ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Stor lista: Då får du skjuta fyrverkerier i din kommun på nyår

Annica Ögren · 21 Dec 2018
Uppdaterad 25 Dec 2018
Härjedalen ville totalförbjuda fyrverkerier i kommunen men länsstyrelsen tyckte att det inskränkte på den enskildes frihet. Förbudet hävdes.

Härjedalen ville totalförbjuda fyrverkerier i kommunen men länsstyrelsen tyckte att det inskränkte på den enskildes frihet. Förbudet hävdes. Foto: Shutterstock/IBL


Mer än hälften av alla kommuner i landet väljer att införa olika restriktioner kring användande av fyrverkerier på nyårsafton. Det visar en enkät som Metro skickat till landets samtliga kommuner.

klar

Artikellänk är kopierad

Har du köpt fyrverkerier till nyår? Då behöver du kolla upp om och i så fall när du får använda dem på nyår.

I minst 146 av alla kommuner får allmänheten nämligen bara lov att skjuta fyrverkerier under ett visst antal timmar eller restriktioner kring olika platser under just nyårsafton och nyårsdagen. Det uppger kommunerna själva i en stor enkät som Metro gjort.

Under övrig tid och årets övriga dagar krävs oftast tillstånd från Polismyndigheten.

Bara för att kommunen tillåter pyroteknik under nyårsafton så får man heller inte använda dem hur som helst. De flesta kommuner har lokala ordningsföreskrifter som bland annat innebär att användandet inte får innebära risk för att skada andra människor eller egendom.

Många kommuner har även förbud för användning nära exempelvis sjukhus och vårdhem.

LÄS MER
Kommunen: Stoppa fyrverkerier i hela Sverige

Lade förslag om förbud – röstades ner

Ett exempel på en kommun som velat förbjuda fyrverkerier helt, men där det inte gått igenom, är Härjedalens kommun.

2016 lades ett förslag om ett totalförbud mot användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor, oavsett dag på året.

Kommunen motiverade bland annat beslutet med att såväl vilda djur som tama djur skräms av smällare och fyrverkerier, och att nyanlända från krigshärjade områden har med sig trauman som är kopplade till smällare och raketer.

Men en privatperson överklagade beslutet 2017 och länsstyrelsen beslutade då att kommunens förbud stred med ordningslagen och ses som ”en obefogad inskränkning av den enskildes frihet”. Förbudet hävdes.

– Vi tycker det är tråkigt, men vi tycker ändå att vi skickade en signal att kommunen inte ställer sig positiv till att använda sig av fyrverkerier, säger Gunnel Gyllander, kommunchef vid Härjedalens kommun.

Härjedalen har inget officiellt nyårsfirande i kommunens regi i år, och mellan klockan 19.00 och 00.30 på nyår får allmänheten lov att skjuta fyrverkerier utan polisens tillstånd.

Gunnel Gyllander arbetar som kommunchef vid Härjedalens kommun. Foto: Härjedalens kommun.
Gunnel Gyllander arbetar som kommunchef vid Härjedalens kommun. Foto: Härjedalens kommun.

Så resonerar din kommun om fyrverkerier på nyår

pil
Stockholms län

Danderyd: Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från byggnader inom sjukhusområden samt på offentlig plats vid centrum.

Huddinge: Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjukhus, vårdhem och liknande.

Järfälla: Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor. Pyrotekniska varor är förbjudet att använda inom 100 meter från sjukhus, vård- och gästhem.

Lidingö: Nyårsafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00 följande dag krävs dock inte tillstånd av polismyndigheten. Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får aldrig ske närmare än 200 meter sjukhus, vårdhem, ridhus och kyrkogårdar.

Nacka: Pyrotekniska varor får inte användas på offentlig plats inom detaljplanelagt område utan polismyndighetens tillstånd.

Nynäshamn: Pyrotekniska varor får användas utomhus utan polisens tillstånd på nyårsafton mellan kl. 17.00 och påföljande dag kl. 01.00.

Salem: Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom Salems centrum och Rönninge centrum. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom 300 meter från vård- och servicehem.

Sigtuna: Inga restriktioner.

Sollentuna: Inga restriktioner.

Solna: Inga restriktioner.

Stockholm:Oftast krävs inget tillstånd för att använda fyrverkerier, men om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan tillstånd krävas En fyrverkerifri zon finns i anslutning till nyårsfirandet i city. 

Södertälje: Det är endast tillåtet att avfyra fyrverkerier utan tillstånd mellan klockan 23.00 och 01.00 på nyårsafton.

Tyresö: Tillåtet med pyrotekniska varor utan polisens tillstånd mellan klockan 18.00 och 02.00 på nyårsafton, dock ej på vissa centrala delar. Besök kommunens hemsida för hem information.

Täby: Lokala ordningsföreskrifter gäller men det tillåtet att avfyra fyrverkerier mellan 16.00 och 01.00 på nyår.

Upplands-Bro: På nyårsafton får pyroteknisk utrustning användas från och med 15.00 och till och med kl 03.00 nästföljande dag.

Upplands Väsby: Användning av pyrotekniska varor är tillåtet på nyårsafton mellan klockan 23.00 och 01.00. Det är alltid förbjudet med pyroteknik inom 200 meter från sjukhus, vårdhem och centrum.

Vallentuna: Det är tillåtet att avfyra fyrverkerier mellan klockan 18.00 till 02.00 på nyår.

Österåker: Den lokala ordningsstadgan gäller alltid, men det krävs inga tillstånd under nyår.

Källa: Det kan finnas allmänna restriktioner i din kommun som gäller året om, besök kommunens hemsida för mer information. Alla uppgifter kommer från kommunerna själva. Länets övriga kommuner har inte svarat på enkäten.

pil
Västra Götalands län

Ale: Den lokala ordningsstadgan gäller, men det är tillåtet att avfyra fyrverkerier på nyår mellan klockan 18.00 och 01.00.

Bengtfors: Det är tillåtet att avfyra fyrverkerier mellan klockan 18.00 och 03.00 på nyår, men man får aldrig använda pyrotekniska varor eller fyrverkeri vid förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, kyrkogårdar eller sjukhus.

Essunga: Kommunen har inga egna regler men hänvisar till allmänna regler kring användningen av pyrotekniska varor.

Falköping: Pyrotekniska varor är tillåtna utan tillstånd nyår klockan 20.00-01.00. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från sjukhus, äldreboenden och vårdhem.

Färgelanda: Inga restriktioner.

Grästorp: Användandet av pyrotekniska varor på offentlig plats är tillåtet på nyårsafton från mörkrets inbrott och fram till klockan 01.00.

Gullspång: Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom 100 meter från vård- och servicehem.

Göteborg: Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Reglerna gäller året om.

Götene: Mellan klockan 23.00 och 01.00 på nyår är fyrverkerier tillåtna. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från äldre- och omsorgsboenden inom kommunen.

Herrljunga: Användning av pyrotekniska varor tillåts på nyår 23-01, men aldrig inom 100 meter från äldreomsorgens boenden, liksom på kyrkogårdar.

Hjo: Tillstånd för pyrotekniska varor krävs av polis.

Kungälv: Inga restriktioner.

Lerum: Fyrverkerier får användas från klockan 18.00 till 02.00 nyår. Pyrotekniska artiklar av typ smällare och bomber med starka ljudeffekter får inte användas inom tätorter.

Lilla Edet: Inget tillstånd krävs på nyår.

Mariestad: Inga restriktioner.

Markaryd: Fyrverkeri är tillåtet fram till klockan 03.00 på nyår.

Mellerud: Pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Munkedal: Fyrverkeri är tillåtet utan tillstånd på nyårsafton mellan klockan 15.00 och påföljande dag 01.00.

Mölndal: Inga restriktioner utöver den lokala ordningsstadgan.

Partille: Inga restriktioner.

Skövde: Tillstånd för fyrverkeri krävs av Polismyndigheten inom områden som avgränsas av gatorna Badhusgatan, Skolgatan, Stationsgatan och Staketgatan.

Sotenäs: Inga restriktioner.

Stenungssund: Enligt ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada för person eller egendom.

Strömstad: Inga restriktioner.

Svenljunga: Lokala ordningsregler gäller och att fyrverkeri inte får användas i närheten av vårdboenden.

Tanum: Inga restriktioner.

Tidaholm: Tillstånd från polismyndigheten krävs inom detaljplanelagt område inom tätort för avfyrande av fyrverkerier och pyrotekniska varor.

Tjörn: Inga restriktioner utöver räddningstjänstens anvisningar.

Trollhättan:  Att avfyra raketer är tillåtet från klockan 15.00 på nyårsafton till klockan 01.00 nästföljande dag.

Uddevalla: Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor inom det område som begränsas av Lagerbergsgatan i norr, Östergatan i öster, Asplundsgatan i söder samt Västerlånggatan i väster (Kungstorget), samt inom ett avstånd av 200 från sjukhus och äldreboenden.

Vara: Det är tillåtet att avfyra fyrverkerier på nyårsafton och fram till klockan 01.00 nästkommande dag.

Vårgårda: Det är tillåtet att avfyra fyrverkerier på nyårsafton från klockan 17.00 och fram till klockan 01.00 nästkommande dag.

Vänersborg: Tillstånd av Polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett avstånd av 100 m från sjukhem, ålderdomshem och kyrkogårdar.

Åmål: Inga restriktioner.

Öckerö: Inga restriktioner.

Källa: Det kan finnas allmänna restriktioner i din kommun som gäller året om, besök kommunens hemsida för mer information. Alla uppgifter kommer från kommunerna själva. Länets övriga kommuner har inte svarat på enkäten.

pil
Skåne län

Svalöv: Tillstånd för pyrotekniska varor krävs av Polismyndigheten.

Burlöv: Inget tillstånd krävs på nyår mellan klockan 18.00 och 02.00.

Östra Göinge: Fyrverkerier och pyrotekniska varor får inte användas inom 100 meter från sjukhus, ålderdomshem eller dylik vårdinrättning.

Örkelljunga: Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan Polismyndighetens tillstånd på nyårsafton från kl. 16.00 och fram till kl. 04.00 nyårsdagen.

Bjuv: Inget tillstånd för pyrotekniska varor krävs på nyår.

Kävlinge: Inget tillstånd för pyrotekniska varor krävs på nyår. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom områden för sjukhus, vårdhem och ålderdomshem och i dessa vårdinrättningars omedelbara omgivningar.

Svedala: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från kl 18.00 till därpå följande dag kl 02.00.

Skurup: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från kl 18.00 till därpå följande dag kl 02.00.

Sjöbo: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från kl 23.30 till därpå följande dag kl 00.30.

Perstorp: Tillstånd krävs inom detaljplanelagt område. Det är förbjudet att avfyra i nära anslutning till äldreboenden, skolor och förskolor, kyrkor, kyrkogårdar och fritidsanläggningar.

Båstad: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från kl 20.00 till därpå följande dag kl 01.00.

Malmö: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar och inom sjukhusområden.

Lund: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar och inom sjukhusområden.

Landskrona: Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får användas utan Polismyndighetens tillstånd mellan klockan 16.00 och 04.00 på nyår.

Helsingborg: Pyrotekniska varor får användas utan Polismyndighetens tillstånd på nyårsafton mellan kl 16.00 och fram till kl 04.00 nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter tas.

Höganäs: Pyrotekniska varor är tillåtna utan tillstånd mellan klockan 20.00 och 02.00 på nyår.

Eslöv: Inget tillstånd krävs på nyår mellan klockan 18.00 och 02.00.

Ystad: Pyrotekniska varor är tillåtna utan tillstånd mellan klockan 12.00 och 03.00 på nyår.

Trelleborg: Pyrotekniska varor är tillåtna mellan klockan 16.00 på nyårsafton och 04.00 därpå följande dag. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.

Kristianstad: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från kl 18.00 till därpå följande dag kl 02.00.

Simrishamn: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från kl 23.30 till därpå följande dag kl 00.30.

Ängelholm: Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan Polismyndighetens tillstånd på nyårsafton från kl. 16.00 och fram till kl. 04.00 nyårsdagen.

Hässleholm: Pyrotekniska varor är tillåtna på nyårsafton från kl 18.00 till därpå följande dag kl 02.00.

Källa: Det kan finnas allmänna restriktioner i din kommun som gäller året om, besök kommunens hemsida för mer information. Alla uppgifter kommer från kommunerna själva. Länets övriga kommuner har inte svarat på enkäten.

pil
Mer om enkäten

Metros enkät skickades till samtliga av landets 290 kommuner. Totalt svarade 207 kommuner.

• 28 kommuner svarade att de har officiellt fyrverkerifirande i kommunens regi, finansierat med kommunala pengar alternativt med hjälp av sponsring från näringslivsföretag och/eller föreningar.

• 179 kommuner svarade att de inte har något officiellt firande från kommunens sida på nyår i år.

• 83 kommuner svarade inte på enkäten.

LÄS MER
Årets ljushuvud: Här är de som lärt oss mest 2018
klar

Artikellänk är kopierad

Annica Ögren
[email protected]
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro