ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

STO COV rösta torsdag

Stockholm Dag Zotterman · 13 Sep 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Klass SA3A o SA3B, Nacka gymnasium:

Hur ska man få fler människor med invandrarbakgrund in i arbetslivet? Jenny Liljeqvist Alliansen: Språkutbildning med utbildningspeng, nystartsjobb under de tre första åren efter uppehållstillstånd, pröva anonymiserat anställningsförfarande. Socialdemokraterna: Stärkt svenskundervisning för invandrare, personligt etableringskontrakt för nyanlända flyktingar, krafttag mot diskriminering.

Hur ska ni lösa bostadsbristen för ungdomar? Jenny Liljekvist Alliansen: Lägre skatt och fastighetsskatt ökar byggandet, ombildning till bostadsrätter ska underlättas, friare hyressättning. Socialdemokraterna: Regler som försvårar ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt ska vara kvar, bostadsförmedlingar i kommunerna, samhället ska ge unga hyresgaranti, fler nybyggda lägenheter för äldre skapar lediga lägenheter åt unga.

Hur ska ni lösa arbetslösheten bland unga? Cecilia Skantze Alliansen: Halvera arbetsgivaravgiften för unga under 25, personlig coach till alla arbetssökande, lärlingsutbildning i gymnasiet och jobbgaranti efter 50 dagars arbetslöshet för alla under 25 år. Socialdemokraterna: Anställningsstöd för unga efter tre månaders arbetslöshet och fler lärlingsplatser. Miljöpartiet vill också ha fler lärlingsplatser och vänstern vill anställa fler i offentlig sektor.

Hur vill ni förändra skatterna i Sverige? Johannes Vallgård Alliansen: Jobbavdrag sänker skatten för låg- och medelinkomsttagare med 1 000 kronor/månad, förmögenhetsskatten avskaffas, avdragsrätt för hushållsnära tjänster, fastighetsskatten fryses och avskaffas på sikt. Dyrare att vara med i fack och a-kassa. Socialdemokraterna: Ingen skattesänkning, fastighetsskatten fryses och hela skattesystemet ska utredas.

Vill ni ha tuffare eller mjukare tag i skolan? Johannes Vallgård Alliansen: Kunskapsomdömen redan från ettan, nationellt prov i svenska i trean, betyg från årskurs sex, skolk ska skrivas in i betyget och lärare har rätt att beslagta mobilen och ”störande föremål”. Socialdemokraterna: 1 000 resurspersoner till skolor med problem, särskild satsning på matte och svenska och lärare ska får beslagta mobiler och ”störande” föremål. Vänstern vill ha 10 000 nya lärare och avskaffade betyg i grundskolan.

Ska ni sänka spritskatten? Okänd Alliansen: Ingen gemensam linje, kristdemokraterna vill skräpa alkoholreglerna, folkpartiet vill sänka spritskatten för att minska privatimport och smuggling. Socialdemokraterna: partiet är kluvet, men den officiella linjen är att inte sänka spritskatten. Mp och v bestämt emot.

Hur ska ni minska boendesegregationen? Mediha Guven Alliansen: Underlätta ombildning till bostadsrätter i storstädernas förorter. Socialdemokraterna: Särskilda insatser i storstädernas förorter, framförallt i skolan.

Vad vill ni göra för att korta vårdköerna? Mediha Guven Alliansen: Fler alternativa vårdgivare, patientlotsar och laglig rätt att gå till annan vårdgivare om landstinget inte klarar vårdgarantin. Socialdemokraterna: Mer resurser till vården, fler läkare utbildas, hemsjukvården byggs ut och vårdlotsar ska hjälpa svårt sjuka.

Vad vill ni göra för att fler ska kunna starta eget? Mediha Guven Alliansen: Enklare regler, sjuklöneansvar efter andra veckan avskaffas, kreditgarantier till småföretag, F-skattsedel med enbart en uppdragsgivare och skattelättnader.Avdrag för hushållstjänster och fler privata vårdföretag ska också ge fler egna företagare. Socialdemokraterna: Nytt småföretagarlån, mer riskkapital, forskning riktad mot småföretag och bättre bredband och transporter i hela landet. Grön teknik, besöksnäring och landsbygdsprogrammet ska ge tusentals jobb i mindre företag.

Hur ska ni minska rasdiskriminering och utanförskap? Goran Nuijc Alliansen: Effektivare lagstiftning mot diskriminering, satsningar på nystartsjobb för dem som fått uppehållstillstånd, anonyma jobbansökningar. Socialdemokraterna: Starkare kontroll av nya friskolor och särskilda satsningar på förorternas skolor, bättre undervisning i svenska, etableringskontrakt för nyanlända flyktingar, öka möjligheterna att få en utländsk examen godkänd i Sverige.

Ska ni tillåta proffsboxning och andra fullkontaktsporter? Goran Nuijc Inget parti vill tillåta proffsboxning, men inom alla partier finns enskilda förespråkare för det.

Tycker ni att man kan sänka åldergränsen på Systembolaget eftersom 18-åringar får köpa alkohol på krogen? Martin Gwiazdowski Inget parti vill sänka den åldersgränsen.

Vilket är den viktigaste frågan inför valet? Axel Nathorst Alliansen: Fler jobb. Socialdemokraterna: Trygga den svenska välfärdsmodellen.

Är 18 år verkligen lagom myndighetsålder? Torun Sandström Inget parti vill sänka myndighetsåldern, däremot vill miljöpartiet sänka rösträttsåldern till 16 år.

Hur vill ni minska brottsligheten? Nikko Takamatsu Alliansen: Mer av brottsförebyggande arbete, tidigare åtgärder mot ungdomsbrottslingar, fler poliser, hårdare straff för allvarliga brott, möjlighet till buggning. Socialdemokraterna: Fler poliser som kan använda mer av ny teknik, t ex buggning, fler åtgärder mot brottslighetens orsaker.

Vad tycker ni om EU? Nikko Takamatsu Alliansen: EU-positiva, men centern vill att EU mer ska ägna sig åt de stora frågorna och låta nationerna sköta resten själva. Socialdemokraterna: EU-positiva, men stödpartierna (v) och (mp) är starkt EU-kritiska.

Vad anser ni om aborter? Sara Dahlberg Inget parti vill i dag göra några förändringar i rätten till abort, kristdemokraterna vill däremot se över om aborträtten i tid allt för mycket närmar sig den för de för tidigt födda barnen. I dag har kvinnan rätt till abort fram till 18:e graviditetsveckan, därefter i särskilda fall.

Ska homosexuella få adoptera? Sara Dahlberg Alliansen: Tre partier säger ja, kristdemokraterna säger nej . Socialdemokraterna: Ja.

Borde vi inte satsa mer på försvaret? Rickard Hasslev Det finns borgerliga partier - (m) - som antyder det, men i princip är alliansen och socialdemokraterna eniga i att försvaret inte ska få mer pengar.

Vad anser ni om privatskolor? Rickard Hasslev Alliansen: Samma villkor som kommunala skolor, men en bättre utvärdering av dem än i dag. Socialdemokraterna: Kontrollen av friskolorna ska bli hårdare, kommunerna ska kunna säga nej till en ny friskola, friskolorna ska inte vara vinststyrda och religiösa friskolor ska inte tillåtas.

Ska vi ha hårdare straff för våldtäkt? Rickard Hasslev Alliansen: Vill skärpa straffen för våldtäkt. Socialdemokraterna: Nej, de straffen har nyligen skärpts. Men samhället ska göra mer för dem som drabbats.

Vad gör ni åt hemlösheten? Maria Sjögren Alliansen: Förslag om en tak-över-huvudet-garanti som ska gälla i hela landet, fem miljarde mer till psykiatrin på tio år . Socialdemokraterna: Bygg mer bostäder – även sådana som kan användas direkt för hemlösa, vill förbättra missbrukarvården och psykiatrin, stat och kommuner ska garantera att ingen ska behöva vara hemlös.

Vad vill ni göra åt växthuseffekten? My Laursen Alliansen: Satsa en miljard på klimatforskning, inför en miljöbilspremie. Oense om bensinskatten som (kd) och (m) vill sänka. Socialdemokraterna: Vill ha brutit Sveriges beroende av olja till 2030, vill satsa på energieffektivisering, vindkraft och mer forskning, är för trängselskatter och vill göra miljöbilar ännu mer gynnade.

Vad anser ni om kärnkraften? Carolina Öhman Alliansen: Kommer varken bygga ut eller stänga några kärnkraftverk de kommande fyra åren. På sikt kan (fp) och (m) tänka sig bygga ut kärnkraften. Socialdemokraterna: Vill avveckla på sikt, men inte stänga några reaktorer under de kommande fyra åren.

Vad tycker ni om trängselavgifterna i Stoockholm? Marcus Karlsborg Alliansen: Tre partier är emot, centern är för . Socialdemokraterna: Är för permanenta trängselavgifter.

Nacka gymnasium SU 3

Många studenter söker sig utomland för att det är så svårt att komma in på svenska universitet. Vad vill ni göra åt det? Beatrice Askaner Alliansen: Anser att kvaliteten på högskolan måste öka innan antalet platser kan utökas, vill att kraven på förkunskaper ska öka. Socialdemokraterna: Vill att hälften av alla unga ska gå vidare till högskolan, och vill fortsätta utöka antalet högskoleplatser.

På vilka sätt tänker ni finansiera förbättringar av kollektivtrafiken? Sara Penton Alliansen: Har diskuterat modeller där privata näringslivet svarar för investeringar och drift av kollektivtrafik. Socialdemokraterna: Vill ha trängselavgifter i Stockholm, och kan tänka sig det även i andra större städer. Pengarna ska gå till kollektivtrafiken.

Tycker ni att betygssystemet ska ändras i Sverige och i så fall hur? Alexandra Arvidson Alliansen: Betyg ska ges från årskurs sex, och skriftliga omdömen ska vara tillåtna från första klass . Socialdemokraterna: Nej, det ska vara som i dag.

Vad vill ni göra för att öka jämlikheten mellan män och kvinnor? Ska ni använda kvotering? Jenny Skoogh Alliansen: Vill öka kvinnors möjligheter till egna initiativ och företagande, bland annat genom att göra det lättare att ta lån för att starta företag, säger nej till kvotering. Socialdemokraterna: Offentliga sektorn ska gå före genom att ta bort osakliga löneskillnader, vill lagstifta så att heltid ska bli en rättighet, hotar med kvotering i bolagsstyrelser.

Folk blir fetare och fetare - vad ska ni göra åt det? Jacob Garmelius Inget parti har en direkt politik för detta. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet uppdrag att arbeta med folkhälsofrågorna. Moderaterna har ifrågasatt att institutet ska finnas. De förslag som funnits om t ex sockerskatt har inget parti nappat på.

Vad vill ni göra för att sänka medelåldern i riksdagen? Martin Wadman Alla partier vill ha med unga kandidater på listorna. Men många slåss om platserna, och för att få en säker plats krävs det ofta "lång och trogen tjänst". Dessutom finns starka krav på att t ex ge plats för fler pensionärer, kvinnor, invandrare. Yngre riksdagsledamöter har oftare hoppat av än äldre.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Dag Zotterman
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro