ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

STOINR: Föräldrars utbildning påverkar redan i femman

Stockholm Erik Laquist · 18 Nov 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Redan i femte klass syns tydliga skillnader mellan elever som beror på föräldrarnas utbildningsnivå. Det visar en genomgång av provresultat som Skolverket har gjort. Skillnaderna mellan elevernas resultat är tydligast i matematik. Där är andelen elever som klarat proven i genomsnitt 16 procentenheter högre bland dem med högskoleutbildade mammor än bland de elever vars mammor bara har grundskoleutbildning. I engelska och svenska är motsvarande skillnad 12 och 8 procentenheter. Undersökningen av resultaten är den första som Skolverket gjort av ämnesproven i årskurs 5. Tre bakgrundsfaktorer har jämförts: mammans utbildningsnivå, elevens kön samt om eleven har svensk eller utländsk bakgrund. Av dessa faktorer hade mammans utbildningsnivå störst effekt på elevernas resultat. Även köns- och etnicitetsskillnaderna är tydliga. Flickorna nådde bättre resultat än pojkarna i framför allt svenska, men även engelska och i viss mån matematik, och elever med svensk bakgrund klarade sig bättre än elever med utländska föräldrar, framför allt i matematik. Ämnesproven i femman skiljer sig mot dem som görs i nian, men det går ändå att se likheter mellan resultaten. Enligt Gunhild Bartholdsson på Skolverket ser mönstren ungefär likadana ut. Hon säger att resultaten visar att regeringen måste sätta in insatser för att alla elever ska nå de mål som ställts upp. – Lärarna behöver kompetensutveckling. De har ofta kompetens att upptäcka elevernas behov av stöd, men många tycker att de inte har kompetens att i tillräckligt hög grad stödja eleverna, säger hon.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Erik Laquist
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro