ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

STOFIN enkät om ungdomsarbetslöshet

Stockholm Anders Göransson · 8 Maj 2006
Uppdaterad 18 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

FRÅGOR

1. Vilken är grundorsaken till att Sverige har en så hög ungdomsarbetslöshet - 11 procent enligt AMS?

2. Skulle ett svagare anställningsskydd ge fler jobb till unga?

3. Vilka åtgärder föreslår ni mot ungdomsarbetslösheten?

Carl B Hamilton (fp), riksdagsman, arbetsmarknadsutskottet:

1. – En viktig orsak är att vi har regler som prioriterar dem som har ett jobb. Och eftersom ungdomar per definition inte har någon arbetslivserfarenhet så tenderar de reglerna att utestänga ungdomar.

2. – Det tror jag. LAS är tänkt att skydda arbetstagaren mot obefogade uppsägningar, men det har kommit att fungera som ett skydd för dem som etablerat sig på arbbetsmarknaden mot dem som inte har gjort det. Jag tycker att man ska se över LAS med inriktning på att ge större vikt åt invandrare och ungdomars behov av att komma in på arbetsmarknaden

3. – Vi kommer med ett förslag imorgon (läs idag). Det syftar till att hjälpa både dem som har invandrarbakgrund och ungdomar. Vi vill subventionera ungdomars och invandrares möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden genom att de ska kosta arbetsgivaren mindre.

Mats Odell (kd), riksdagsman, ekonomisk talesman

1. – För hög tröskel in på arbetsmarknaden och för dåligt företagarklimat.

2. – Ja, men det räcker inte.

3. – Nystartsjobb, och det har vi gemensamt inom allians för Sverige. Det innebär nedsatt arbetsgivaravgift under ett års tid, när du anställer en ungdom som är arbetslös. Ta bort medfinansieringen i sjukförsäkringen för arbetsgivare. Förbättra villkoren för längre visstidsanställningar. Nedsatt arbetsgivaravgift i fyra år för en arbetsgivare som nyanställer netto.

Roger Tiefensee (c), riksdagsman, ekonomisk talesman

1. – Trösklarna för unga in på arbetsmarknaden är för höga. Med så pass liten tillgång på jobb så finns det alltid någon annan än en ung människa som har erfarenheter och referenser och som därmed kommer före.

2. – Ja, vi gör den bedömningen. Möjligheten att ingå ett avtal om svagare anställningsskydd skulle göra unga mer attraktiva att anställa.

3. – Det frivilliga ungdomsavtalet - möjlighet för unga under 26 att ingå ett avtal med svagare anställningsskydd. Speciellt inriktade ungdomsarbetsförmedlingar. Vi vill också ge extar bonus till den som förmedlar ett fast jobb till en ung människa - ett sätt att konkurrensutsätta arbetsförmedlingarna. Och så nystartsjobb, som ska göra det billigare att anställa en ung arbetslös.

Anders Karlsson (s), riksdagsman, ordförande arbetsmarknadsutskottet

1. – Förhållandet mellan ungdomars arbetslöshet och andras är ungefär detsamma som när vi hade låg arbetslöshet. Vi har skapat många nya jobb, men lika många har inträtt på arbetsmarknaden, både ungdomar och folk som har slutat studera. Därför sjunker inte arbetslösheten.

2. – Nej, jag förstår inte varför det skulle göra det. Finns inte jobben så spelar väl inte anställningsskyddet någon roll.

3. – Vi har presenteratt en rad åtgärder i vårbudgeten. Det är bland annat plusjobben, som är speciellt inriktade på ungdomar. Vi har ökat antalet praktikplatser för ungdomar. Vi har stärkt budgeten med tio miljarder på arbetsmarknadssidan.

Anders Wiklund, (v), riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet:

1. – Vi har fått en mer selektiv arbetsmarknad, vilket gör att de som inte redan har en fot inne har svårare att komma in. Det andra är att skolan har misslyckats. Allt fler faller ut från gymnasieskolan. De har väldigt små chanser på arbetsmarknaden i dag.

2. – Jag tror inte det, nej.

3. – Vi förordar subventionerade lönekostnader för ungdomar. Det handlar om både plusjobb och olika former av anställningsstöd. Det andra är att vi måste stoppa utslagningen från gymnasieskolan. Vi vill till exempel kraftfullt rusta upp de yrkesförberedande studierna.

Gustaf Fridolin (mp), riksdagsman:

1. – Dels de stora nedskärningarna som gjordes på 1990-talet, vilka gör att det är betydligt färre anställda i offentlig sektor i dag. Dels att vi har alldeles för lite småföretagande.

2. – Nej, det skulle ge färre jobb til lunga. Otryggheten skulle öka, ännu färre unga skulle våga planera för framtiden, starta eget, börja bygga ett liv och få en framtid. 

3. – Anställ 40 000 personer i offentlig sektor, se till att friåret inriktas så att unga kommer in på arbetsmarknaden och gör det billigare och enklare att starta eget företag.

Patrik Norinder (m) riksdagsman, arbetsmarknadsutskottet: 1. – Svårigheterna att komma in på arbetsmarknaden. Företagen vågar inte anställa.

2. –  Moderaterna föreslår inte några förändringar i turordningsreglerna i LAS.

3. – Nystartsjobb, mer pengar till kvalificerad yrkesubildning och lärlingsplatser. Vi vill tillåta säsongsanställningar och satsa på arbetsförmedlingar med personlig coachning ungdomar.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Anders Göransson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro