ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

SSAB köper Rautaruukki

TT · 22 Jan 2014
Uppdaterad 22 Jan 2014
SSAB och Rautaruukki

SSAB och Rautaruukki Foto: TT


Styrelserna för SSAB och Rautaruukki planerar att gå samman genom att SSAB lämnar ett offentligt utbyteserbjudande till Rautaruukkis aktieägare.

klar

Artikellänk är kopierad

Budet ger en premie på 20 procent baserat på de genomsnittliga betalkurserna för både SSAB och Rautaruukki för de senaste tre månaderna, skriver bolagen i ett pressmeddelande.

Industrivärden har för avsikt att kvarstå som aktiv huvudägare i det sammanslagna bolaget.

Samgåendet väntas kunna ge årliga besparingar på 1,4 miljarder kronor.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 10,1 miljarder kronor. Ägandet proforma i det sammanslagna bolaget kommer att bestå av 58 procent av kapitalet och 75 procent av rösterna för SSAB:s befintliga aktieägare och 42 procent av kapitalet och 25 procent av rösterna för Rautaruukkis nuvarande aktieägare. Budet accepteras fullt ut.

SSAB och Rautaruukki kommer att föreslå sina respektive årsstämmor att ingen utdelning ges till aktieägarna för 2013.

Storägarna i respektive bolag, Industrivärden och Solidium, har gett sitt fulla stöd för förslaget att slå ihop bolagen.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm.

"Ett samgående mellan SSAB och Rautaruukki har inom stålindustrin länge ansetts som logiskt och tiden är nu rätt för oss att genomföra denna transaktion", skriver Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SSAB.

"En förutsättning för SSAB:s styrelse att rekommendera affären har varit Industrivärdens åtagande att kvarstå som aktiv huvudägare och att fortsätta stötta bolaget i dess framtida utveckling", skriver han vidare.

Och enligt Kim Gran, Rautaruukkis styrelseordförande, har det föreslagna samgåendet "noga övervägts" och förväntas vara mycket värdeskapande för båda bolagens aktieägare.

"För oss på Rautaruukki är detta ett naturligt strategiskt steg som kommer att öka fokus och produktivitet samt säkra en nordisk stålindustri i världsklass. Synergipotentialen inom både stål- och den byggrelaterade verksamheten är stor och erbjuder en utmärkt plattform för förbättrad verksamhet och resultat", säger han.

Man räknar med personalminskningar i det sammanslagna bolaget. I september 2013 hade SSAB och Rautaruukki omkring 8 700 anställda vardera.

"De förväntade personalneddragningarna, främst i Sverige och Finland, är cirka 5 procent av det totala antalet anställda i det sammanslagna bolaget", står det i pressmeddelandet.

När affären är klar förväntas neddragningarna ske över en treårsperiod.

Vd i det sammanslagna bolaget blir SSAB:s nuvarande vd Martin Lindqvist, medan Rautaruukkis vd Sakari Tamminen fortsätter som vd där fram tills dess att affären är klar och sedan går i pension vid 60 års ålder. SSAB:s nuvarande styrelseordförande Sverker Martin-Löf blir kvar som styrelseordförande i det sammanslagna bolaget.

Skälet till att SSAB nu köper Rautaruukki är att skapa en mer slagkraftig ståljätte på den globala marknaden.

- Vi gör det här för att vi vill skapa ett mer konkurrenskraftigt stålföretag med global räckvidd. Det är bra för svensk stålindustri och det är bra för finsk stålindustri, säger Martin Lindqvist, vd för SSAB till TT.

- Det finns en väldigt tydlig industriell logik i det här. Det handlar om att skapa ett kostnadseffektivt och flexibelt system tillsammans. Jag tror att det här kommer att tas emot väldigt positivt.

En del av poängerna med en sammanslagning är de besparingar som kan göras.

- Under en treårsperiod räknar vi med att vi kommer att ha en övertalighet på omkring 5 procent, det är i storleksordningen cirka 900 personer primärt i Sverige och Finland, säger Lindqvist.

Stålindustrin har på senare tid haft en viss överkapacitet och det här samgåendet är ett sätt för SSAB och Rautaruukki att anpassa sig till det.

- Det är ett sätt för oss att bli mer flexibla och anpassa oss i olika efterfrågelägen. Det finns ju en viss strukturell överkapacitet i Europa, det har naturligtvis också spelat in.

Det sammanslagna bolaget fortsätter att vara primärnoterat på Nasdaq OMX Stockholm, och kommer efter att utbyteserbjudandet fullföljts att ansöka om sekundärnotering på börsen i Helsingfors. Bolaget kommer att fortsätta ha sitt säte och huvudkontor i Stockholm.

Det är två bolag med stora lönsamhetsproblem som går samman. SSAB:s förlust efter skatt landade på 801 miljoner kronor för de tre första kvartalen i fjol. Rautaruukkis förlust stannade på 31 miljoner kronor.

Det sammanslagna bolaget skulle alltså redovisa en förlust på 832 miljoner kronor för perioden. För helåret 2012 blev den sammanlagda förlusten efter skatt för de båda en miljard kronor.

klar

Artikellänk är kopierad

TT
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro