ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

STOINR Skilsmässopaket

Stockholm Tomas Lundin · 9 Sep 2006
Uppdaterad 17 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Artikel 1

Skilsmässotvisterna ökar i Sverige. Förra året avgjordes var tredje äktenskapsskillnad genom stämning i domstol, för fem år sedan bara vart femte. Sverige är ett skilsmässoland där sex av tio äktenskap spricker och 20 000 par går skilda vägar varje år. I tre av fyra fall är det kvinnan som tar initiativ till skilsmässan, trots att hon ofta hamnar i en svårare ekonomisk situation och i nio fall av tio får ta hand om barnen. I många länder har kvinnan rätt till en stor del av mannens framtida lön efter en skilsmässa, men svensk lag säger att makarna ska försörja sig själva. – Skilsmässan blir inte jämställd, så länge mannen tjänar mer och kvinnan har varit hemma med barnen, säger metros kolumnist Lotta Lindmark, som i en kolumn förra veckan kritiserade svensk skilsmässolagstiftning. Lotta Lindmark vill att kvinnan ska ha rätt till mer, eftersom hon i större utsträckning offrar sin egen karriär för att vara hemma med barnen. – Så länge vi inte kan få männen att föda barn behöver kvinnan kompenseras ekonomiskt. Marit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privaträtt, försvarar den svenska modellen. – Vår skilsmässolagstiftning är mycket kvinnovänlig. När bohaget delas upp tas all egendom med, inte bara det som tjänats in under äktenskapet. Den jämlikheten räcker inte, enligt Lotta Lindmark, som ser England som ett föredöme. Där har den fattigare parten rätt till samma levnadsstandard som under äktenskapet och det är upp till den rikare att se efter försörjningen.

Exempel:

Mrs Parlour fick en tredjedel

Ett levande exempel på brittiska skilsmässorätt är Fredrik Ljungbergs förre lagkamrat Ray Parlour. När "The Romford Pelé" skiljde sig från Karen Parlour fick exfrun förutom två hus värda runt 15 miljoner kronor och fyra miljoner i en klumpsumma, rätt till en tredjedel av Arsenalspelarens framtida förtjänster, Karen Parlour hävdade att hon räddat Ray Parlours karriär genom att ta stötta honom under en tid när Arsenal mest var känt för fylleskandaler.

Artikel 2

STOINR "Fantasierna måste bli verklighet först"

Många skilsmässor hade kunnat stoppats – om paret aldrig hade gift sig från början. Det menar psykologen Bodil Wennberg, som forskat om relationer och var den som sverigeinförde begreppet EQ, ett mått på förmågan att tolka och förstå sina egna känslor. – I passionens hetta upplever man att partnern har egenskaper den inte har, men fantasierna måste övergå i verklighet innan man gifter sig, säger Bodil Wennberg. Många upptäcker i efterhand att de tycker olika i grundläggande frågor som barnuppfostran och ansvar för hemmet. – Det är få som skiljer sig av nonchalans, men jag önskar att folk övervägde förhållandet lika noga som skilsmässan, säger Bodil Wennberg. I tre fall av fyra är det kvinnan som tar initiativet till skilsmässa, varför är det så? – Jag kan vända på det och fråga var alla överdådiga bröllop kommer ifrån. Kvinnan har en dröm om en relation som inte är realistisk och när drömmen går i kras kommer skilsmässan.

Skilsmässa–så funkar det

Det är tingsrätten där någon eller båda makarna bor som sköter skilsmässan och den kan inledas på två sätt:

1. Om båda makarna vill skiljas och är överens om villkoren så skickas en gemensam ansökan till tingsrätten, det här är det vanligaste sättet att begära skilsmässa. 2. Vill bara en skiljas kan hon eller han begära att rätten dömer till äktenskapsskillnad. Om båda inte vill skiljas, eller inte kommer överens om villkoren, kan domstolen kalla till muntlig förhandling.

Betänketid: Det finns en betänketid på sex månader om det finns barn under 16 år i familjen. Betänketiden gäller också om det bara är en av parterna som vill skiljas. När betänketiden gått ut måste en fullföljnadsansökan lämnas in. Om den inte görs inom ett år räknas det som paret har ångrat sig.

Vem ska ha vad? Grundregeln är att makarna har rätt till hälften av värdet på den andres tillgångar, minus hans eller hennes skulder.

Var ska barnen bo? Om föräldrarna inte kommer överens om vårdnaden bestämmer domstolen att de ska bo hos den ena föräldern, eller om växelvis vårdnad. Även om båda är överens måste socialnämnden i kommunen godkänna hur vårdnaden ska fördelas.

PANEL

Metro har frågat en psykolog, en forskare och en skilsmässojurist om skilsmässor.

1. Varför skiljer man sig så mycket i dag?

2. Vem klarar sig bäst genom en skilsmässa?

3. Är Sverige ett skilsmässoland?

Börje Ericsson, skilsmässojurist.

1. – Vi har blivit kravmaskiner som blir missnöjda om vår partner inte är rik, snygg och gör oss lyckliga varje dag. Många är inte heller beredda på hur påfrestande det är för förhållandet att skaffa barn.

2. – Den som anlitar ombud brukar klara sig bättre i skilsmässotvister och det är enligt min erfarenhet oftast kvinnor, männen tror ofta att de klarar sig själva.

3. – Vi har väl flest singlar i världen och de flesta har haft tidigare förhållanden, så man kan i alla fall säga att vi är ett separationsland. Ulla Björnberg, professor i sociologi, Göteborgs universitet.

1. – Lång och varaktig söndring. Ofta är det arbetsfördelningen i hemmet som skapar konflikter som kan leda till skilsmässa.

2. – Kvinnorna klarar sig sämre ekonomiskt, men männen brukar må sämre. Kvinnor kan få mer stöd från vänner, medan männen oftare känner sig övergivna och håller sig för sig själva.

3. – Ja, vi ligger i alla fall högt mot resten av världen. Något som ofta glöms bort är alla ogifta par som separerar, men som är svåra att kontakta för undersökningar.

Bodil Wennberg, psykolog och författare till boken "Bortom nöd och lust".

1. –Ofta är det sprickor i förhållandet som i sin tur skapar andra problem. Om en av parterna träffar en ny är det sällan en slump, utan beror på tidigare problem i förhållandet.

2. –Den övergivna och den övergivande kan må lika dåligt, fast i olika skeden av skilsmässan. Uppdelat på kön så tror jag att mannen ofta mår sämre än kvinnan.

3. –Jag vet inte om vi är det jämfört med andra västländer. Italien har många skilsmässor, trots att landet är känt för sina starka familjeband.

Tomas Lundin [email protected]

klar

Artikellänk är kopierad

Stockholm Tomas Lundin
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro