ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Socionomer utbildas på plats

Metro Malmö IVica Celikovic · 3 Jul 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Socionomer utbildas på plats Socialarbetarstudenter får chans att lära sig jobbet i fält i Biskopsgården Genom en unik satsning får 30 blivande socialarbetare i Göteborg mycket praktik i ett invandrartätt område under sin utbildning. Satsningen innebär praktiskt taget att Socialhögskolan nu flyttar till stadsdelen Biskopsgården, där studenterna direkt ska kunna komma ut i människornas verklighet. ­Vi tror att det blir allt vanligare i framtiden att socionomer kommer att utbildas ute på fältet, säger universitetslektor Stig Grundvall, som tillsammans med universitetsadjunkt Ylva Donning är ansvarig för utbildningen. Normalt har socionomstudenterna bara en termins praktik och ett uppsatsarbete som kan anknyta till fältet. Nu varvas teori och praktik genom hela utbildningen på tre och ett halvt år. Denna socionomutbildning kommer att följa den utbildningsplan som upprättats vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, men kommer samtidigt att ha sin bas i Biskopsgården, med undervisningslokaler i Bräcke diakoni. ­Vi tycker att det är viktigt att studenterna på nära håll ska kunna studera ett lokalsamhälles uppbyggnad som präglas av ett mångfaldsperspektiv, säger Stig Grundvall. Studenterna ska också kunna samarbeta med socialarbetare på fältet och utgå från autentiska fallbeskrivningar. Det blir alltså en möjlighet att komma direkt ut i människornas verklighet i ett storstadsområde som präglas av utanförskap. Det skulle också finnas goda möjligheter för studenterna att medverka till att skapa en stadsdelsdialog, där politiker, tjänstemän och olika medborgargrupper möts och diskuterar angelägna frågor. Det kan exempelvis gälla delaktigheten i demokratin och invandrares traditionellt låga valdeltagande. ­Med ett sådant utbildningskoncept räknar vi med att studenterna kommer att bli en aktiv resurs i närmiljön, säger Stig Grundvall.

klar

Artikellänk är kopierad

Metro Malmö IVica Celikovic
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro