ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Sköterskedom befaras leda till tystnad om misstag

Stockholm TT · 8 Maj 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

I maj 2002 förväxlade Kalmarsköterskan två flaskor med kramplösande medel. En tre månaders bebis fick en tio gånger för stor dos av medlet och dog. Sköterskan anmälde själv sitt misstag.

För detta har hon tidigare dömts till villkorlig dom och 50 dagsböter av Göta hovrätt, en dom som Högsta domstolen (HD) fastställde på onsdagen. Allvarliga brister Sköterskans försvarare, Sture Larsson, anser att HD med onsdagens dom öppnat för en ny utveckling, där alltfler vårdmisstag kommer att prövas av åklagare, något som tidigare bara skett i undantagsfall. -Det här var uppenbart skälet till att Högsta domstolen beviljade prövningstillstånd. Man ville klargöra att straffbestämmelserna i brottsbalken gäller vårdpersonal precis som alla annan personal i samhället, säger Sture Larsson till TT. I domen skriver HD att det "saknar betydelse att det finns ett särskilt disciplinärt förfarande för vårdpersonal". Domstolen konstaterar också att det fanns allvarliga brister i sjukhusets rutiner, men att detta inte begränsar sköterskans eget ansvar.

Johan Carlson, chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen, tycker att det är svårt att sia om domens betydelse för åklagarväsendets framtida agerande, men säger att Socialstyrelsen kommer att följa utvecklingen noga. Tystnad Han befarar att vårdpersonalen påverkas, så att färre vågar prata öppet om begångna misstag. Det är i så fall en utveckling som går på tvärs mot Socialstyrelsens intentioner. Nyligen föreslog myndigheten att lagen ändras så att färre av de lex Maria-ärenden som utreds ska gå vidare till HSAN. -Vi måste bygga ett system där vi räknar med att människor gör fel. Det systemet måste skydda patienterna och det bygger på frivilliga anmälningar från dem som jobbar inom vården, säger Johan Carlson. Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk pekar också på risken för tystnad.

Lars-Åke Johnsson, ställföreträdande generaldirektör för HSAN, tycker personligen inte att det är fel att vårdpersonal kan ställas till svars i domstol. Men ledningen för HSAN har invändningar mot godtyckligheten i systemet. Därför planerar nämnden att vända sig till regeringen med krav på en översyn av lagen.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro