ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Slaget om skolpolitiken

Nanna Brickman · 23 Aug 2011
Uppdaterad 23 Aug 2011

Foto: Dan Larsson


klar

Artikellänk är kopierad

Med ett år kvar till valet ger utbildningsminister Jan Björklund (fp), vice ordförande i utbildningsutskottet Marie Granlund (s) och LR:s förbundsordförande Metta Fjelkner oss sina synpunkter på aktuella och angelägna skolfrågor.Det finns i dag ett förslag som säger att gymnasiets yrkesprogram bör innehålla fler yrkeskurser än i dag. Om förslaget genomförs kommer inte alla gymnasieprogram att ge grundläggande högskolebehörighet. Vad tycker ni om detta? Jan Björklund: I dag hoppar många elever av gymnasiet, och de som går ut från yrkesprogrammen har ofta för dåliga yrkeskunskaper – därför behövs det mer tid för yrkesämnena på de programmen. Samtidigt ska alla elever ha rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Marie Granlund: Det är bra att det blir en förstärkning av yrkesämnena. Vi vänder oss emellertid emot att de yrkesinriktade programment inte leder till allmän högskolebehörighet. Metta Fjelkner: Vi tycker att specialiseringen inom gymnasieskolan måste öka, det måste dock finnas en garanti för att samtliga elever inom gymnasieskolans ram ska kunna läsa in den allmänna högskolebehörigheten. Globaliseringsrådet har föreslagit en översyn av skolans finansieringssystem och menar att det statliga ansvaret för en likvärdig finansiering behöver öka. Stöder ni slutsatsen? Jan Björklund: Folkpartiet anser som enda parti att staten ska ta över ansvaret för skolan, för att öka likvärdigheten. Marie Granlund: Staten bör ta ett ökat ansvar med tydliga riktlinjer och regler, men jag tror inte på att byta huvudmannaskap för lärare och återgå till hur det var innan skolreformen 1994. Metta Fjelkner: Ja, vi vill ha ett likvärdigt finansieringssystem för friskolor och kommunala skolor.När tycker du att barn ska börja grundskolan? Jan Björklund: Barn mognar olika fort och därför tycker jag att det är bra att de, som i dag, kan börja i skolan vid sex, sju eller åtta års ålder. Marie Granlund: Den flexibilitet som finns i dag är bra, och många föräldrar anser nog att barnen börjar i skolan redan i förskolan. Metta Fjelkner: Vi vill ha en 10-årig grundskola. Barn är väldigt receptiva och enligt oss finns det ingen anledning att inte starta skolan vid sex års ålder.Vad tycker du att man ska göra för de elever som inte klarat grundskolans mål när de slutar 9:an? Jan Björklund: Eleverna ska få hjälp att nå grundskolans utsatta mål, och det är viktigt att stöd sätts in så tid fort läraren befarar att eleven inte kommer att nå dem. Marie Granlund: Tidiga insatser är det absolut viktigaste, men har man misslyckats där är ett förslag att införa något som liknar ett basår för gymnasiet där eleverna kan komplettera sina studier. Metta Fjelkner: Vi tycker att man ska satsa på att förebygga problemet med speciallärare och mindre skolgrupper. Ett förslag om att inrätta en lärarlegitimation har tagits fram. Bland annat är det endast legitimerade lärare som ska få tillsvidareanställas och ansvara för betygssättning. Vad tycker ni om detta? Jan Björklund: En lärarlegitimation bör införas för att kvalitetssäkra läraryrket och för att höja dess status. Marie Granlund: Med tanke på den inverkan som det har på elevernas framtid känns det självklart att endast behöriga lärare ska få sätta betyg. Metta Fjelkner: Lärarlegitimationen är en av de viktigaste sakerna vi kan införa för att säkerställa kvaliteten på utbildningen i Sverige – problemet är att den sittande regeringen inte har tagit med den i förslaget till den nya skollagen. Vilka frågor kommer en alliansregering att driva vid en eventuell valseger 2010? Jan Björklund: Det blir fortsatt fokus på ökad kunskap – bland annat ska gymnasiereformen genomföras, betyg ska införas från årskurs sex och en ny lärarutbildning ska starta.Finns det reformer inom skolans område som en röd-grön regering kommer att riva upp vid en eventuell valseger? Marie Granlund: Vi ställer oss mot den ökade sortering och de tidigare val som Björklunds nya skola innebär. Men vi kommer att ta ansvar för att det ska finnas en kontinuitet i skolpolitiken; det går inte att reformera skolsystemet var fjärde år.

klar

Artikellänk är kopierad

Nanna Brickman
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro