ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Sex förslag till SD:s landsdagar – om pilbågar, IS och telefonförsäljare

Johan Wikén · 27 Nov 2015
Uppdaterad 27 Nov 2015
Partistyrelsen verkar inte vara imponerad av alla förslag som har lagts fram av medlemmarna.

Partistyrelsen verkar inte vara imponerad av alla förslag som har lagts fram av medlemmarna. Foto: TT


Sverigedemokraternas landsdagar inleddes i Lund på fredagen. Här är ett urval av de motioner som inkommit i samband med detta.

klar

Artikellänk är kopierad

Över 100 motioner har skickats in av SD-medlemmar inför landsdagarna i Lund. Vissa mer uppseendeväckande än andra, som nyhetssajten Kit har rapporterat om. Här har Metro listat sex av de förslag som har inkommit:

1. Inför skoluniform. Motion SU15014.

Motionsläggaren från Kalmar län har rest runt i världen och då upptäckt att de flesta barnen har skoluniform. Nu vill han att SD ska trycka på för ett införande i den svenska grundskolan. ”Om skoluniform införs blir det svårare att se skillnaden mellan fattig och rik och mobbning p.g.a. annorlunda klädsel försvinner”, skriver han.

Så tycker partistyrelsen: Nej, eleverna hittar ändå andra sätt att mobba varandra.

Foto: Alamy

2. Ett nationellt biometriregister. Motion LO15009.

Upprätta ett nationellt biometriregister för alla svenska medborgare och de som söker uppehållstillstånd, tycker motionären. Uppgifter som DNA, fingeravtryck och bild ska allt finnas med i registret. ”Givetvis finns det moraliska betänkligheter kring ett sådant register, men det finnas stora möjligheter avseende att kunna fastställa gärningsmän och kunna lösa ett större antal brott”, står det i motionen.

Så tycker partistyrelsen: Nej, det vore oproportionerligt och misstänkliggörande att registrera hela befolkningen.

3. Firande av traditioner i förskolan. Motion SU15015. 

I många kommuner börjar man ”sudda ut” de svenska traditionerna i ”rask takt” på förskolorna, skriver motionsläggaren. Det måste få ett stopp, menar han. Därför föreslås att SD ska ställa sig bakom ”en ändring i skollagen där det ska framgå att förskolan ska fira Svenska högtider och traditioner på den aktuella dagen eller den närmaste vardagen före högtidens infallande”, enligt motionen. 

Så tycker partistyrelsen: De instämmer om att de olika högtiderna självklart ska firas i förskolan. Men en tvingande lagstiftning? Nej tack, anser partistyrelsen. 

4. Förbjud uppringande försäljning. Motion NÄ15003. 

”Uppringande försäljare har förstört och förstör många medborgares ekonomi och psykiska hälsa! Att låta denna terroriserande verksamhet fortsätta gör oss beslutande politiker som anser att den bör fortgå till totalt ansvarslösa”. Så skriver SD-mannen från Skåne och föreslår ett totalförbud. 

Så tycker partistyrelsen: Nej. 

Foto: Alamy

5. Landsomfattande förbud mot IS. Motion LO15003.

Jörgen Fogelklou, SD-ordförande i Göteborg, anser att vi måste göra ”allt som står i vår makt” för att stoppa Islamiska statens rekrytering i ”det sekulära Sverige”. Han sneglar mot ett tyskt beslut från 2014. Därför föreslår han ett landsomfattande förbud mot terrororganisationen. ”Förbudet ska omfatta all propaganda inklusive symboler för organisationen på svensk mark. Detta inkluderar all digital framställning och marknadsföring via svenska servrar och datorer”, står det i motionen.

Så tycker partistyrelsen: Partistyrelsen håller visserligen med om att IS verksamhet strider mot det som Sverigedemokraterna står för. Men ett förbud är svårgenomförbart och skulle kunna inskränka på yttrande- och tryckfriheten.

6. Jakt med pilbåge bör tillåtas i Sverige. Motion MJ15009.

Motionsläggaren från Norrbotten slår fast att jakt med pil och båge är en av de äldsta jaktformerna som vi känner till. Därför anser han att jaktformen bör tillåtas i Sverige. ”Jakt i Sverige idag bedrivs av duktiga och seriösa män och kvinnor med god etik, hög moral och med föresatsen att förhindra onödigt lidande hos villebråden högt upp på agendan. Det finns inget som tyder på att detta skulle ändras för att pilbågen åter blir tillåten som jaktredskap”, står det i motionen.

Så tycker partistyrelsen: Nej, avslå motionen.

klar

Artikellänk är kopierad

Johan Wikén
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro