ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Stor guide: Det vill partierna göra för miljön och klimatet

Linnea Bergman · 2 Sep 2018
Uppdaterad 1 Nov 2018
Metro reder ut vad partierna vill inom frågor som rör miljö och klimatet. Foto: Pixabay.

Metro reder ut vad partierna vill inom frågor som rör miljö och klimatet. Foto: Pixabay.


Frågor som rör klimatet och miljöförstöring fick ett uppsving efter sommarens värmebölja och skogsbränder. Men vad vill partierna egentligen göra? I Metros guide listar vi några av åtgärderna varje parti vill se som rör miljö och klimat.

klar

Artikellänk är kopierad

Socialdemokraterna:

Socialdemokraterna vill att utsläppen i Sverige ska minska med 85 procent till och med 2045. Målet är att Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen. EU borde sätta ett slutdatum för bensin- och dieseldrivna bilar, tycker partiet. Sverige ska ha 100 procent förnybar energi år 2040. Partiet vill att Sverige driver på för tuffare kemikalieregler i EU och vill införa skatter på farliga ämnen. Utsläppen från transporter ska minska genom investeringar i laddstolpar, nya biogasanläggningar och bonus till miljöbilar.

Här kan du läsa vad Socialdemokraterna själva skriver om sin politik som rör miljön.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet lyfter bland annat fram klimatsmart mat, elbilar, grön industri och cykling. Järnvägen ska rustas upp och byggas ut och det ska byggas stambanor för höghastighetståg. Det ska byggas fler hus i trä i stället för betong. Sol- och vindkraften ska byggas ut. Det ska finnas ett nationellt stomnät av cykelvägar och ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. Det ska finnas en vägslitageskatt för lastbilar. Fossila drivmedel ska sluta säljas 2030. Det ska vara lättare att leva miljövänligt.

Här kan du läsa vad Miljöpartiet själva skriver om sin politik som rör miljön.

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet menar att det bara är genom minskade klyftor vi kan nå ett ekologiskt samhället. Miljöhänsyn ska gå före företagens vinstintressen. Sverige ska ha 100 procent förnybar energi senast år 2040. Höginkomsttagare släpper ut mer, och män släpper generellt ut större utsläpp än kvinnor, lyfter partiet fram. Det ska inrättas en grön statlig investeringsbank där företag och kommuner ska kunna låna pengar för gröna investeringar. Det ska införas en avgift för tunga lastbilar. Försäljning av nya bensin- och dieselbilar som förbjudas senast 2025.

Här kan du läsa vad Vänsterpartiet själva skriver om sin politik som rör miljön.

Moderaterna:

Moderaterna vill se klimatavdrag för företag som investerar i teknik för att få ner basindustrins utsläpp. Statligt stöd till kommuner som investerar i läkemedelsrening. Klimatbiståndet ska kraftigt utökas. Bygg ut laddinfrastrukturen för exempelvis elbilar.

Här kan du läsa vad Moderaterna själva skriver om sin politik som rör miljön.

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.

Centerpartiet:

Sverige ska bli helt klimatneutralt till år 2045. Det ska bli dyrare med utsläppsrätter och pengarna ska gå till att förbättra miljön. Det ska införas en miljöbonuspremie för miljövänliga bilar. Bättre kollektivtrafik i hela landet. Man ska få avdrag för gröna investeringar i hemmet, som installation av solceller eller laddbox för elbil.

Här kan du läsa vad Centerpartiet själva skriver om sin politik som rör miljön.

Liberalerna:

Marknadsekonomi och frihandel ska bidra till att rädda klimatet. Det ska vara mer EU-samarbete för klimatets skull. Det ska finnas en koldioxidskatt och en flygskatt på EU-nivå. Skatten på diesel ska inte sänkas. Om det finns utbyggd kollektivtrafik så ska reseavdraget begränsas. Nej till bidrag för privata bilinköp. En fossilfri fordonsflotta senast 2030. Det ska göras en grön skatteväxling. Liberalerna säger nej till regeringens flygskatt utan vill i stället ha en avgift baserad på utsläpp.

Här kan du läsa vad Liberalerna själva skriver om sin politik som rör miljön.

Kristdemokraterna:

Det ska vara skärpta straff för miljöbrott så att fängelse faktiskt döms ut i praktiken. 2050 ska inte Sverige ha några nettoutsläpp av klimatgaser. Det ska vara biogas och eldrift inom kollektivtrafiken. Kristdemokraterna vill att Sverige driver på i EU för att få bort subventioner till fossila bränslen och att utveckla systemet med utsläppsrätter.

Här kan du läsa vad Kristdemokraterna själva skriver om sin politik som rör miljön.

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna stod i juni som enda parti inte bakom den nya klimatlagen som då klubbades. Utsläppsmålet där är minst 85 procents minskning av växthusgaser till år 2045, men Sverigedemokraterna tyckte att målen på EU-nivå på 40 procent till 2030 räckte. Sverigedemokraterna är oroliga för att jobb och svensk konkurrenskraft ska hotas om Sverige på egen hand minskar utsläppen. Sverigedemokraterna vill behålla kärnkraften. Partiet vill öka de internationella satsningarna för minskade utsläpp av växthusgaser. Partiet vill satsa på forskning om energieffektivisering och modern miljöteknik.

Sverigedemokraterna fick i somras kritik för sin miljöpolitik av Naturskyddsföreningen i en artikel i Metro.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att ett så stort parti inte har några särskilda tankar om hur vi ska klara de här enormt stora utmaningarna, sa Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen då.

Här kan du läsa vad Sverigedemokraterna själva skriver om sin politik som rör miljön.

Feministiskt initiativ:

Feministiskt intiativ vill att synen på välfärd ska förändras så att resurserna läggs på att skapa rättvis välfärd för alla, istället för ”resursslukande materiell privatkonsumtion”. Romstadgan ska kompletteras med brottet miljömord (ecocide). Skyddet för för rödlistade arter ska återinföras i Miljöbalken. Naturvårdsverket borde få i uppdrag att redovisa utsläppsstatistik ur ett konsumtionsperspektiv nedbruten på bland annat inkomst, kön och bostadsort.

Här kan du läsa vad Feministiskt initiativ själva skriver om sin politik som rör miljön.

Foto: Pixabay.
Foto: Pixabay.
pil
Fakta: Det vill partierna

I Metros serie ”Det vill partierna” presenterar vi översiktligt några av de åtgärder som de nuvarande riksdagspartierna plus Feministiskt initativ vill se inom en rad olika områden. En del av åtgärderna som listas under ett visst parti kan även andra partier hålla med om även om det inte anges i den här genomgången.

klar

Artikellänk är kopierad

Linnea Bergman
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro