ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Stor guide: Det vill alla partierna göra för de äldre

Linnea Bergman · 2 Sep 2018
Uppdaterad 3 Sep 2018

Foto: IBL/ Unsplash.


Pension, vård när hälsan sviker och en plats på äldreboendet. Politiska beslut påverkar den äldre generationen mycket. Metro har samlat några av åtgärderna som de olika partierna vill göra för att göra det bättre för de äldre.

klar

Artikellänk är kopierad

Socialdemokraterna:

Socialdemokraterna vill begränsa vinsterna inom vård och omsorg. Pensionen ska höjas med 600 kronor i månaden för dem med lägst pensioner och på sikt ska pensionen vara 70 procent av en vanlig löntagares lön. Partiet vill göra en satsning på idrott och friluftsliv för äldre. ”Minutschemat” i hemtjänsten ska tas bort.

Här kan du läsa vad Socialdemokraterna själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet vill begränsa vinster inom vård och omsorg. Alla över 85 år ska ha gratis öppenvård. Fyrdubblat tandvårdsbidraget för personer mellan 65 och 74 år och fördubblat det för dem som är 75 år eller äldre, till totalt 600 kronor per år. Garantipensionen ska höjas. Partiet vill fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder.

Här kan du läsa vad Miljöpartiet själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet vill begränsa vinster inom vård och omsorg. Partiet vill att pensionssystemet förändras så att det inte cementerar ekonomiska orättvisor mellan män och kvinnor. Pensionssparande som är offentligt kontrollerat ska inte satsa på klimatfarlig verksamhet. Garantipensionen ska höjas och på sikt ska pensionssystemet  förändras så att det inte missgynnar kvinnor, låginkomsttagare och utrikesfödda.

Här kan du läsa vad Vänsterpartiet själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

Moderaterna:

Pensionärerna ska få ett höjt bostadstillägg. Biståndsbedömningen ska bli enklare. RUT-avdraget ska utvidgas för personer över 70 år. Det ska ges mer mobil vård till de mest sjuka äldre.

Här kan du läsa vad Moderaterna själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

Centerpartiet:

Centerpartiet vill att andelen av befolkningen som har en fast läkarkontakt ska öka till 90 procent på fem år. Mobila team ska vårda patienter hemma. Det ska inte bli svårare för privata utförare inom vården. Äldre över en viss ålder ska inte behöver ansöka om hemtjänst, utan ska automatiskt få rätt till ett antal timmars hjälp. Det ska finnas ett äldrehälsovårdsprogram med förebyggande hälsoarbete för äldre. Pensionen ska höjas för dem som har garantipension eller låg pension.

Här kan du läsa vad Centerpartiet själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

Foto: IBL.
Foto: IBL.

Liberalerna:

Bostadsbidragen ska höjas för dem med låg pension. RUT-tjänster ska i hög utsträckning ersätta hemtjänsten för den som inte behöver hjälp med omvårdnad. Äldre ska få ett högre RUT-avdrag. Liberalerna lyfter även upp satsningar på ny teknik, som trygghetslarm med GPS för dementa, självrengörande toaletter och kameraövervakning i stället för nattpatrull för den som vill.

Här kan du läsa vad Liberalerna själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

Kristdemokraterna:

Kristdemokraterna vill ha en äldreboendemiljard för att få fram fler äldreboendeplatser. Om man är över 85 år ska man ha rätt till en plats på ett äldreboenden när man vill. Det ska införas så kallade hemtagningsteam som hjälper äldre när de åker hem från sjukhuset. 800 miljoner kronor per år ska gå till de utförare som lyckas begränsa antalet personal per äldre till max tio under en tvåveckorsperiod. Kristdemokraterna vill göra en nationell demensplan.

Här kan du läsa vad Kristdemokraterna själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna vill höja garantipensionerna och sänka högkostnadsskyddet för vård och medicin. Partiet vill införa en matreform så att de äldre får nylagad och näringslik mat. Partiet vill införa äldrevårdcentraler och ett snabbspår inom akutsjukvården för äldre personer. Det ska finnas ett bindande krav på bemanning dygnet runt på äldreboenden.

Här kan du läsa vad Sverigedemokraterna själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

Feministiskt initiativ:

Feministiskt intiativ vill möjliggöra äldreboenden särskilt inriktade mot hbtq-personer, och omsorg på flera språk än svenska. Det ska skapas fler alternativa boendeformer för dem som vill byta boende, som servicehus, kollektivboenden och gruppboenden. Feministiskt initiativ vill ha en särskild Äldreomsorgslag. Partiet vill se över möjligheten att låta de 20 bästa åren i yrkeslivet styra slutpensionen. Garantipensionen ska höjas.

Här kan du läsa vad Feministiskt initiativ själva skriver om sin politik som rör äldreomsorg och pensioner.

pil
Fakta: Det vill partierna

I Metros serie ”Det vill partierna” presenterar vi översiktligt några av de åtgärder som de nuvarande riksdagspartierna plus Feministiskt initiativ vill se inom en rad olika områden. En del av åtgärderna som listas under ett visst parti kan även andra partier hålla med om även om det inte anges i den här genomgången.

klar

Artikellänk är kopierad

Linnea Bergman
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro