ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

STOINR Så ser A-kassan ut i metrovärlden

Stockholm Tomas Lundin · 18 Nov 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

1. Finns det en arbetslöshetskassa och hur är den utformad?

2. Hur mycket kostar det att vara med i A-kassan per månad?

3. Hur hög är ersättningsnivån i A-kassan?

4. Vilken är den mest debatterade frågan på ämnet just nu?

Finland:

1. A-kassan är obligatorisk och arbetsgivaren tar avgiften från lönen och för in i fonden. Utöver detta finns privata och fackliga kassor som är frivilliga.

2. Den obligatoriska försäkringen kostar 0,58 procent av lönen varje månad.

3. Grunddagpenningen är cirka 215 kronor, utöver det får den arbetslöse cirka 50 procent av lönen i ersättning.

4.En ny lag för företag som planerar att minska sin personal och som berör 2 800 företag och 66 000 anställda i Finland.

Sydkorea

1. En del av den anställdes lön går in i en en offentlig försäkring som täcker a-kassa, olycksfall och kompetensutveckling.

2. Procentandelen som tas ut till försäkringen ökar i takt med lönen. För en normal lön är den runt 0.45 procent.

3. Ersättningen varierar beroende den anställdes tidigare lön, ålder och tjänsteår. En genomsnittlig löntagare får cirka 50 procent av lönen i 3–6 månader.

4. Höjda inkomstskatter.

Polen:

1. Det finns både en obligatorisk offentlig kassa och frivilliga privata alternativ.

2. Avgiften för a-kassan är ihopbakad med avgifter för pension, sjukvård och handikappstöd. Cirka 20 procent av lönen går till socialförsäkringen.

3. Ersättningen baeras inte på lönen, utan det utgår en fast ersättning på cirka 1 400 kronor i månaden.

4. Den höga arbetslösheten, som är på väg ner men fortfarande är 15 procent. För två år sedan var det 20 procent.

USA:

1. Varje stat har sin egen arbetslöshetsförsäkring och sina egna regler för ersättning. Vanligtvis får man bara ersättning om man blir uppsagd, inte om man slutar självmant.

2. Arbetsgivaren betalar en speciell skatt som finansierar den offentliga kassan och som varierar mellan staterna.

3. Ersättningen baseras på det senaste tolv månadernas inkomst, upp till ett tak som staten själv bestämmer. Ersättningen betalas i regel ut under sex månader.

4. Teknikbubblan har delvis spruckit och många stora företag skär nu ner på personal.

Danmark:

1. Det finns både ett offentligt finansierat system och privata alternativ. Har man varit utan arbete i fyra år har man inte

2. Danmark har ett system som liknar det som regeringen föreslagit i Sverige. Man väljer vilken kassa man är med i och avgiften varierar från kassa till kassa.

3. Ersättningsnivån är 90 procent och ersättningstaket är 667 danska kronor per dag.

4. Arbetslösheten är låg och flera branscher har svårt att få tag i kvalificerad arbetskraft. Därför diskuteras nu ökad arbetskraftsinvandring och hur man ska få invandrare i arbete.

Portugal:

1. Det finns en arbetslöshetskassa som är obligatorisk och som finansieras med en andel av lönen.

2. Ungefär en femtedel av lönen går till en socialförsäkring, som förutom arbetslöshetsersättning också innefattar sjuk- och föäldraledighet.

3. Ersättningsnivån är 65 procent, men taket motsvarar tre minimilöner, som är cirka 10 000 kronor.

4. Parlamentet ska rösta om ett nytt system för socialförsäkring, där bland annat pension ska ingå.

Frankrike

1. Försäkringen är obligatorisk och bekostas gemensamt av arbetsgivare och arbetstagare.

2. Det dras 2.44 procent av den anställdes lön varje månad.

3. Ersättningsnivån är 75 procent, minimibeloppet är cirka 250 kronor om dagen.

4. Uppluckringar i arbetsrätten som ska göra det lättare att avskeda och som orsakade starka studentprotester förra året och den föreslagna 35-timmarsveckan.

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Tomas Lundin
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro