ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Stor guide: Det vill partierna göra för jobben

Linnea Bergman · 2 Sep 2018
Uppdaterad 2 Sep 2018
Metro har guiden kring vilken politik de olika partierna vill föra inom arbetsmarknadsfrågor.

Metro har guiden kring vilken politik de olika partierna vill föra inom arbetsmarknadsfrågor. Foto: IBL.


Sex timmars arbetsdag, ändrade turordningsregler eller en nedlagd Arbetsförmedling? Metro har snabb-guiden för dig som klurar på vad partierna vill när det gäller arbetsmarknaden inför valet.

klar

Artikellänk är kopierad

Socialdemokraterna:

Socialdemokraterna har under valrörelsen lyft att Sverige inte ska ta in arbetskraftsinvanding om det inte rör sig om bristyrken. Partiet vill att turordningsreglerna inom LAS ska fortsätta se ut som de gör i dag, där två personer kan undantas i mindre företag. Socialdemokraterna vill ta bort allmän visstid och stoppa så kallad hyvling. Jobb ska skapas genom bland annat satsningar på bostäder, infrastruktur och klimat. 2013 gav Socialdemokraterna ett löfte om EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Ett löfte som inte ser ut att infrias. Sverige har dock högst sysselsättningsgrad i EU just nu.

Här kan du läsa vad Socialdemokraterna själva skriver om sin politik som rör jobben.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet vill se en ny variant av friåret som slopades 2007. Under den så kallade ”utvecklingsledigheten” ska man kunna vara ledig från sitt jobb i upp till ett år för att öka sin kompetens och samtidigt få ersättning som motsvarar nivån i a-kassan. Miljöpartiet vill på sikt se en skattefinansierad allmän grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet. Dagens turordningsregler inom LAS ska inte förändras. Det ska lagstiftas om könskvotering i bolagsstyrelser.

Här kan du läsa vad Miljöpartiet själva skriver om sin politik som rör jobben.

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet vill att vi stegvis övergår till sex timmars arbetsdag. Arbetsförmedlingen ska fortsätta att drivas i offentlig regi. Dagens undantag från LAS, som gör det möjligt för mindre företag att undanta två personer, ska tas bort. Man ska inte få hyra in arbetskraft från bemanningsföretag om man har permanenta behov av arbetskraften. LAS ska även ändras för att motverka så kallad hyvling. A-kassan ska vara 80 procent av lönen.

Här kan du läsa vad Vänsterpartiet själva skriver om sin politik som rör jobben.

Moderaterna:

Moderaterna vill tillsammans med de övriga Allianspartierna införa så kallade inträdesjobb för nyanlända och unga utan gymnasieexamen där de ska få 70 procent av ingångslönen. Allianspartierna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Allianspartierna tycker även att man ska kunna vara provanställd i ett år i stället för i ett halvår. A-kassan ska begränsas till ett år och sänkas i två steg.

Här kan du läsa vad Moderaterna själva skriver om sin politik som rör jobben.

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Centerpartiet:

Centerpartiet trycker gärna på att de vill ta bort skatter och regelhinder så att små- och medelstora företag ska kunna anställa fler. Partiet vill avskaffa turordningsreglerna för anställda i företag med upp till 50 anställda. Taket i a-kassan ska sänks till 800 kronor per dag, för att sedan trappas av ytterligare efter 100 dagar. Även Centerpartiet vill se så kallade inträdesjobb. Allianspartierna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Allianspartierna tycker även att man ska kunna vara provanställd i ett år i stället för i ett halvår. Centerpartiet vill införa en resultatbaserad arbetsförmedlarpeng.

Här kan du läsa vad Centerpartiet själva skriver om sin politik som rör jobben.

Liberalerna:

A-kassan ska vara statlig och obligatorisk. Liberalerna vill ge ett myndighetsuppdrag om att se till att nyanlända kvinnor kommer in tidigare på arbetsmarknaden. Liberalerna vill se så kallade inträdesjobb. Allianspartierna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Allianspartierna tycker även att man ska kunna vara provanställd i ett år i stället för i ett halvår. RUT ska utvecklas. Undantaget inom LAS ska utökas till att omfatta fem personer istället för två och gälla företag med max 50 anställda.

Här kan du läsa vad Liberalerna själva skriver om sin politik som rör jobben.

Kristdemokraterna:

Kristdemokraterna vill utöka undantaget i LAS så att fyra personer kan undantas oavsett företagets storlek. Partiet har föreslagit ett dubbelt jobbskatteavdrag för dem som varit sjukskrivna eller arbetslösa under längre tid, för unga och nyanlända. Även Kristdemokraterna vill se så kallade inträdesjobb. Allianspartierna vill lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Allianspartierna tycker att man ska kunna vara provanställd i ett år i stället för i ett halvår. Kristdemokraterna vill införa en avdragsrätt för a-kasseavgiften.

Här kan du läsa vad Kristdemokraterna själva skriver om sin politik som rör jobben.

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna vill inte se arbetskraftsinvandring av lågutbildade yrkesgrupper. Partiet vill införa så kallade lärlingsanställningar för att få fler personer med utländsk bakgrund i arbete. På sin hemsida lyfter partiet upp ”krafttag mot den obalanserade konkurrensen inom åkerinäringen”, som en av sina åtgärder. Taket i a-kassan ska höjas till 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, och därefter vara 800 kronor per dag. A-kassan ska vara obligatorisk. Undantagen i LAS ska vara fem i stället för två som de är i dag. Arbetsförmedlingen ska läggas ner i dess nuvarande form.

Här kan du läsa vad Sverigedemokraterna själva skriver om sin politik som rör jobben.

Feministiskt initiativ:

Feministiskt initiativ vill att staten ska ta ett större ansvar för den övergripande arbetsmarknadspolitiken. Partiet vill, precis som Vänsterpartiet, se 30 timmars arbetsvecka. Allmän visstid ska tas bort. Tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden ska analyseras ur ett intersektionellt perspektiv. Karensdagen ska tas bort. Principen ”lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla. Partiet vill se en jämställdhetsfond som ger ett bidrag till arbetsgivare som höjer löner i ”kvinnokodade” branscher.

Här kan du läsa vad Feministiskt initiativ själva skriver om sin politik som rör jobben.

pil
Fakta: Det vill partierna

I Metros serie ”Det vill partierna” presenterar vi översiktligt några av de åtgärder som de nuvarande riksdagspartierna plus Feministiskt initiativ vill se inom en rad olika områden. En del av åtgärderna som listas under ett visst parti kan även andra partier hålla med om även om det inte anges i den här genomgången.

klar

Artikellänk är kopierad

Linnea Bergman
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro