ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

STOINR Hjärtstartare kan rädda tusentals liv per år

Stockholm Anders Göransson · 2 Feb 2007
Uppdaterad 18 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Varje år drabbas mellan 8 000 och 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige, och bara några få procent av dem överlever. Men flera tusen liv till skulle kunna räddas varje år - om inte sjukvården tyckte att metoden är för dyr. Det rör sig om en implanterbar defibrillator, en "hjärtstartare" som sitter inuti kroppen. Den känner av när hjärtats rytm ändras på ett farligt sätt och avger en elchock så att det återfår sin normala rytm. Metoden kallas ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) och är väl beprövad, men i Sverige används den betydligt mer sällan än i övriga Europa. I Tyskland är behandlingen till exempel mer än tre gånger vanligare. Orsaken är att svensk sjukvård anser den för dyr. Mellan 150 000 och 250 000 kronor kostar det att implantera dosan, och den måste bytas ut var femte år. – Men om man tittar på kostnaden per räddat levnadsår är det inte en orimligt dyr behandling, säger Fredrik Gadler, överläkare på hjärtkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Ledande svenska hjärtspecialister vill nu tillsammans med Hjärt- och lungfonden öka medvetenheten och kunskapen om ICD. – Grovt räknat skulle mellan 2 000 och 5 000 liv per år kunna räddas om vi använde den här metoden fullt ut, säger Fredrik Gadler. I dag används ICD främst på patienter som redan haft ett hjärtstopp eller en allvarlig hjärtrusning, cirka 500 patienter per år. Men många fler liv skulle kunna räddas om även personer i riskzonen fick behandlingen. Det handlar främst om personer som har skador efter tidigare hjärtinfarkt, men även om patienter med en medfödd elektrisk rubbning i hjärtat eller en hjärtmuskelförtjockning. ANDERS GÖRANSSON

Fakta Plötsligt hjärtstopp kan drabba såväl unga som gamla. Den beror på ett slags "elektrisk olyckshändelse", en rytmrubbning som göra att hjärtat stannar. Bland medelålders och äldre personer är syrebrist i hjärtat den vanligast bakomliggande orsaken. Hos yngre personer orsakas hjärtstoppet ofta av hypertrofisk kardiomyopati, en sjukdom som i mer än hälften av fallen är ärftlig. Mellan 8 000 och 10 000 personer drabbas i Sverige varje år. Mellan 150 och 200 av dem överlever. METRO

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Anders Göransson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro