ANNONS
ANNONS
Logo

FÖRKLARAR FÖRÄNDRINGEN

Största groddammen anläggs i Bromma

Suncana Smolic · 26 Jun 2006
Uppdaterad 16 Feb 2011

klar

Artikellänk är kopierad

Med medel från Miljömiljarden planeras anläggningar av groddammar i Stockholms län för att gynna djur och växter. Tre av dessa är i Bromma/Västerled och ska vara klara i sommar och höst. Den största anlägga vid Judarn och är 500 kvm.ÅTERSKAPAR LIVSMILJÖ FÖR HOTADE DJURARTERKärr, dammar och våtmarker är av yttersta vikt för bland annat groddjurens lek och produktion. Dock kan mer eller mindre naturliga processer som övergödning, igenväxning och landhöjning bidra till att våtmarker försvinner, vilket i sin tur leder till att groddjuren trängs undan. För att återskapa livsmiljöer för växter och djur ska man nu anlägga groddammar runt om i Stockholms län. I Bromma och Västerled blir det nya dammar i Judarn, Råcksta sjö och Bromma kyrksjö. Platserna har valts efter närhet till stränder och sjöar, då det är viktigt att grundvattennivån är ytlig. Till ytan är själva dammarna ca 30 kvm med ett djup på en meter. Undantaget är den absolut största dammen vid Judarn som även tidigare varit lekpkats för salamandern, den kommer att vara ca 500 kvm. Anläggningarna planeras vara klara under sommaren/hösten 2006.MILJÖMILJARDENMiljömiljarden är en flerårig satsning av Stockholm där stadens förvaltningar och bolag kunnat söka bidrag för olika projekt som kommer att genomföras till och med år 2009. Syftet är att minska markföroreningar, att sjöar och vattendrag ska bli friskare, att energianvändningen ska effektiviseras, att avfallshanteringen ska miljöanpassas och att den biologiska mångfalden ska öka. Kostnaderna för att reparera skadorna på miljön ska inte skjutas på kommande generationer och satsningen ska också minska framtida skador på miljön.

klar

Artikellänk är kopierad

Suncana Smolic
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro