ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

ANNONS

Sprickan i regeringen: Inte överens – i frågan om barnen till IS-medlemmar

Anton Gustafsson · 12 Apr 2019
Uppdaterad 12 Apr 2019
Det har uppstått en spricka i regeringen över frågan om IS-medlemmarnas barn.

Det har uppstått en spricka i regeringen över frågan om IS-medlemmarnas barn. Foto: TT


Enligt Rädda barnen är det 80 barn till IS-medlemmar som är svenska medborgare som sitter fast i olika läger. Frågan om hur man ska hantera barnen har skapat en spricka i regeringen då S och MP inte är överens. Miljöpartiet vill att barnen ska hämtas hem medan Socialdemokraterna inte är lika säkra.

klar

Artikellänk är kopierad

Andreas Carlson (KD). Bild: TT.
Andreas Carlson (KD). Bild: TT.

Andreas Carlson Kristdemokraterna, rättspolitisk talesperson och vice ordf i justitieutskottet

Vill ni ta hem barn till IS-medlemmar som är svenska medborgare? 

– Ja, barn är aldrig ansvariga för sina föräldrars brott och Sverige har självklart ett ansvar för barn som är svenska medborgare.

Johan Forssell (M). Bild: TT.
Johan Forssell (M). Bild: TT.

Johan Forssell Moderaterna, rättspolitisk talesperson

Vill ni ta hem barn till IS-medlemmar som är svenska medborgare?  

– Frågan är mycket komplex eftersom barn är inblandade och de bär inte ansvar för sina föräldrars handlingar. Det är oklart om det överhuvudtaget är möjligt för svenska myndigheter att verka i området, oss veterligen är det inte analyserat. Det är rimligt att regeringen skyndsamt analyserar situationen, klargör rättsläget och återkommer med sin bedömning av situationen.

Johan Pehrson Liberalerna, rättspolitisk talesperson

Vill ni ta hem barn till IS-medlemmar som är svenska medborgare?   

– Detta gäller barn som är svenska medborgare. Det är inte så att föräldrarna automatiskt ska följa med barnen. Vi tycker snarare att föräldrarna ska utredas och rättsligt prövas på plats, inom ramen för ett samarbete inom FN eller med EU för att skapa en rättssäker process. De föräldrar vi talar om här har medvetet låtit barnen leva i krigszoner där de kanske också fått bevittna mycket grova terrorbrott. Det är ett stort svek mot barnen. Föräldrarnas lämplighet för att ta hand om sina barn ska utredas precis på samma sätt som när föräldrar på svensk mark inte tar sitt föräldraansvar.

Utrikesminister Margot Wallström är inte helt överens med regeringskamraterna i Miljöpartiet. Bild: TT.

Margot Wallström, Socialdemokraterna, utrikesminister

Socialdemokraterna hänvisar till Margot Wallströms inlägg på Facebook i frågan. Där skriver hon att barnen ska ”om möjligt” hämtas hem.

”Läget i lägren är svårt och därför är det mycket viktigt att även det humanitära arbetet intensifieras, så att mat och mediciner når fram. Regeringen har nära kontakt med övriga nordiska länder så att vi agerar gemensamt och på liknande sätt” skriver hon.

Rasmus Ling (MP). Bild: TT.

Rasmus Ling Miljöpartiet, migrationspolitisk talesperson

Vill ni ta hem barnen till IS-medlemmar som är svenska medborgare?

– Ja. Mest akut är naturligtvis att ta hand om de barn som mist sina föräldrar. Men, även om situationen på många sätt är komplicerad och vi måste följa internationell rätt, behöver vi också se över möjligheterna att agera för barnens bästa. Barnen till IS-anhängare lever i en fruktansvärd och mycket utsatt situation som inget barn någonsin bör leva i. Dessa barn är inte ansvariga för sina föräldrars handlingar.

Linda Westerlund Snecker (V). Bild: TT.
Linda Westerlund Snecker (V). Bild: TT.

Linda Westerlund Snecker Vänsterpartiet, riksdagsledamot Justitieutskottet

Vill ni ta hem barnen till IS-medlemmar som är svenska medborgare? 

– Ja. Regeringen har ett särskilt ansvar för att se till att de barn som är svenska medborgare kan återvända till Sverige.  Även om det inte finns någon folkrättslig skyldighet så anser vi, i likhet med Rädda barnen, att Sverige har en moralisk skyldighet att hjälpa barnen. Dessutom måste vi följa barnkonventionen. Barnen behöver precis som andra barn som vuxit upp i krig få hjälp att bearbeta sina trauman.

Julia Kronlund (SD). Bild: TT.
Julia Kronlund (SD). Bild: TT.

Julia Kronlind Sverigedemokraterna, ledamot i utrikesnämnden

Vill ni ta hem barn IS-medlemmar som är svenska medborgare?  

– Det faktum att det finns barn till IS-terrorister som har ett svenskt medborgarskap i Syrien gör situationen oerhört komplex. Att en del av dessa barn även är föräldralösa komplicerar situationen ytterligare. Sverige har ett ansvar att garantera säkerheten i Sverige samtidigt som barn är oskyldiga till deras föräldrars handlingar. Barn innefattar alla upp till arton år och de äldre av dem har gjort sig skyldiga till terrorhandlingar. Det måste nyanseras vilka som har starka humanitära skäl att få hjälp i Sverige samt anknytning hit och vilka som inte bör tillåtas in i landet på grund av säkerhetsskäl. Det är inte alla barn som är aktuella att åter släppa in i Sverige. Svaret blir i praktiken inte ett entydigt ja eller nej i samtliga fall.

Centerpartiet har givits möjligheten att kommentera frågan upprepade gånger men har inte återkommit med något svar.

klar

Artikellänk är kopierad

Anton Gustafsson
Anton Gustafsson
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro