 maj invigde vi i Stockholm det svensk-chilenska kulturinstitutet (SCHIK). I Chile finns sedan två år ett chilensk-svenskt kulturinstitut (IChS). Tillsammans arbetar vi för att öka kulturutbytet och kontakterna mellan våra länder, med god hjälp av ambassaderna i Santiago och Stockholm. Men inget av instituten får ekonomiskt stöd för att betala läraren i svenska och körledaren i Santiago. Eller för att bekosta minimal administration för projekt i Sverige.

Systemet med möjlighet till bidrag i Sverige från myndigheter och fonder är en djungel, och bidrag utgår så gott som alltid enbart till tidsbegränsade projekt. Stockholms kulturnämnd är på rätt väg. Staden ska nu ge mer långsiktigt stöd, tre år, till olika kulturaktörer, enligt kulturborgarrådet Roger Mogert (S).

Sverige är ett alltmer mångkulturellt land och många svenskar har rötter i andra länder. Att främja Sverige är att främja utbyte och samarbete mellan framför allt unga och mellan medborgare i Sverige och i ursprungslandet. Många av de nya svenskarna och de som återvänt till sina ursprungsländer är bästa tänkbara ambassadörer för vårt land. Men hur tas deras erfarenheter av integrationen tillvara?

Deras röster behövs i dagens debatt för att förhindra rasism, diskriminering och utanförskap. Ibland ses det som ett problem att andra generationen chilenare/turkar/somalier med flera har två identiteter, eller är mitt emellan, i "mellanförskap” med en ny term. Istället bör flerkulturell kunskap ses som en tillgång för det svenska samhället.

När regeringen nu startar sitt arbete med 2016 års budget så föreslår vi att kulturministern lägger blygsamma tio miljoner kronor att fördela till olika organisationer som gör insatser för att främja kultursamarbete med Sverige. Pengarna kan lämpligen fördelas av SI, Kulturrådet eller Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor.

I dag handlar det inte om att ensidigt göra ”reklam” för Sverige utan få till stånd samarbete och utbyte över gränser inom kultursektorn! Och att se andra generationen chilenare/turkar/somalier med flera som en resurs i kampen mot rasism och diskriminering.

Stockholm och Santiago

Eva Zetterberg Ordförande för Svensk-chilenska kulturinstitutet (SCHIK)

Anna Karin Gauding Vice ordförande för Chilensk-svenska kulturinstitutet (IChS)

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro